NÖROLOJİ FİZYOTERAPİSTLİĞİ TEZLİ PROGRAMI
Yüksek Lisans

D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Geri Dön

Nöroloji Fizyoterapistliği tezli yüksek lisans programı ile nöroloji alanında çalışan fizyoterapistlerin eğitim ihtiyaçlarına cevap verebilmek, alana özel bilgi, beceri ve yeterliklerle donanmış mezunlar yetiştirebilmek, akademik çalışmalara ortam yaratabilmek ve alanın gelişimine katkıda bulunmak amacıyla bu program oluşturulmuştur.

Programı tamamlayan mezunlar, nörolojik fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında klinik ve akademik çalışmalarında uzmanlık düzeyinde derinleştirdiği ve geliştirdiği yeterlilikleri kullanabilir ve ileri düzeyde mesleki uygulama ve araştırma yapabilir. Fizyoterapi ve rehabilitasyon yüksek lisans mezunları “yüksek lisans” derecesi alarak mezun olurlar.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Yüksek Lisans Derecesi

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 2
AYÇ-YBÖ: 7

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon programında Lisans diplomasına sahip olmak.

ALES (SAY/EA) puan türü ile Sağlık Bilimleri Enstitü Kurulu  tarafından belirlenen ve Hacettepe Üniversitesi Senatosu tarafından onaylanan ALES ve Yabancı Dil taban puanına sahip olmak (ALES-Yabancı Dil Puanları Tablosu).

Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile Sağlık Bilimleri Enstitüsü başvuru koşullarını sağlamak.

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Nöroloji Fizyoterapistliği tezli yüksek lisans eğitimi programından mezun olmak için en az 2 yıl, toplam 120 AKTS kredilik programını başarılı ile tamamlamış olmak veya yurtdışında eşdeğer bir eğitim almış olmak. Öğrencilerin en az 60 AKTS kredi miktarını seçmeli ve zorunlu dersler ile; 60 AKTS kredi miktarını ise tez çalışmasından tamamlaması, derslerin Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine göre dersleri başarı ile tamamlanması ve en az 2,50 genel akademik ortalamanın sağlanması ve tez çalışmasını ve savunmasını başarı ile sonuçlandırması gereklidir. http://www.saglikbilimleri.hacettepe.edu.tr/tr/menu/kanun_ve_yonetmelikler-219???????

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında lisans eğitimi veya uluslararası denkliğe sahip eğitimler geçerlidir.

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Nöroloji Fizyoterapistliği alanında multidisipliner, araştırıcı, sorgulayıcı ve kanıta dayalı uygulama becerisi edinilmesine imkan sağlamak; bilimsel araştırma yapma, bilgiye erişme, bilgileri değerlendirme ve yorumlama yeteneği kazandırmak; alanında eğitim açısından evrensel düzeye ulaşmış, ulusal ve uluslararası ölçekte bilgili, aydın, yeterli ve yetkin bilim adamı yetiştirmektir.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Bu programda Nörolojik Fizyoterapi ve Rehabilitasyona özelleşmiş alanlarda klinik ve akademik çalışmalarını uzmanlık düzeyinde yürütebilen ve geliştirebilen fizyoterapistler yetiştirilmektedir. Nöroloji Fizyoterapistliği bilim uzmanlığı programı mezunları, toplumu destekleyip, yönlendirebilmekte, fiziksel aktiviteye katılımı desteklemede, fonksiyonları iyileştirerek Nörolojik Fizyoterapi ve Rehabilitasyona özel ölçümler ışığında yaşam kalitesini yükseltmede hünerlidir.

Bu programdan mezun olan fizyoterapistler, ülkemizde ve yurt dışında koruyucu, tedavi ve rehabilite edici hizmet veren kamuya ve özel sektöre ait hastanelerin değişik klinik, departman ve anabilim dallarında, özel eğitim kurumlarında, huzurevlerinde, çocuk ve yetişkinler için fizyoterapi rehabilitasyon ve egzersiz merkezlerinde çalışmakta ve üniversitelerin Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümlerinde öğretim elemanı ve yönetici olarak görev yapabilmektedir.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

YÇ-AYA: 3
AYÇ-YBÖ: 8

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Bölümümüzdeki lisans programı, ortak zorunlu, zorunlu ve seçmeli dersler dahil toplam 240 AKTS'lik dersten oluşur. Seçmeli dersler programın en az %25'ini oluşturur. Seçmeli derslerin 1/3'ü ön koşulsuz diğer programlara da açıktır. Seçmeli derslerin 2/3'üne programımıza ait diğer ders(ler) ön koşuldur. Öğrenciler bölüm içi seçmeli ders yanında bölüm dışı seçmeli ders de alabilir. Alınan derslerin 240 AKTS içerisinde sayılıp sayılamayacağı bölüm kararı ile gerçekleştirilir. http://www.saglikbilimleri.hacettepe.edu.tr/tr/menu/kanun_ve_yonetmelikler-219

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü sayfasında da yer alan yönetmelik uygulanacaktır. http://www.saglikbilimleri.hacettepe.edu.tr/tr/menu/kanun_ve_yonetmelikler-219

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Nöroloji Fizyoterapistliği alanında yüksek lisans derecesi almak için program yeterliliklerini karşılayan en az 120 AKTS?lik dersi başarı ile tamamlamış olmak ve tezini başarıyla savunmuş olmak gereklidir.

(Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav yönetmeliği: http://www.saglikbilimleri.hacettepe.edu.tr/tr/menu/kanun_ve_yonetmelikler-219

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Prof. Dr. Öznur TUNCA YILMAZ

Nöroloji Fizyoterapistliği Program Sorumlusu

Tel: 305 2525/145

e-mail: oznur.yilmaz@hacettepe.edu.tr