FARMASÖTİK TEKNOLOJİ PROGRAMI
Doktora/Sanatta Yeterlik

D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Geri Dön

Farmasötik Teknoloji Doktora programı kuruluş amacı, ilaç konusunda uzman olan eczacıların bilgilerinin farmasötik teknoloji dersleri başta olmak üzere ilgili farklı disiplinlerden derslerle desteklenerek, doktora düzeyinde eğitim almalarını sağlamak, daha sonra bu kişilerin endüstride, kamu kurum kuruluşlarında veya üniversitelerde hizmet vermesini sağlamaktır.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Doktora

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 3
AYÇ-YBÖ: 8

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

5 yıllık Eczacılık Fakültesi lisans veya Farmasötik Teknoloji yüksek lisans programı mezunu olmak.

ALES (SAY/EA) puan türü ile Sağlık Bilimleri Enstitü Kurulu  tarafından belirlenen ve Hacettepe Üniversitesi Senatosu tarafından onaylanan ALES ve Yabancı Dil taban puanına sahip olmak (ALES-Yabancı Dil Puanları Tablosu).

Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile Sağlık Bilimleri Enstitüsü başvuru koşullarını sağlamak.

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön


Doktora programına yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci, en az 21 kredilik, lisans derecesi ile Kabul edilen öğrenci en az 45 kredilik ders yükünü; Avrupa Kredi Transferi Sistemine göre ise yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en az 120 kredilik ders yükü ve 120 kredilik tez/sanat çalışmasını, lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en az 180 kredilik ders yükü ve 120 kredilik tez çalışmasını başarı ile tamamlamak durumundadır. Ayrıca doktora yeterlilik ve tez savunmasında da başarılı olmaları gerekmektedir. Tez sınavında başarılı olan ve H.Ü.Sağlık Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitimi Mezuniyet Koşullarını yerine getiren doktora öğrencisine doktora diploması verilir.http://www.saglikbilimleri.hacettepe.edu.tr/tr/menu/kanun_ve_yonetmelikler-219

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön


Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği?nde geçerli olan koşullarla öğrenciler kabul edilir. Ayrıntılı bilgi için 

Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğihttp://www.saglikbilimleri.hacettepe.edu.tr/tr/menu/kanun_ve_yonetmelikler-219

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Bu program, mezunlarının bireysel olarak veya bir ekip çalışması içinde araştırma projesini yönlendirebilecek/hazırlayıp yürütebilecek bilgi ve beceri düzeyinde olmalarını sağlamaktadır. Programı başarı ile bitiren öğrenciler alanlarındaki ve teknolojideki yenilikleri yakından izleyebilir, bunları özümseyerek bir yandan kendi çalışma alanında uygulayabilirken, diğer yandan da ülke yararına kullanabilme becerisine sahip olur. Program mezunları etik sorunlara çözüm önerileri ile ilgili olarak meslektaşlarıyla iletişim kurabilecek donanımda olurlar. Mezunlar çalışmaları için gerekli literatür bilgisini kullanabilme, özgün proje geliştirme, yöntem belirleme, bilimsel ortak bulma ve çalışma becerisine sahip olurlar. Ortaya çıkabilecek herhangi bir problem karşısında, problemi çözmeye yönelik yöntem belirleme, geliştirme ve uygulama becerisi gösterirler. Bir araştırma projesini her yönüyle bağımsız şekilde değerlendirebilir ve alternatif çözüm önerileri getirebilirler. Bu eğitimin sonunda, tek başına proje planlama ve uygulama becerisine sahip olurlar. Ayrıca bu programı başarı ile bitiren öğrenciler, ilaç endüstrisi alanında çalışmak isterlerse, orijinal ve jenerik ilaç tasarımını, bunun proses validasyonunu, biyoyararlanım – biyoeşdeğerlik değerlendirmesini, kalite kontrol – kalite güvencesini sağlayabilecek bilgi ve beceri düzeyinde olur.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Sağlıkla ilgili kamu kurum kuruluşlarında ve endüstride, bu gelişmelerin gerektirdiği bilgi ve beceri birikimi ile görev alır.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

 

Program,  39 AKTS zorunlu ders,  51 AKTS seçmeli ders, 30 AKTS doktora yeterlilik sınavına hazırlık, 120 AKTS değerinde bir doktora tezinden oluşur. Seçmeli dersler Sağlık ve Fen Bilimleri Enstitülerine ait programlarda yer alan derslerden seçilebilir.Öğrencinin alacağı zorunlu ve seçmeli ders kredileri Öğretim Programı başlığı altında listelenmiştir. Ancak öğrenci için gerek duyulduğu takdirde, toplam kredi gereklerini sağlamak koşuluyla dersleri alacağı dönemlerde değişiklik yapılabilir.

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön


Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü sayfasında yer alan Lisansüstü yönetmelik uygulanacaktır.

Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği http://www.saglikbilimleri.hacettepe.edu.tr/tr/menu/kanun_ve_yonetmelikler-219

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

 Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü sayfasında yer alan Lisansüstü yönetmelik uygulanacaktır Doktora programından mezun olabilmek için öğrencilerin, en az 240 AKTS? lik ders kredisi almaları gerekmektedir. Öğrenciler aldığı derslerden 3,00 ve üzerinde not almalı, doktora yeterlilik sınavında ve tez sınavında başarılı olmalıdır.http://www.saglikbilimleri.hacettepe.edu.tr/tr/menu/kanun_ve_yonetmelikler-219

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. Erem BİLENSOY


Telefon: 0 312 305 12 41

e-mail: eremino@hacettepe.edu.tr