MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI (İNG.)
Doktora/Sanatta Yeterlik

D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Geri Dön

Program Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü tarafından yürütülmektedir. Programın eğitim dili İngilizce'dir.

Bu program kapsamında ısıl-akışkan sistemler ve enerji, kontrol, dinamik ve mekatronik, katı mekaniği ve tasarım, malzeme ve üretim alanlarında temel ve uygulamalı araştırma ve geliştirme faaliyetleri yürütülmektedir.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Doktora

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 3
AYÇ-YBÖ: 8

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

Başvuru, kabul ve kayıt işlemleri ve eğitim – öğretim “Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim – Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” nin ilgili maddelerine göre yürütülür. Programa ulusal ve uluslararası üniversitelerin Mühendislik Fakültelerinin Makina, Üretim/İmalat, Mekatronik, Havacılık ve Uzay, Otomotiv bölümlerinin yanı sıra, akademik yeterliliği Anabilim Dalı Akademik Kurulu'nca onaylanan, tezli yüksek lisans programı mezunları başvurabilir. Başvuracak adayların ALES veya GRE sayısal puan türünde gerekli olan puanını almış olması beklenir. Tüm adaylarda İngilizce dil yeterliliği aranır.

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Dersler, doktora tezinin hazırlanması ve savunulması dahil olmak üzere tüm program, ‘Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim – Öğretim ve Sınav Yönetmeliği' nin ilgili hükümlerine göre yürütülür.

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Eşdeğer programlardan kredi transferi ‘Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim – Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin ilgili hükümlerine göre yürütülür.

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Programın amacı makina mühendisliğinin farklı alanlarında uluslararası düzeyde eğitim alarak, araştırma yapıp bilgi üretecek, bunları yayımlayarak topluma ve insanlığa hizmet edecek ve ulusal ihtiyaçlara uygun teknolojik gelişmeye önayak olacak uzmanları yetiştirmektir.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Mezunlarımız özel sektör ve devlet kurumlarında görev alarak kariyerlerini ilerletebildikleri gibi isterlerse, araştırmacı veya akademisyen olarak ulusal ve yurtdışı üniversiteler ile ulusal ve uluslararası araştırma kurumlarında görev alabilirler.

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Program zorunlu ve seçmeli derslerden oluşmaktadır. Zorunlu dersler:

MMÜ 701 Uygulamalı Sayısal Çözümleme

MMÜ 703 Mühendislikte Analitik Metodlar II

MMÜ 799 Seminer

Seçmeli dersler aşağıda listelenmiştir:

MMÜ 707 Sıkıştırılamaz Akışlar

MMÜ 708 İleri Elastisite

MMÜ 711 Analitik Dinamik

MMÜ 714 İleri Isı Transferi

MMÜ 716 İleri Durum Uzayı Denetim Kuramı

MMÜ 717 İleri Optimal Kontrol Teorisi

MMÜ 719 İleri Mühendislik Termodinamiği

MMÜ 721 Kırılma Mekaniğinin Sonlu Elemanlar Uygulaması

MMÜ 722 Sonlu Elemanlar Metodu ile Katı Mekaniği Uygulamaları

MMÜ 723 Plastisite Teorisi

MMÜ 724 İleri Hesaplamalı Akışkanlar Mekaniği

MMÜ 727 İleri Deneysel Titreşim Analizi ve Kontrol

MMÜ 730 Uygulamalı Mekanik Titreşimler

MMÜ 733 Rijit ve Esnek Mekanizmaların Analizi ve Tasarımı

MMÜ 746 İleri Algılayıcı Teknolojileri

MMÜ 749 İleri Dayanıklı Denetim

MMÜ 750 Araç Dinamiği Benzetimleri

MMÜ 753 İleri Araç Denetimi

MMÜ 763 Malzeme Sentez ve Birleştirme Teknikleri

MMÜ 771 Malzeme Biliminde Termodinamik

MMÜ 772 Malzemelerin Kinetiği

MMÜ 773 Yapısal Tanımlama Teknikleri

MMÜ 776 Malzemelerin Deformasyon, Yorulma ve Kırılma Davranışları

MMÜ 779 Parçacıklı İki Fazlı Akışlar

MMÜ 793 Makina Mühendisliğinde Özel Problemler I

MMÜ 794 Makina Mühendisliğinde Özel Problemler II

Öğrenciler yeterlilik sınavına girdikleri dönem MMÜ 797 Doktora Yeterlilik Sınavına Hazırlık dersine kayıt olurlar. Tez önerileri Fen Bilimleri Enstitüsü tarafından kabul edilen öğrenciler MMÜ 700 Özel Konular dersine kayıt olurlar.

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyesi/leri tarafından hazırlanan ve ders bilgi paketinde yer alan “Ders Öğretim Planı”nda tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak H.Ü. Yüksek Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanır.

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Makine Mühendisliği alanında doktora derecesi elde edebilmek için öğrencilerin sağlaması gereken koşullar:

- En az 90 AKTS (24 ulusal kredi) karşılığı 8 ders ve bir seminer dersini başarıyla (en az B2 notu) başarmış olmak,

- 4.0 üzerinden en az 3.0 ağırlıklı ortalamayı elde etmiş olmak,

- Doktora yeterlilik sınavından başarılı olmak,

- 120 AKTS'ye karşılık gelen bir yüksek lisans tez çalışması yapmak, bu çalışmayı jüri önünde sunmak ve tez savunma sınavında başarılı olmak.

Tezin yazılması ve savunulması dahil olmak üzere tüm program, ‘Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim – Öğretim ve Sınav Yönetmeliği' nin ilgili hükümlerine göre yürütülür.

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Prof. Dr. Bora Maviş (Bölüm Başkanı)

e-mail: bmavis@hacettepe.edu.tr

Tel: +90-312-2976208

Faks: +90-312-2976206

Adres: Hacettepe Üniversitesi, Makina Mühendisliği Bölümü, Beytepe, 06800.

URL: http://www.me.hacettepe.edu.tr