PROTEZ-ORTEZ ve BİYOMEKANİ PROGRAMI
Yüksek Lisans

D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Geri Dön

Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde 1967-68 eğitim-öğretim yılında kurulan ve Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı'nda bilim uzmanlığı eğitimine başlayan program çerçevesinde protez, ortez uygulamaları ve biyomekanik alanına özel dersler verilmeye başlanmış, alandaki hızlı gelişmeler ve bu alana olan ilginin artması nedeniyle, Sağlık Bilimleri Enstitüsü 1996-1997 eğitim yılında Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı altında Protez-Ortez ve Biyomekani Programını yeni bir program olarak kabul ederek eğitim ve öğretime başlamıştır.  Bu programı tamamlayan mezunlar, fizyoterapi ve rehabilitasyon hizmeti verilen hasta ve sağlıklı popülasyon içerisinde ortez ve protez gereksinimi olan bireylere yönelik olarak özelleşmiş değerlendirme ve uygulamaları kullanabilir,  bu alan özgü klinik ve akademik çalışmalar yaparak uzmanlık düzeyinde derinleştirdikleri yeterliliklerini geliştirir ve ileri düzeyde mesleki uygulama ve araştırmalar yapabilir. Protez-ortez ve biyomekanik programı yüksek lisans öğrencileri 'Yüksek lisans' derecesi alarak mezun olurlar.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Yüksek Lisans Derecesi

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 2
AYÇ-YBÖ: 7

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında lisans diplomasına sahip olmak.

ALES (SAY/EA) puan türü ile Sağlık Bilimleri Enstitü Kurulu tarafından belirlenen ve Hacettepe Üniversitesi Senatosu tarafından onaylanan ALES ve Yabancı Dil taban puanına sahip olmak (ALES-Yabancı Dil Puanları Tablosu).

Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile Sağlık Bilimleri Enstitüsü başvuru koşullarını sağlamak.

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Protez-Ortez ve Biyomekanik Programı tezli yüksek lisans eğitimi programından mezun olmak için en az 2 yıl, toplam 120 AKTS kredilik programını başarılı ile tamamlamış olmak veya yurtdışında eşdeğer bir eğitim almış olmak.

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında lisans eğitimi veya uluslararası eşdeğer eğitimler geçerlidir.

 

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Protez-Ortez ve Biyomekanik alanında bilimsel ve teknolojik gelişimleri izleyen, eğitim, araştırma ve uygulamalarında ileri ve derin bilgi, beceri ve tutum kazanmış, bilgilerini klinik ve bilimsel çalışmalarla bütünleştirebilen, sonuçlarını yorumlayabilen, yaşam boyu öğrenmeye devam edebilen, fizyoterapi ve rehabilitasyon ile ilgili eğitim programlarına katkı verebilen, ulusal ve uluslar arası düzeyde uzman fizyoterapistler yetiştirmektir.


D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Bu programı tamamlayan mezunlar, fizyoterapi ve rehabilitasyon hizmeti verilen hasta ve sağlıklı popülasyon içerisinde ortez ve protez gereksinimi olan bireylere yönelik olarak özelleşmiş değerlendirme ve uygulamaları kullanabilme, bu alana özgü klinik ve akademik çalışmalar yaparak uzmanlık düzeyinde derinleştirdikleri yeterliliklerini geliştirme ve ileri düzeyde mesleki uygulama ve araştırma yapabilme özelliklerine sahiptir.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

YÇ-AYA: 3
AYÇ-YBÖ: 8

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Protez- Ortez Biyomekanik yüksek lisans programı zorunlu ve seçmeli dersler ve tez çalışması dahil toplam 120 AKTS'den oluşur. Öğrenciler kendi programları dışında farklı programlardan Protez Ortez Biyomekanik programına uygun ders alabilirler.

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü sayfasında da yer alan yönetmelik  uygulanacaktır. http://www.saglikbilimleri.hacettepe.edu.tr/tr/menu/kanun_ve_yonetmelikler-219

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Protez-Ortez-Biyomekanik alanında yüksek lisans derecesi almak için program yeterliliklerini karşılayan en az 120 AKTSlik dersi başarı ile tamamlamış olmak ve tezini başarıyla savunmuş olmak gereklidir. 

http://www.saglikbilimleri.hacettepe.edu.tr/tr/menu/kanun_ve_yonetmelikler-219

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

 Prof.Dr. Fatih Erbahçeci, H.Ü. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fakültesi

e-posta: ferb@hacettepe.edu.tr Tel: 0 312 305 15 76