FARMASÖTİK TEKNOLOJİ PROGRAMI
Yüksek Lisans

D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Geri Dön

Farmasötik Teknoloji Yüksek Lisans programı kuruluş amacı, ilaç konusunda uzman olan eczacıların bilgilerinin farmasötik teknoloji dersleri başta olmak üzere ilgili farklı disiplinlerden derslerle desteklenerek, yüksek lisans düzeyinde eğitim almalarını sağlamak, daha sonra bu kişilerin endüstride, kamu kurum kuruluşlarında veya üniversitelerde hizmet vermesini sağlamaktır.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Yüksek Lisans Derecesi

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 2
AYÇ-YBÖ: 7

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

Eczacılık Fakültesi mezunu olmak.

ALES (SAY/EA) puan türü ile Sağlık Bilimleri Enstitü Kurulu  tarafından belirlenen ve Hacettepe Üniversitesi Senatosu tarafından onaylanan ALES ve Yabancı Dil taban puanına sahip olmak (ALES-Yabancı Dil Puanları Tablosu).

Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile Sağlık Bilimleri Enstitüsü başvuru koşullarını sağlamak.http://www.saglikbilimleri.hacettepe.edu.tr/tr/menu/kanun_ve_yonetmelikler-219

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön


Bu programda toplam 120 AKTS kredisi karşılığı alınması gereken tüm dersleri ve programın zorunlu derslerini başarı ile tamamlamış olan ve akademik ortalaması en az 2.75 olan öğrenci kalan sürede tez danışmanı ile birlikte belirleyecekleri bir konuda tez hazırlamak ve yüksek lisans tezini jüri önünde savunmak zorundadır. Tez sınavında başarılı olan ve H.Ü.Sağlık Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitimi Mezuniyet Koşullarını  yerine  getiren yüksek lisans öğrencisine yüksek lisans diploması verilir.http://www.saglikbilimleri.hacettepe.edu.tr/tr/menu/kanun_ve_yonetmelikler-219

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön


Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği?nde geçerli olan koşullarla öğrenciler kabul edilir http://www.saglikbilimleri.hacettepe.edu.tr/tr/menu/kanun_ve_yonetmelikler-219

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Özellikle son yıllarda dünya genelinde ilaç taşıyıcı sistem formülasyonu ve eczacılıkla ilgili konularda kaydedilen gelişmeler doğrultusunda, sağlıkla ilgili kamu kurum ve kuruluşlarında bu gelişmelerin gerektirdiği bilgi ve beceri birikimine sahip uzman elemanlar yetiştirmek; ilaç endüstrisinde söz konusu alanda görev alacak bilgi ve beceriye sahip uzmanlar yetiştirmek; Türkiye'de ilgili sektörlerde, sözkonusu alanda güncel düzenlemeleri ve uygulamaları gerçekleştirebilecek yeterlilikte uzman kadroyu yetiştirmek; ilaç endüstrisinin ve ilaç/eczacılıkla ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının, Avrupa Birliği (EMEA) ve dünya (FDA) standartlarına her aşamada (AR-GE, üretim, kalite kontrol, kalite güvencesi, ruhsatlandırma vb.) uyumunu sağlamak amaçlanmaktadır.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Sağlıkla ilgili kamu kurum kuruluşlarında ve endüstride, bu gelişmelerin gerektirdiği bilgi ve beceri birikimi ile görev alır.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

YÇ-AYA: 3
AYÇ-YBÖ: 8

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Program, 15 AKTS zorunlu Seminer dersi, 14 AKTS zorunlu ders, 31 AKTS seçmeli ders ve 60 AKTS değerinde bir yüksek lisans tezinden oluşur. Seçmeli dersler Sağlık ve Fen Bilimleri Enstitülerine ait programlarda yer alan derslerden seçilebilir.Öğrencinin alacağı zorunlu ve seçmeli ders kredileri Öğretim Programı başlığı altında listelenmiştir. Ancak öğrenci için gerek duyulduğu takdirde, toplam kredi gereklerini sağlamak koşuluyla dersleri alacağı dönemlerde değişiklik yapılabilir

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön


Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü sayfasında yer alan Lisansüstü yönetmelik uygulanacaktır.

Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğihttp://www.saglikbilimleri.hacettepe.edu.tr/tr/menu/kanun_ve_yonetmelikler-219

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

 

Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü sayfasında yer alan Lisansüstü yönetmelik uygulanacaktır. Öğrencinin aldığı derslerden 2.75 ve üzerinde not alması ve tez sınavında başarılı olmaları gerekmektedir.

Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği http://www.saglikbilimleri.hacettepe.edu.tr/tr/menu/kanun_ve_yonetmelikler-219???????

Programın zorunlu derslerini başarı ile tamamlamış ve akademik ortalaması en az 2.75 olan öğrenci ikinci yarıyılın bitiminden sonra tez/sanat çalışması önerisi sunabilir.

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. Erem BİLENSOY


Telefon: 0 312 305 12 41

e-mail: eremino@hacettepe.edu.tr