FİNANSAL YÖNETİM PROGRAMI (TEZSİZ/İ.Ö.)
Yüksek Lisans

D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Geri Dön

Finansal Yönetim Yüksek Lisans Programı, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı altında yürütülmekte olan ikinci öğretim, tezsiz Yüksek Lisans programıdır. Bu programı bitirenler Doktora programlarına devam edemezler. Program dili Türkçedir.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Tezsiz Yüksek Lisans Derecesi

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 2
AYÇ-YBÖ: 7

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

1. Herhangi bir alandan lisans diplomasına sahip herkes programa başvurabilir.

2. Başvuru için asgari bir akademik başarı ortalaması zorunluluğu bulunmamaktadır.

3. Başvuruda ALES ve Yabancı Dil koşulu aranmaz. Ancak ALES ve Yabancı Dil puanı olan adaylar bu puanlarını belgelendirdikleri takdirde yapılacak olan Giriş Sınavı değerlendirmesinde aşağıdaki ağırlıklar kullanılır ve ALES ve Yabancı Dil puanını belgelendirmeyenlerin değerlendirme puanı sıfır olarak kabul edilir.

Değerlendirme Ağırlığı:

 • ALES Puanı: % 20                             
 • Yabancı Dil Puanı: % 10
 • Akademik Ortalama: % 30                
 • Yazılı bilimsel değerlendirme/mülakat: (yazılı) % 40

4. Uluslararası öğrenci başvuruları, 26 Kasım 2016 tarih ve 29900 sayılı Resmi Gazete?de yayımlanan Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim- Öğretim ve Sınav Yönetmeliği uyarınca kabul edilir.

5. Yukarıda yer almayan hükümler Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uyarınca uygulanacaktır.

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

İkinci Öğretim Tezsiz Finansal Yönetim programına kaydolan öğrenciler en az 12 ders (72 AKTS kredisi) ve 1 Dönem projesi (18 AKTS kredisi) alarak programı tamamlayabilirler. Alınması gereken dersler, 36 AKTS'lik zorunlu (Dönem Projesi dahil) ve 54 AKTS'lik seçmeli derslerden oluşmalıdır.

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Yurtiçi veya yurtdışındaki başka bir yükseköğretim kurumunda yüksek öğrenim düzeyinde öğrenim görmüş bir öğrencinin daha önce aldığı dersler, Bölümümüzde benzer dersleri veren öğretim elemanlarımızın onayı ile H.Ü. Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav yönetmeliğinin ilgili maddeleri çerçevesinde ve ilgili yönetim kurulu kararı ile denk kabul edilebilir.

Değişim programları ile başka bir yükseköğretim kurumunda belli bir süre yüksek öğrenim görmüş öğrencilerin aldıkları derslerin akademik tanınması H.Ü. Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav yönetmeliğinin ilgili maddesi çerçevesinde gerçekleştirilir.

Detaylı Bilgi ve Yönetmelik İçin:

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Gerek banka, gerek sermaye piyasası, gerekse sigorta sektörlerinde analiz kabiliyeti yüksek profesyonellere ihtiyaç artarak sürmektedir. İkinci Öğretim Tezsiz Finansal Yönetim Yüksek Lisans programının amacı; hızla kurumsallaşan finans sektöründeki kurum ve kuruluşlarda istihdam edilecek bireyleri yetiştirmektir.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Bu programın mezunları, başta Hazine, SPK, Merkez Bankası gibi kurumlar olmak üzere, gerek özel sektörde gerekse kamuda faaliyet göstermekte olan bankacılık ve finans alanlarında hizmet veren işletmelerde çalışan bireyler ve yöneticilerdir.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

YÇ-AYA:
AYÇ-YBÖ:

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

 • Zorunlu ders sayısı / oranı: 3 - % 20
 • Seçmeli ders sayısı / oranı: 9 - % 60
 • Dönem Projesi sayısı / oranı: 1 - % 20
 • Seçmeli derslerin verilmeye başladığı yıl: 1.Yıl
 • Bölüm dışı zorunlu seçmeli ders sayısı: Yok
 • Staj zorunluluğu: Yok
 • Önkoşullu dersler: Yok
 • Programın yıllara göre yapısı: Programın bütün dönemlerinde öğrenci zorunlu derslerin yanında seçmeli dersler alarak uzmanlaşmak isteyeceği alana yönelme şansına sahiptir.

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Ve Sınav Yönetmeliği'ndeki Esaslar Uygulanır.

Yönetmelik İçin:

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Tezsiz programa kaydolan öğrencilerin mezun olabilmeleri için, 90 AKTS'lik ders yüklerini (72 AKTS ders + 18 AKTS Dönem Projesi) başarıyla tamamlaması ve 4 üzerinden 2.5 not ortalamasına sahip olmaları gerekmektedir.

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 2. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Prof.Dr. Mustafa KILIÇ

Adres:

Hacettepe Üniversitesi İ.İ.B.F. İşletme Bölümü

Beytepe Kampusu, B Blok Kat:3

Çankaya, Ankara 06800

Tel: +90-312-297 87 00

Fax: +90-312-299 20 55