MÜZİKOLOJİ PROGRAMI
Yüksek Lisans

D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Geri Dön

Müzikoloji Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı, ilk olarak Etnomüzikoloji ve Folklor Yüksek Lisans Programı adıyla, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde 1994 yılında eğitime başlamış ve ilk mezunlarını 1998 yılında vermiştir.

2012 yılında, programın adının Müzikoloji Yüksek Lisans Programı olarak değiştirilmesi teklifi Yüksek Öğretim Kurulu tarafından uygun görülmüştür.

Müzikoloji Yüksek Lisans Programı, müzikolojinin tüm alt alanlarına yönelik, çağdaş yöntem ve tekniklerle eğitim vererek, uluslararası arenadaki güncel çalışmaları yakından takip etmekte ve bilimsel yayınlarıyla akademik birikime katkıda bulunmaya devam etmektedir.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Yüksek Lisans Derecesi

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 2
AYÇ-YBÖ: 7

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

2017- 2018 Akademik Yılı Güz Döneminden itibaren öğrenci alımı yapılmayacaktır.

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

24 ulusal kredi ve 120 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla, programın 12 ulusal kredilik zorunlu dersleri ve Seminer dersi ile; Tarihsel Müzikoloji, Etnomüzikoloji ve Sistematik Müzikoloji alt alanlarından birinde en az 12 ulusal kredilik ders alarak başaran ve hazırladığı tez, Savunma Sınavı sonucu başarılı bulunan öğrenciler, Müzikoloji Yüksek Lisans Programı'ndan mezun olma hakkı kazanırlar.

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Önceki öğrenmelerin tanınmasında, Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin ilgili maddelerinde belirtilen koşullar geçerlidir

http://www.sosyalbilimler.hacettepe.edu.tr/yonetmelik_02_12_2013.pdf

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Müzikoloji Yüksek Lisans Programı'nın amacı; bilim, müzik ve müzik eğitimi kurumlarında görev alacak; Tarihsel Müzikoloji, Etnomüzikoloji ve Sistematik Müzikoloji alt alanlarından birine özgü bilgi, beceri ve yetkinliklerle donatılmış; bilim etiğini özümsemiş, alanındaki gelişmeleri yakından izleyen; alanında yürüttüğü çalışmalarla bu gelişmelere katkıda bulunan; öngörülü, saygılı, katılımcı ve estetik beğeni düzeyi yüksek, yeniliklere ve gelişmelere açık müzikologlar yetiştirmektir.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Bu program mezunları; yükseköğretim kurumlarında akademisyen, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, Devlet Opera ve Balesi, Devlet Tiyatroları, TRT ve Kültür Bakanlığı gibi devlete bağlı kurumlarda ya da özel sektöre ait sanat kurumlarında Tarihsel Müzikoloji, Etnomüzikoloji ve Sistematik Müzikoloji uzmanı olarak çalışabilirler.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

YÇ-AYA: 3
AYÇ-YBÖ: 8

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Bu programda; Özel Konular ve Seminer dahil olmak üzere toplam 12 ulusal kredilik temel alan zorunlu dersi mevcuttur. Öğrenci, mezun olması için gerekli olan asgari 24 ulusal krediyi tamamlamak üzere, seçeceği müzikoloji alt alanlarından birine ait en az 12 ulusal kredilik seçmeli ders almalıdır.

Programın sahip olduğu toplam 120 AKTS kredisinin 90'ı zorunlu derslere ait olup 30'u seçmeli dersleri kapsamaktadır.

Öğrenciler; Sistematik Müzikoloji, Tarihsel Müzikoloji ve Etnomüzikoloji alt alanlarından herhangi birinde uzmanlaşmak üzere, bu alt alanlara yönelik açılmış olan aşağıdaki uzmanlık alan derslerinden istediklerini seçerler.

Dersin Adı

Dersin İlişkin Olduğu Alt Alan

MZL 608 Osmanlı Sarayı'nda Müzik

Tarihsel Müzikoloji

MZL 609 1950'ye dek Çağdaş Türk Müziği

Tarihsel Müzikoloji

MZL 610 1950 sonrası Çağdaş Türk Müziği

Tarihsel Müzikoloji

MZL 611 Türk Müziği Yazılı Kaynakları

Tarihsel Müzikoloji

MZL 612 Belgelerde Türk Müzik Yaşamı

Tarihsel Müzikoloji

MZL 614 Latin Amerika Müzikleri

Etnomüzikoloji

MZL 621 Geleneksel Hint Müzikleri

Etnomüzikoloji

MZL 622 Geleneksel Japon Müzikleri

Etnomüzikoloji

MZL 623 Etnomüzikoloji Kuramları

Etnomüzikoloji

MZL 615 Dil-Müzik Kuramları

Sistematik Müzikoloji

MZL 616 Türkiye Türkçesi'nde Ritmik Yapı

Sistematik Müzikoloji

MZL 617 İleri Kayıt ve Miks Teknikleri

Sistematik Müzikoloji

MZL 618 Kayıt ve Mikste Dinamik Prosesör Kullanımı

Sistematik Müzikoloji

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri, ilgili öğretim üyesi tarafından hazırlanan ve “Ders Bilgi Paketi” paketinde yer alan “Değerlendirme Sistemi” başlıklı maddede tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uygulanır (http://193.140.216.58/Eklenti/1235,hulisansustuogrvesinavyonetmelik231112.pdf?0).

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Bu programdan mezun olabilmek için, Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin ilgili maddesinde belirtilen mezuniyet koşullarının yanı sıra, 24 yerel kredi ve 120 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla, Seminer dersi, uzmanlık alan dersi ve diğer derslerin başarılması; hazırlanan tezin, Savunma Sınavı sonucu başarılı bulunması gereklidir.

Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin ve Müzikoloji Anabilim Dalı Müzikoloji Yüksek Lisans Programı Yönergesi'nin ilgili maddelerinde belirtilen mezuniyet koşulları geçerlidir (http://193.140.216.58/Eklenti/1235,hulisansustuogrvesinavyonetmelik231112.pdf?0).

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Doç. Dr. Ayten KAPLAN

Müzikoloji Anabilim Dalı Başkanı

e-posta: aykap@hacettepe.edu.tr

Tel: 0312 212 62 10 Fax: 0312 215 84 66

Adres: Bahriye Üçok Cad. No:4 PK.06500 Beşevler/Ankara