KAMU YÖNETİMİ PROGRAMI
Yüksek Lisans

D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Geri Dön

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, 1982 yılında Kamu Yönetimi Bölümü adı altında kurulmuş ve 1983 yılında lisans eğitimine başlamıştır. 1986 yılında ise yüksek lisans programı başlatılmıştır. Program, Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü'ne bağlı olarak yürütülmektedir. Yüksek lisans program dili Türkçedir.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Yüksek Lisans Derecesi

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 2
AYÇ-YBÖ: 7

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

1.Herhangi bir Lisans Programından mezun olmuş olmak. 2.Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimine Giriş Sınavı'nın (ALES) eşit ağırlık puan türünde en az 55 standart puan ya da uluslararası düzeyde kabul gören GRE ve GMAT sınavlarından H.Ü. Senatosu tarafından belirlenen denklik çerçevesinde 55 puana eşdeğer puan almış olmak.

3. Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'ndan (YDS) en az 60 puan almış olmak ya da ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen ulusal veya uluslararası geçerliliği olan ve eşdeğerliliği kabul edilen sınavlardan birinden 60 eşdeğeri puan almış olmak.

4. Uluslararası öğrenci başvuruları, 26 Kasım 2016 tarih ve 29900 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim- Öğretim ve Sınav Yönetmeliği uyarınca kabul edilir.

5. Anabilim Dalı, sınav jürisinin önerisiyle adaylardan gerekli görülenlere bir yıllık Bilimsel Hazırlık Programı uygulayabilir veya bilimsel hazırlık ya da lisans düzeyinde verilen belirli dersleri başarıyla tamamlamasını programa kabul için ön şart sayabilir.

Yukarıdaki başvuru koşullarını sağlayan adaylar programa giriş sınavına alınırlar. Yazılı ve/veya mülakat sınav değerlendirilmesinde anabilim dalının belirlediği minimum puanı alan adaylar başarılı kabul edilirler. Başarılı adayların kendi içinde sıralaması, sınav jürisi tarafından, genel başarı notuna göre yapılır.

Yukarıda yer almayan hükümler Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uyarınca uygulanacaktır.

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

9 dersi (24 yerel kredi / 60 AKTS) ve yüksek lisans tezini başarı ile tamamlamış olmak gerekmektedir. Ayrıca Hacettepe Üniversitesi lisansüstü eğitim-öğretim ve sınav yönetmeliğinde belirtilen diğer koşulları sağlamak gerekmektedir.

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Yüksek lisansa giriş için dört yıllık bir üniversite diplomasına sahip olmak veya yurtdışında eşdeğer bir eğitim almış olmak gerekmektedir. Yatay geçiş için Hacettepe Üniversitesi lisansüstü eğitim-öğretim ve sınav yönetmeliğinde belirtilen koşulları sağlamak gerekir.

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Programın amacı, öğrencinin alanında belirli bir bilgi ve beceri birikimi edinmesini, bağımsız veya bir ekip üyesi olarak bilimsel araştırma yapmasını ve bilgiye erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama becerisi kazanmasını sağlamaktır. Buna ek olarak, uzmanlık alanında liderlik yapma ve karşılaştığı sorunlara çözüm üretme becerilerinin sağlanması hedeflenmektedir.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Kamu kesiminde kaymakamlık, idare hakimliği; kamu ve özel sektörde çeşitli kademelerde uzmanlık, müfettişlik, yöneticilik, akademisyenlik vb.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

YÇ-AYA: 3
AYÇ-YBÖ: 8

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Programda 5 zorunlu ders bulunmaktadır. Alınması gereken toplam 9 dersin 4'ü seçmelidir. Seçmeli ders oranı %44.4'tür.

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Hacettepe Üniversitesi lisansüstü eğitim-öğretim ve sınav yönetmeliğinde belirtilen koşullara uygun olarak yürütülür. Dersler dönemlik ve teoriktir, önkoşulları bulunmamaktadır.

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

5 zorunlu 4 seçmeli dersle birlikte toplam 9 dersin başarı ile tamamlanması (27 yerel kredi / 60 AKTS kredisi) ve yüksek lisans tezinin bitirilmesi.

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Prof. Dr. Doğan Nadi Leblebici

Hacettepe Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi,

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, 06800, Beytepe, Ankara

e-posta: nadi@hacettepe.edu.tr, tel: 90 312 2978725, faks: 90 312 2978740

Web: http://www.kamu.hacettepe.edu.tr/