İNSAN HAKLARI PROGRAMI (TEZSİZ)
Yüksek Lisans

D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Geri Dön

1999 yılında kurulan İnsan Hakları Anabilim Dalı, Tezsiz Yüksek Lisans Programı ile doktora programı yürütmektedir. Bu programların ortak amacı, insan haklarının ne olduğunu ve her bir hakkın neyi talep ettiğini bilen ve çeşitli durumlarda insan haklarının korunması için nelerin yapılması gerektiğini bulabilen insanların yetişmesine katkıda bulunmaktır.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Tezsiz Yüksek Lisans Derecesi

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 2
AYÇ-YBÖ: 7

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

İnsan Hakları Tezsiz Yüksek Lisans programına 2017-2018 Akademik yılı Güz döneminden itibaren öğrenci alımı yapılmayacaktır.


D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Yüksek Lisans eğitimini tamamlamak için öğrenciler programda yer alan zorunlu ve seçmeli olmak üzere toplam 90 AKTS'lik ders alarak bu derslerin tümünden başarılı olmak zorundadırlar. Bununla birlikte mezun olabilmek için Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği”nde ilgili diğer koşulları da taşımak gereklidir.

http://www.sosyalbilimler.hacettepe.edu.tr/hulisansustuogrvesinavyonetmelik.pdf

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Bölüme başlamadan evvel, başka herhangi bir yükseköğretim kurumunda öğrenim görmüş öğrencilerin başarılı oldukları derslerin transferi Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nde belirtilen kurallara bağlı olarak yapılmaktadır.

http://www.sosyalbilimler.hacettepe.edu.tr/hulisansustuogrvesinavyonetmelik.pdf

Değişim programı ile başka bir yükseköğretim kurumunda bulunmuş öğrencilerin ders transfer taleplerinin kabulüne ilişkin karar ders içeriklerinin uygun olması koşuluyla söz konusu dersin sorumlusu tarafından bölüm başkanının onayı olması koşuluyla verilir.

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Yaptığı eğitim, öğretim ve araştırmalarla, gerek kişisel ve toplumsal hayata yön vermede, gerek çeşitli bilgi alanlarında araştırma yapmada felsefi bilgiye olan ihtiyacın bilincine varılmasını sağlamak; ulusal ve uluslararası düzeyde saygın araştırmalar yürüten, yurtiçi ve yurt dışında çeşitli akademik ve araştırma kurumlarında çalışan, bilime ve insanlığa olumlu katkılar sunabilen alan uzmanları yetiştirmektir.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Bölümün mezunları çeşitli üniversitelerin sosyal bilimlerle ilgili bölümlerinde akademisyen olarak çalışmakta ve özel eğitim kuruluşlarında öğretmenlik yapmakta; çeşitli bakanlıkların eğitim ve kültürle ilgili birimlerinde, TRT ve basında, kamu kuruluşları ile özel kuruluşların eğitim, kültür, insan ilişkileri, planlama ve değerlendirmeyle ilgili birimlerinde de çalışma olanağı bulmaktadırlar.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

YÇ-AYA:
AYÇ-YBÖ:

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Program toplamda 90 AKTS*'lik ders ve seminer (dönem projesi) aşamasından oluşur. Program akademik ağırlıklı olup, üç dönemde zorunlu ve seçmeli olmak üzere toplam 84 AKTS'lik ders ve 6 AKTS'lik dönem projesi dersi alınmaktadır. Bu derslerden başarılı olan öğrenciler Yüksek Lisans diplomasını almaya hak kazanırlar.

* 1 AKTS 30 saat işyüküne denk gelmektedir.

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyesi/leri tarafından hazırlanan ve bilgi paketinde yer alan “Ders Öğretim Planı”nda tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak “Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği”nin ilgili maddeleri uygulanır.

http://www.sosyalbilimler.hacettepe.edu.tr/hulisansustuogrvesinavyonetmelik.pdf

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

İnsan Haklarında Tezsiz Yüksek Lisans Diploması alabilmek için, öğrencinin toplamda 90 AKTS olacak şekilde (84 AKTS'lik ders ve 6 AKTS'lik dönem projesi dersi) ders alarak, programı tamamlaması gerekir.

Bununla birlikte öğrencinin "Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği"nde ilgili hükümleri yerine getirmiş olmaları gerekir.

http://www.sosyalbilimler.hacettepe.edu.tr/hulisansustuogrvesinavyonetmelik.pdf

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Prof. Dr. Harun Tepe

İnsan Hakları Anabilim Dalı Başkanı

E-Posta: harunt@hacettepe.edu.tr

Tel: +90 312 297 83 00

Fax: +90

Adres: Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İnsan Hakları Anabilim Dalı Beytepe Yerleşkesi Çankaya Ankara

Web Adresi: http://www.ihuam.hacettepe.edu.tr