BİYOFARMASÖTİK ve FARMAKOKİNETİK PROGRAMI
Doktora/Sanatta Yeterlik

D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Geri Dön

Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Biyofarmasötik ve Farmakokinetik Bilim Dalı 2547 sayılı Yüksek Öğrenim Kanununun ilgili maddeleri gereğince, 1993 yılında Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalının altında kurulmuştur. Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Biyofarmasötik ve Farmakokinetik Bilim Dalında eğitim kurulduğu 1993 yılından itibaren lisans ve yüksek lisans düzeyinde sürdürülmektedir. Biyofarmasötik ve Farmakokinetik Bilim Dalının kuruluş amacı, ilaç konusunda uzman olan eczacıların bilgilerinin Biyofarmasötik ve Farmakokinetik dersleriyle desteklenerek doktora düzeyinde eğitim almalarını sağlamak, daha sonra bu kişilerin endüstride, kamu kurum ve kuruluşlarında ve üniversitelerde hizmet vermesini sağlamaktır. Biyofarmasötik ve Farmakokinetik Doktora programları; eczacılar ve tıp doktorlarını kapsamaktadır.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Doktora

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 3
AYÇ-YBÖ: 8

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

5 Yıllık Eczacılık Fakültesi mezunu olmak veya Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı yüksek lisans programlarının (Biyofarmasötik ve Farmakokinetik yüksek lisans, Farmasötik Teknoloji yüksek lisans, Kozmetoloji yüksek lisans) birinden mezun olmak veya Tıp Fakültesi mezunu olmak.

NOT: Farklı Disiplinlerden kabul edilen öğrencilere bilimsel hazırlık dersleri aldırılır.

ALES (SAY) puan türü ile Sağlık Bilimleri Enstitü Kurulu  tarafından belirlenen ve Hacettepe Üniversitesi Senatosu tarafından onaylanan ALES ve Yabancı Dil taban puanına sahip olmak (ALES-Yabancı Dil Puanları Tablosu).

Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile Sağlık Bilimleri Enstitüsü başvuru koşullarını sağlamak.

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Doktora programına yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci, en az 21 kredilik, lisans derecesi ile Kabul edilen öğrenci en az 45 kredilik ders yükünü; Avrupa Kredi Transferi Sistemine göre ise yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en az 120 kredilik ders yükü ve 120 kredilik tez/sanat çalışmasını, lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en az 180 kredilik ders yükü ve 120 kredilik tez çalışmasını başarı ile tamamlamak durumundadır. Ayrıca doktora yeterlilik ve tez savunmasında da başarılı olmaları gerekmektedir. Tez sınavında başarılı olan ve H.Ü.Sağlık Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitimi Mezuniyet Koşullarını yerine getiren doktora öğrencisine doktora diploması verilir.http://www.saglikbilimleri.hacettepe.edu.tr/tr/menu/kanun_ve_yonetmelikler-219

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği?nde geçerli olan koşullarla öğrenciler kabul edilir. Ayrıntılı bilgi için http://www.saglikbilimleri.hacettepe.edu.tr/tr/menu/kanun_ve_yonetmelikler-219

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Biyoyararlanım parametrelerinden hareketle farmakokinetik bulguların saptanması ve değerlendirilmesi konularında yeterli bilgi ve beceri sağlamak; son yıllarda her geçen gün sayıları artan modern terapötik sistemler, kontrollü salım sağlayan ve özellikle hedeflendirilmiş sistemler ve biyoteknoloji ürünleri üzerinde in vitro ve in vivo değerlendirmeler hakkında bilgi aktarmak; ön formülasyon ve formülasyon tasarımının, farmasötik dozaj şeklinden yararlanımı nasıl etkilediği konusunda gerekli değerlendirmeleri yapabilir, laboratuvar şartlarinda pratik uygulamalrını gerçekleştirir uzman elemanlar yetiştirmek; ilacın etkililik değerlendirmesini yapabilecek istatistik ve matematik bilgisine sahip ve ilgili yazılımları etkin bir şekilde kullanabilen uzman elemenlar yetiştirmek amaçlanmaktadır.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Biyofarmasötik ve Farmakokinetik ile ilgili konularda sağlıkla ilgili kamu kurum kuruluşlarında ve endüstride görev alabilir.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Doktora programı en az 4 yıl sürmektedir ve öğrencinin bir dönemde toplam 30 kredi alması gerekmektedir.Program,  33 AKTS zorunlu ders,  57 AKTS seçmeli ders, 30 AKTS doktora yeterlilik sınavına hazırlık, 120 AKTS değerinde bir doktora tezinden oluşur. Seçmeli dersler Sağlık ve Fen Bilimleri Enstitülerine ait programlarda yer alan derslerden seçilebilir.Öğrencinin alacağı zorunlu ve seçmeli ders kredileri Öğretim Programı başlığı altında listelenmiştir. Ancak öğrenci için gerek duyulduğu takdirde, toplam kredi gereklerini sağlamak koşuluyla dersleri alacağı dönemlerde değişiklik yapılabilir.

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü sayfasında yer alan Lisansüstü yönetmelik  uygulanacaktır.

Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği http://www.saglikbilimleri.hacettepe.edu.tr/tr/menu/kanun_ve_yonetmelikler-219

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü sayfasında yer alan Lisansüstü yönetmelik uygulanacaktır  Öğrencilern aldığı derslerden 3,00 ve üzerinde not alması, doktora yeterlilik sınavında ve tez sınavında başarılı olmaları gerekmektedir. http://www.saglikbilimleri.hacettepe.edu.tr/tr/menu/kanun_ve_yonetmelikler-219

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Prof. Dr. Selma Şahin (Biyofarmasötik ve Farmakokinetik Bilim Dalı Başkanı)

Telefon : 0 312 305 12 41- 0 312 310 15 24
Faks : 0 312 311 47 77
E-posta : selmas@hacettepe.edu.tr