KOZMETOLOJİ PROGRAMI(TEZSİZ)
Yüksek Lisans

D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Geri Dön

Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Kozmetoloji Bilim Dalı 2547 sayılı Yüksek Öğrenim Kanununun ilgili maddeleri gereğince, 1993 yılında Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalının altında kurulmuştur. Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Kozmetoloji Bilim Dalında eğitim kurulduğu 1993 yılından itibaren lisans ve yüksek lisans düzeyinde sürdürülmektedir. Kozmetoloji Bilim Dalının kuruluş amacı, ilaç konusunda uzman olan eczacıların bilgilerinin kozmetoloji dersleriyle desteklenerek, lisans ve yüksek lisans düzeyinde eğitim almalarını sağlamak, daha sonra bu kişilerin endüstride veya eczanede hizmet vermesini sağlamaktır. Kozmetoloji interdisipliner bir alan olduğu için Kozmetoloji TezsizYüksek Lisans programı; eczacıların yanısıra bu alanda hizmet verebilecek olan tıp doktorları, kimya mühendisleri/kimya lisans mezunları ve biyologları da kapsamaktadır.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Tezsiz Yüksek Lisans Derecesi

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 2
AYÇ-YBÖ: 7

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

Eczacılık, Tıp, Kimya Lisans, Kimya Mühendisliği, Biyoloji Lisans programlarından mezun olmuş olmak.

ALES (SAY/EA) puan türü ile Sağlık Bilimleri Enstitü Kurulu  tarafından belirlenen ve Hacettepe Üniversitesi Senatosu tarafından onaylanan ALES ve Yabancı Dil taban puanına sahip olmak https://saglikbilimleri.hacettepe.edu.tr/tr/menu/alesdil_puanlari-282

Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile Sağlık Bilimleri Enstitüsü başvuru koşullarını sağlamak.

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Tezsiz yüksek lisans programı toplam otuz krediden ve 60 AKTS'den az olmamak kaydıyla en az on ders ile dönem projesi dersinden oluşur. H.Ü.Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin  Mezuniyet Koşullarını yerine  getiren tezsiz yüksek lisans öğrencisine tezsiz yüksek lisans diploması verilir. 

http://www.saglikbilimleri.hacettepe.edu.tr/tr/menu/kanun_ve_yonetmelikler-219

 

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Daha önce yurtiçi veya yurtdışındaki başka bir yükseköğretim kurumunda öğrenim görmüş bir öğrencinin aldığı eğitimin tanınması hususunda ilgili yönetmelik kuralları uygulanır

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Özellikle son yıllarda dünya genelinde kozmetikler ve kozmesötikler ile ilgili konularda kaydedilen gelişmeler doğrultusunda, sağlıkla ilgili kamu kurum ve kuruluşlarında görev almak üzere, gerekli bilgi ve beceri birikimine sahip uzman elemanlar yetiştirmek; kozmetik endüstrisinde bu alanda görev alacak bilgi ve beceriye sahip uzmanlar yetiştirmek; Türkiye'de, Sağlık Bakanlığı, Tarım Bakanlığı gibi ilgili sektörlerde, güncel düzenlemeleri ve uygulamaları gerçekleştirebilecek yeterlilikte uzman kadroyu yetiştirmek; kozmetiklere ilişkin yasal düzenlemelerde EMEA (Avrupa Birliği) ve FDA (ABD) standartlarının (AR-GE, üretim, kalite kontrol, kalite güvencesi, ruhsatlandırma vb.) uygulanabilirliğini sağlayacak ve bu konularda uzmanlaşmış elemanlar yetiştirmek; eczane eczacılarının eczanelerinde kozmetik danışmanı olarak hizmet vermesini sağlamak amaçlanmaktadır.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Kozmetikler ve kozmesötikler ile ilgili konularda sağlıkla ilgili kamu kurum kuruluşlarında ve endüstride görev alabilir.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

YÇ-AYA:
AYÇ-YBÖ:

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

 Program, 30 kredilik (60 AKTS )  zorunlu ve seçmeli derslerden ve bir dönem projesinden oluşur.

Seçmeli dersler  Sağlık Bilimleri Enstitüsü tarafından açılan derslerden danışmanı ile birlikte belirlenir.

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

H.Ü. Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği 'nin ilgili maddeleri uygulanacaktır.

http://www.saglikbilimleri.hacettepe.edu.tr/tr/menu/kanun_ve_yonetmelikler-219

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

 Tezsiz yüksek lisans programı toplam 30 krediden ve 60 AKTS?den az olmamak kaydıyla en az on ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Öğrenci, dönem projesi dersini alındığı yarıyılda bu derse kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı proje ve/veya rapor vermek zorundadır. Dönem projesi dersi son yarıyılda alınır. 

H.Ü. Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği 'nin mezuniyet ile ilgili maddeleri yerine getiren tezsiz yüksek lisans öğrencisine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

http://www.saglikbilimleri.hacettepe.edu.tr/tr/menu/kanun_ve_yonetmelikler-219

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Kozmetoloji Bilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. R. Neslihan Gürsoy

Telefon: 0 312 305 12 41

Fax: 0 312 310 09 06

e-mail: ngursoy@hacettepe.edu.tr