ÇOCUK SAĞLIĞI ve HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ PROGRAMI
Yüksek Lisans

D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Geri Dön

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı yüksek lisans programı Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde 1968 yılında kurulmuştur. 

Program ilk iki yarıyıl teorik ve uygulamalı dersler ve takip eden iki yarıyılı tez dönemleri olmak üzere toplam 4 yarıyıldan oluşmaktadır. Tez çalışmasına başlamadan önce en az 60 AKTS'lik derslerin tamamlanmış olması gerekmektedir. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği yüksek lisans derecesini almak için toplam 120 AKTS'yi (21 ulusal krediyi) tamamlamış olmak gerekmektedir. Yüksek lisans tezini başarıyla tamamlayan öğrenci programdan uzman hemşire olarak mezun olmaktadır. Programın dili Türkçedir. 

Lisansüstü Eğitim-Öğretim Programı Açılması ve Yürütülmesine Dair İlkelerde yer alan öğretim üyesi başına düşen tez danışmanlığı sayılarına göre kontenjan belirlenmektedir.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Yüksek Lisans Derecesi

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 2
AYÇ-YBÖ: 7

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

*Hemşirelik Lisans diplomasına sahip olmak

ALES (SAY/EA) puan türü ile Sağlık Bilimleri Enstitü Kurulu  tarafından belirlenen ve Hacettepe Üniversitesi Senatosu tarafından onaylanan ALES ve Yabancı Dil taban puanına sahip olmak (ALES-Yabancı Dil Puanları Tablosu).

Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile Sağlık Bilimleri Enstitüsü başvuru koşullarını sağlamak.

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Program toplam 21 krediden az olmamak koşuluyla seçmeli ve zorunlu derslerin alınması ve tez çalışmasından oluşur. Öğrencinin ders ve tez başarısının belirlenmesinde Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği uygulanır.

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği “ Yatay geçişle öğrenci kabulü” ilkelerine göre yapılır.

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Çocuk sağlığı hemşireliği alanında yeni bilgi ve becerilerle donatılmış bilgiye ulaşma ve bilgileri değerlendirme yeteneğine sahip hemşirelik alanında araştırma sürecini kullanabilen, hasta bakımında bütüncül yaklaşımı uygulayabilen ve etik değerlere bağlı bir hemşire yetiştirmektir

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Yüksek lisans programı sonunda mezunlarımız uzman hemşire, yönetici hemşire ve eğitim hemşiresi olarak hastanelerde çalışabilirler. Ayrıca üniversitelerin hemşirelik bölümlerinde akademisyen olarak istihdam edilebilirler.

Mezunlarımızın % 100? ü yüksek lisans ve doktora eğitimlerinden mezun olduklarında etkili iletişim kurabildiklerini, özgüvene sahip olabildiklerini, bilgiye daha kolay ulaşabildiklerini, problem çözme ve analiz- sentez etme yeteneği kazandıklarını, hızlı karar verebildiklerini, ekip çalışmasına daha yatkın olduklarını, stratejik çözümler üretebildiklerini, liderlik özelliklerine sahip olduklarını, etik davranışlar sergileyebildiklerini ve genel sağlık sorunlarına daha duyarlı olduklarını belirtmişlerdir. Mezunlarımızın %60? ı aldıkları eğitimin beklentilerini iyi karşıladığını, % 40? ı ise çok iyi karşıladığını belirtmiştir.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

YÇ-AYA: 3
AYÇ-YBÖ: 8

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

 Öğrenci bu programda, gerekli görüldüğünde veya talebi olduğu takdirde asgarî kredinin üzerinde ders alabilir. Öğrenci yine gerekli görüldüğünde veya talebi doğrultusunda üniversitemizin farklı fakülte/bölümlerinden de (% 5) ders seçebilir, bu şekilde alınan dersler asgarî kredinin tamamlanmasında kullanılır. Mezuniyet için  asgarî 120 AKTS tamamlanmalıdır.

1 AKTS 30 saatlik iş yüküne karşılık gelmektedir.

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyesi / öğretim üyeleri tarafından hazırlanan ve Ders Bilgi Paketi'nde yer alan Ders Öğretim Planında tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanır. http://www.saglikbilimleri.hacettepe.edu.tr/tr/menu/kanun_ve_yonetmelikler-219

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Program toplam 21 krediden az olmamak koşuluyla seçmeli ve zorunlu derslerin alınması ve tez çalışmasından oluşur. Öğrencinin ders ve tez başarısının belirlenmesinde Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği uygulanır. 

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. Hicran Çavuşoğlu

Tel: 0312 305 1580

Email: hacavusog@hacettepe.edu.tr