ORTOPEDİK FİZYOTERAPİ ve REHABİLİTASYON PROGRAMI
Yüksek Lisans

D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Geri Dön

Bu programı tamamlayan mezunlar, ortopedik fizyoterapi ve rehabilitasyon alanındaki klinik ve akademik çalışmalarında uzmanlık düzeyinde derinleştirdiği ve geliştirdiği yeterlilikleri kullanabilir ve ileri düzeyde mesleki uygulama ve araştırma yapabilir. Ortopedi fizyoterapistliği yüksek lisans mezunları “yüksek lisans” ünvanı alarak mezun olurlar.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Yüksek Lisans Derecesi

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 2
AYÇ-YBÖ: 7

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında lisans diplomasına sahip olmak.

ALES (SAY/EA) puan türü ile Sağlık Bilimleri Enstitü Kurulu  tarafından belirlenen ve Hacettepe Üniversitesi Senatosu tarafından onaylanan ALES ve Yabancı Dil taban puanına sahip olmak (ALES-Yabancı Dil Puanları Tablosu).

Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile Sağlık Bilimleri Enstitüsü başvuru koşullarını sağlamak.

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon tezli yüksek lisans eğitimi programından mezun olmak içim en az 2 yıl, toplam 120 AKTS kredilik programını başarılı ile tamamlamış olmak veya yurtdışında eşdeğer bir eğitim almış olmak.

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında lisans eğitimi veya uluslararası eşdeğer eğitimler geçerlidir.

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Ortopedik fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında bilimsel ve teknolojik gelişimleri izleyen, toplum yararını gözeten, multidisipliner anlayışla uygulamalarında ileri ve derin bilgi, beceri ve tutum kazanmış, bilgilerini klinik ve bilimsel çalışmalarla bütünleştirebilen, sonuçlarını yorumlayabilen, yaşam boyu öğrenmeye devam edebilen, kanıta dayalı uygulama becerisine sahip, ortopedi fizyoterapistliği ile ilgili eğitim programlarına katkı verebilen ulusal ve uluslar arası düzeyde uzman ortopedi fizyoterapistleri yetiştirmektir.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Bu programda fizyoterapi ve rehabilitasyona özelleşmiş alanlarda klinik ve akademik çalışmalarını uzmanlık düzeyinde yürütebilen ve geliştirebilen fizyoterapistler yetiştirilmektedir. Ortopedi fizyoterapistliği bilim uzmanlığı programı mezunları, toplumu destekleyip, yönlendirebilmekte, fiziksel aktiviteye katılımı desteklemede, fonksiyonları iyileştirerek ortopedik fizyoterapi ve rehabilitasyona özel ölçümler ışığında yaşam kalitesini yükseltmede hünerlidir.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

YÇ-AYA: 3
AYÇ-YBÖ: 8

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Ortopedi fizyoterapistliği yüksek lisans programı zorunlu ve seçmeli dersler ve tez çalışması dahil toplam 120 AKTS'den oluşur. Öğrenciler kendi programları dışında farklı programlardan ortopedi fizyoterapistliği programına uygun ders alabilirler. http://www.saglikbilimleri.hacettepe.edu.tr/tr/menu/kanun_ve_yonetmelikler-219

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü sayfasında da yer alan yönetmelik  uygulanacaktır. http://www.saglikbilimleri.hacettepe.edu.tr/tr/menu/kanun_ve_yonetmelikler-219

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Ortopedi fizyoterapistliği alanında yüksek lisans derecesi almak için program yeterliliklerini karşılayan en az 120 AKTSlik dersi başarı ile tamamlamış olmak ve tezini başarıyla savunmuş olmak gereklidir. http://www.saglikbilimleri.hacettepe.edu.tr/tr/menu/kanun_ve_yonetmelikler-219

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Prof. Dr. Filiz CAN

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fakültesi, Kas İskelet Fizyoterapisi ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalı/ Ortopedik Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Program Sorumlusu

Tel: 3051576-77

e-mail: filizcan@hacettepe.edu.tr