ORAL DİAGNOZ ve RADYOLOJİ PROGRAMI
Doktora/Sanatta Yeterlik

D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Geri Dön

Oral diagnoz ve radyoloji, bilimsel verilere dayanarak ağız hastalıklarının tanımlanmasını, bir diğerinden ayırt edilmesini, radyolojik görüntüleme ve gerektiğinde laboratuar tetkiklerinin yorumlanarak doğru tanı ve tedavi planlaması yapılmasını kapsayan bilim dalıdır.

Bu program Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Anabilim Dalı tarafından verilmektedir. Oral Diagnoz dersleri 1963-64 yıllarında Hacettepe Tıp ve Sağlık Bilimleri Fakültesi Diş Hekimliği Yüksek Okulu'nda Doç. Dr. Erdem YARKUT' un başkanlığında başlamıştır. Takip eden yıllarda Dr. Erdoğan TURGUT, Oral Medicine, Oral Diagnoz ve Oral Radyoloji çalışmaları için ABD'ye gönderilmiştir. Dr.Turgut'un H. Ü. Diş Hekimliği Fakültesine dönüşü ile Oral Diagnoz ve Oral Radyoloji alanında iki ayrı bilim dalı olarak kurulmuştur. Oral Diagnoz- Radyoloji doktora programı Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsünde 1973 yılında verilmeye başlamıştır. 1982 yılında YÖK' kararı ile tek bilim dalı haline getirilmiştir. 08.06.1995 tarihli YÖK kararı ile Oral Diagnoz- Radyoloji Anabilim Dalı olmuştur. Ağız Diş ve Çene Radyolojisi Anabilim Dalı; 6 Profesör, 2 Doçent, 1 Yardımcı Doçent ve 1 Öğretim Görevlisi ile H.Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü Oral Diagnoz ve Radyoloji Doktora Programını yürütmektedir.

Bölümün öğrencilere sunduğu laboratuar, klinik, teknik olanakları

Oral Diagnoz Kliniği ve Oral Radyoloji Kliniği olarak iki ayrı çalışma alanı mevcuttur. Oral Diagnoz Kliniği 11 ünit, Oral Radyoloji Kliniği ise 3 dijital panoramik, 5 periapikal röntgen cihazına, 2 fosfor plak ve PACS sistemine sahiptir.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Doktora

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 3
AYÇ-YBÖ: 8

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

Diş Hekimliği Fakültesi mezunu olmak.

ALES (SAY/EA) puan türü ile Sağlık Bilimleri Enstitü Kurulu tarafından belirlenen ve Hacettepe Üniversitesi Senatosu tarafından onaylanan ALES ve Yabancı Dil taban puanına sahip olmak (ALES-Yabancı Dil Puanları Tablosu).

Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile Sağlık Bilimleri Enstitüsü başvuru koşullarını sağlamak.

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Doktora programının süresi 8 yarıyıldır. Programın toplam AKTS kredisi 240'dır. 120 AKTS'lik zorunlu ve seçmeli dersler, yeterlik sınavı, tez önerisi, tez sunumu ve tez savunmasından oluşur. Yüksek lisans dersleri zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Teorik ve uygulamalı derslere devam zorunludur. Doktora öğrencileri Bilim Doktoru ünvanını alabilmek için "Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği" nin gerektirdiği koşulları sağlamalıdır. (http://www.hacettepe.edu.tr/Eklenti/1235,hulisansustuogrvesinavyonetmelik231112.pdf?0)

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Adayların Sağlık Bilimleri Enstitüsünün belirlediği geçiş koşullarını karşılıyor olması gerekmektedir. http://saglikbilimleri.hacettepe.edu.tr/index.php?option=com_content&view=article&id=4&Itemid=5#yedi

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Oral Diagnoz ve Radyoloji doktora programının amacı çağdaş olanakları kullanarak teşhis ve tedavi planlaması yapabilen ayrıca eğitim ve araştırma faaliyetleri konusunda yetkin bilim insanları yetiştirmektir.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Doktorasını tamamlayan öğrenciler ülkemizdeki çeşitli üniversitelerin Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Anabilim Dallarında belirlenen koşulları sağladıkları takdirde akademisyen olarak çalışmalarını sürdürebilmektedir. Muayenehanede serbest diş hekimi olarak, Kamu Hastanelerinde eğitim ve araştırma ağırlıklı alanlarda ya da Özel Hastanelerde çalışabilirler.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Doktora programı 8 yarıyıl sürelidir. İlk 4 yarıyılda teorik ve pratik dersler alınır. Programdaki derslerin %25'i seçmeli, %75'i zorunlu derslerdir. Doktora Yeterlilik Sınavı sonrasındaki son 4 yarıyılda ise tez çalışması yürütülür.

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Ölçme ve değerlendirme yöntemleri ders bilgi paketlerinde mevcuttur. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Sınav Yönetmeliği uygulanır.(http://www.hacettepe.edu.tr/Eklenti/1235,hulisansustuogrvesinavyonetmelik231112.pdf?0)

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Oral Diagnoz ve Radyoloji Doktora Programı'ndan mezun olabilmek için, Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Sınav Yönetmeliği'nde belirtilen koşullar sağlanmalıdır. (http://www.hacettepe.edu.tr/Eklenti/1235,hulisansustuogrvesinavyonetmelik231112.pdf?0)

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Prof.Dr.Sema Dural

Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi AD Sıhhiye, ANKARA

email: sdural@hacettepe.edu.tr

Tel No: 0312 305 2205