İNGİLİZCE MÜTERCİM TERCÜMANLIK PROGRAMI
Yüksek Lisans

D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Geri Dön

Geleceğin mütercim-tercümanlarını çağdaş çeviri kuramı ve ilkeleri doğrultusunda yetiştirmeyi amaçlayan İngilizce Mütercim-Tercümanlık Yüksek Lisans Programının iki temel amacı vardır. Birincisi, kamu kurumları ve özel kuruluşlarda mütercim tercüman olarak görev alacak ya da halen bu kuruluşlarda mütercim-tercüman olarak çalışan kişilerin mesleki bilgi ve becerilerini çağdaş koşullar doğrultusunda geliştirmektir. İkinci amaç, bir yandan teorik bilgi üretimine katkıda bulunurken, diğer yandan Anabilim Dalında yürütülecek olan Doktora programına altyapı oluşturmaktır.

Anabilim  Dalı yüksek lisans programını İngilizce olarak yürütülmekte, bilimdeki gelişmelere ve toplumdaki ihtiyaçlara paralel olarak yeni dersler programa eklenmektedir.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Yüksek Lisans Derecesi

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 2
AYÇ-YBÖ: 7

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

1.Herhangi bir Lisans Programından mezun, lisans akademik başarı ortalamasının (GPA) 4 üzerinden en az 3.00 veya eşdeğeri olması,

2.Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimine Giriş Sınavı'nın (ALES) sözel ya da eşit ağırlık puan türlerinden birinde en az 65 standart puan ya da uluslararası düzeyde kabul gören GRE ve GMAT sınavlarından H.Ü. Senatosu tarafından belirlenen denklik çerçevesinde 65 puana eşdeğer puan almış olmak.

3. Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'ndan (YDS) en az 85 puan almış olmak ya da ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen ulusal veya uluslararası geçerliliği olan ve eşdeğerliliği kabul edilen İngilizce sınavlardan birinden 85 eşdeğeri puan almış olmak.

4. Uluslararası öğrenci başvuruları, 26 Kasım 2016 tarih ve 29900 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim- Öğretim ve Sınav Yönetmeliği uyarınca kabul edilir.

5. Yukarıda yer almayan hükümler Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uyarınca uygulanacaktır.

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

İngilizce Mütercim-Tercümanlık Yüksek Lisans programını başarı ile tamamlayan öğrenciler İngilizce Mütercim-Tercümanlık Yüksek Lisans Diploması almaya hak kazanırlar. Yüksek lisans derecesini elde etmek için Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin 43. maddesi koşullarını sağlamak; 27 ulusal kredilik (120 AKTS) Bölüm dersini başarı ile tamamlamış olmak gerekmektedir. Söz konusu 120 AKTS'nin 60'ı ders döneminde 60'ı tez döneminde kazanılmaktadır.

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

İngilizce Mütercim Tercümanlık Yüksek Lisans programına yatay geçişler ve kurumlararası kredi transferi için Yüksek Öğretim Kurulu'nun ilgili yönetmeliği, Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğtim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ve Hacettepe Üniversitesi Senatosunun belirlemiş olduğu kriterler geçerlidir. Daha fazla bilgi için İngilizce Mütercim Tercümanlık Anabilim Dalı'na başvurulabilir.

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Programın amacı, doğru bilgi ve becerilerle donanmış disiplinlerarası ve özel alanlarda uygulanması gereken stratejileri kullanarak çeviri yapan, çeviri projelerinde bireysel ya da ekip olarak görev ve sorumluluk alabilen, etik değerlere saygılı, objektif düşünebilen uzman çevirmenler yetiştirmektir.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Mezunlarımız, akademik kariyerin yanı sıra yayınevlerinde yazarlık, editörlük, turizm alanı, kamu kurum ve kuruluşlarında, elçiliklerde, özel sektörde çalışabilirler. Bakanlıkların dış ilişkiler ve Avrupa Birliği ile ilgili bölümlerinde mütercim-tercüman olarak görev alabilirler.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

YÇ-AYA: 3
AYÇ-YBÖ: 8

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

İngilizce Mütercim Tercümanlık yüksek lisans programı 2 akademik yıldır. İki yılda programı bitiremeyen öğrencilerin süresi 1 yıl daha uzatılır. Programdan mezun olabilmek için öğrenciler 27 ulusal kredi (120 AKTS) karşılığı ders almak zorundadırlar.

Yüksek Lisans programındaki dersler kuramsal ve uygulamalıdır. Dersler dönemliktir ve önkoşul gerektirmez.

Ders dönemini başarıyla tamamlayan öğrencinin 60 AKTS'lik tez dönemini de başarıyla tamamlaması gerekir.

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Derslerde uygulanan ölçme değerlendirme yöntemleri ders bilgi paketlerinde yer alan “Değerlendirme Sistemi” başlığı altında tanımlanmıştır. Sınavlar ile ilgili olarak Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ilgili maddeleri uygulanır.

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

İngilizce Mütercim Tercümanlık Yüksek Lisans programından mezun olmak için Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin 43. maddesi koşullarını sağlamak; en az 28 ulusal kredilik (120 AKTS) program dersini başarı ile tamamlamış olmak gerekmektedir. Program derslerine tez yazma süreci de dahildir.

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Prof. Dr. Ayşe Şirin Okyayuz

Bölüm Başkanı

Tel: 03122978375

Hacettepe Üniversitesi

Edebiyat Fakültesi

Mütercim Tercümanlık Bölümü

06800 Beytepe/Ankara