KAMU HUKUKU PROGRAMI
Yüksek Lisans

D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Geri Dön

Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalı Kamu Hukuku Yüksek Lisans Programı ile birlikte, hukuk yaratma sürecinde etkin rol oynayabilecek, hukuk kültürünün ve adalet bilincinin gelişmesine katkıda bulunabilecek, ülke ve dünya sorunlarını yakından takip edip değerlendirebilecek ve söz konusu sorunları sadece hukuki açıdan değil, aynı zamanda felsefi ve sosyolojik açılardan inceleme yeterliğine sahip seçkin hukukçular ve özellikle hukuk fakültelerine akademisyen yetiştirmek hedeflenmektedir.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Yüksek Lisans Derecesi

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 2
AYÇ-YBÖ: 7

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

1. Türkiye'deki veya yurtdışında tanınan (denklik alınmış) bir yükseköğretim kurumundaki herhangi bir Hukuk Fakültesi lisans programından mezun olmak,

2. Lisans akademik ortalamanın en az 50 olması,

3.Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimine Giriş Sınavı?nın (ALES) sayısal, sözel ya da eşit ağırlık puan türlerinden birinde en az 60 standart puan ya da uluslararası düzeyde kabul gören GRE ve GMAT sınavlarından H.Ü. Senatosu tarafından belirlenen denklik çerçevesinde 60 puana eşdeğer puan almış olmak.

4-Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı?ndan (YDS) en az 60 puan almış olmak ya da Üniversitemiz Senatosunca kabul edilen sınavlardan birinden eşdeğeri puan almak,

5. Uluslararası öğrenci başvuruları, 26 Kasım 2016 tarih ve 29900 sayılı Resmi Gazete?de yayımlanan Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim- Öğretim ve Sınav Yönetmeliği uyarınca kabul edilir.

Yukarıdaki başvuru koşullarını sağlayan adaylar programa giriş sınavına alınırlar. Yazılı ve/veya mülakat sınav değerlendirilmesinde anabilim dalının belirlediği minimum puanı alan adaylar başarılı kabul edilirler. Başarılı adayların kendi içinde sıralaması, sınav jürisi tarafından, genel başarı notuna göre yapılır. 

Yukarıda yer almayan hükümler Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uyarınca uygulanacaktır.

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Kamu Hukuku Tezli Yüksek Lisans programından mezun olabilmek için öğrencinin 60 AKTS'si ders döneminden ve Tez Sınav Jürisinden tezinin başarılı bulunarak 60 AKTS tez döneminden olmak üzere asgari 120 AKTS kazanması ile 4 üzerinden asgari 2,5 ortalamaya sahip olması gerekmektedir.Bu koşulları yerine getiren öğrenci Kamu Hukuku Tezli Yüksek Lisans diploması almaya hak kazanır.

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Amaçlarımız arasında öğrencileri hukuk ile ilgili derin araştırmalara teşvik etmek ve bilimsel araştırma sürecini eğitim sürecine dahil etmek de vardır. Zaman içindeki tecrübeler akademik bilgi birikimi olmadan meslek alanlarında yeterli başarı düzeyinin yakalanamayacağını ortaya koymuştur. Öğrencilerimiz hem akademik hem mesleki faaliyetlerinde ihtiyaç duyacakları gerekli bilgiye nasıl ulaşabileceklerini ve nasıl araştırma yapacaklarını öğreneceklerdir.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

YÇ-AYA: 3
AYÇ-YBÖ: 8

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Kamu Hukuku Tezli Yüksek Lisans programından mezun olabilmek için öğrencinin 60 AKTS'si ders döneminden ve Tez Sınav Jürisinden tezinin başarılı bulunarak 60 AKTS tez döneminden olmak üzere asgari 120 AKTS kazanması ile 4 üzerinden asgari 2,5 ortalamaya sahip olması gerekmektedir.Bu koşulları yerine getiren öğrenci Kamu Hukuku Tezli Yüksek Lisans diploması almaya hak kazanır.

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Prof. Dr. Ali Murat ÖZDEMİR

Kamu Hukuku Anabilim Dalı Başkanı

e-mail: alimurat@hacettepe.edu.tr

Tel: +90 (312) 297 62 70/ 127