ECZACILIK TEMEL BİLİMLERİ PROGRAMI
Yüksek Lisans

D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Geri Dön

Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Eczacılık Temel Bilimleri Yüksek Lisans Programı 2002 tarihinde açılmıştır. Programın amacı biyomalzemeler ve ilaç öncü molekül sentezi konularında ileri düzeyde kimya bilgisi ile donatılmış bireyler yetiştirmektir. Programı benzer programlardan ayrıştıran temel özellik, kimya bilgisini ileri düzeyde kullanarak, sağlık alanındaki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip edebilen kişiler yetiştirmesidir. Bu programda yüksek lisans yapan öğrenciler teknik olarak donanımlı bir araştırma laboratuvarında çalışma olanağına sahiptirler. Eczacılık Temel Bilimleri Yüksek Lisans Programı'nda öğretim dili Türkçedir.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Yüksek Lisans Derecesi

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 2
AYÇ-YBÖ: 7

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

Eczacılık Fakülteleri, Fen Fakülteleri: Kimya, Biyoloji, Mühendislik Fakülteleri: Kimya, Biyomedikal, Malzeme Mühendisliği, Biyomühendislik lisans mezunu olmak.

ALES (SAY/EA) puan türü ile Sağlık Bilimleri Enstitü Kurulu  tarafından belirlenen ve Hacettepe Üniversitesi Senatosu tarafından onaylanan ALES ve Yabancı Dil taban puanına sahip olmak (ALES-Yabancı Dil Puanları Tablosu).

Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile Sağlık Bilimleri Enstitüsü başvuru koşullarını sağlamak.

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön


Eczacılık Temel Bilimleri Yüksek Lisans Programı'ndan mezun olmak için en az C1 notu ile tüm derslerden başarılı olarak toplamda mezuniyet not ortalamasının en az 65 (4 üzerinden 2.5) olması, toplam 120 AKTS kredisinin tamamlanması ve öğrencinin tez savunmasında başarılı olması gereklidir.

H.Ü.Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin  Mezuniyet Koşullarını yerine  getiren tezli yüksek lisans öğrencisine tezli yüksek lisans diploması verilir.

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Başka bir yüksek öğretim kurumundan yatay geçiş yapacak öğrenci, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri yüksek lisans başvuru koşullarını sağlamış olmalı, kayıtlı olduğu programda en az bir dönem ders almış olmalı ve geçiş yapacağı yüksek lisans programında kontenjan açılmış olmalıdır. Konu ile ilgili YÖK yüksek lisans yönetmeliğine bakınız.

http://www.hacettepe.edu.tr/Eklenti/1235,hulisansustuogrvesinavyonetmelik231112.pdf?0

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Çağdaş eğitim ve araştırma ilkeleri doğrultusunda biyomalzeme ve organik kimya alanlarında ileri bilim ve teknolojiler üreten, geliştiren ve uygulayan, ileri düzeyde analiz ve sentez becerilerine ulaşmış, yüksek bilim ve araştırma ahlakına sahip nitelikli insan gücü yetiştirmek.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Eczacılık Temel Bilimleri Yüksek Lisans Programı mezunları aldıkları uzmanlık doğrultusunda ilgili özel ve kamu sektörlerinde çalışabilirler.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

YÇ-AYA: 3
AYÇ-YBÖ: 8

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Eczacılık Temel Bilimleri Yüksek Lisans Programının zorunlu ders oranı 65% ve seçmeli ders oranı 35% dir. Fakülte/Enstitü ortak havuzundan alınan seçmeli ders yoktur ancak, Temel Eczacılık Bilimleri Bölümü altındaki diğer Anabilim Dallarının yüksek lisans programlarında açılan birtakım seçmeli dersler gerekli görülürse alınabilmektedir. Programın seçmeli dersleri zorunlu dersleriyle birlikte 2002 tarihinde verilmeye başlanmıştır. Bu programdaki zorunlu ve seçmeli dersler ilk iki dönem içerisinde tamamlanır. İlk dönem zorunlu dersler tamamlanır ve birinci yılın sonunda zorunlu derslerle birlikte seçmeli derslerin de tamamlanması beklenmektedir. Birinci yıl zorunlu ve seçmeli derslerin alındığı teorik dönemdir ve ikinci yıl öğrencinin tez çalışmalarını gerçekleştirdiği uygulamalı dönemdir.

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyeleri tarafından hazırlanan ve bilgi paketlerinde yer alan “Ders Öğretim Planı”nda tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitü yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanır.

(http://www.saglikbilimleri.hacettepe.edu.tr/index.php?option=com_content&view=article&id=4&Itemid=5).

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Eczacılık Temel Bilimleri Yüksek Lisans Programı?ndan mezun olmak için en az C1 notu ile tüm derslerden başarılı olarak toplamda mezuniyet not ortalamasının en az 65 (4 üzerinden 2.5) olması ve toplam 120 AKTS kredisinin tamamlanması gereklidir. Öğrenci tez savunmasını başarılı olmalıdır. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstütüsü yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanır.

 H.Ü.Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin  Mezuniyet Koşullarını yerine  getiren tezli yüksek lisans öğrencisine tezli yüksek lisans diploması verilir.

(http://www.saglikbilimleri.hacettepe.edu.tr/index.php?option=com_content&view=article&id=4&Itemid=5).

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Eczacılık Temel Bilimleri Anabilim Dalı Başkanı: Prof.Dr. Kezban ULUBAYRAM