İLKÖĞRETİM PROGRAMI
Doktora/Sanatta Yeterlik

D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Geri Dön

İlköğretim Ana Bilim Dalı 2004-2005 öğretim yılı güz döneminden itibaren öğretime başlamıştır. İlköğretim yüksek lisans programı tezli bir programdır. Eğitim-öğretim dili Türkçe olmakla birlikte, bu programlara katılmak isteyen öğrencilerin ilgili uluslararası literatürü rahatlıkla izleyebilecek, kavrayabilecek düzeyde yabancı dil becerilerine sahip olmaları beklenmektedir.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Doktora

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 3
AYÇ-YBÖ: 8

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

Başvuruda kabul edilen yüksek lisans programları: Tüm yüksek lisans mezunları başvurabilir.

Doktora için minimum yüksek lisans akademik ortalaması: 2.50

Bütünleşik doktora programı için minimum lisans akademik ortalaması: 3.00

Doktora için ALES Minimum Puanı: 60 ( x) EA ( ) SÖZ ( ) SAY

Bütünleşik Doktora için ALES Minimum Puanı: 80 ( x) EA ( ) SÖZ ( ) SAY

Yabancı Dil Puanı: 60

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin hükümleri uygulanır. Ayrıntılı bilgi için http://www.egitimbilimlerienstitusu.hacettepe.edu.tr/yonetmelikler.html adresine bakınız. Doktora eğitimi ders, yeterlik sınavı ve tez savunması olmak üzere üç kısımdan oluşur. Programa kabul edilen öğrenciler en az 24 kredilik (120 AKTS kredisi) dersi almak ve başarıyla tamamlamak; yazılıyla birlikte sözlü sınavı içeren doktora yeterlik sınavında başarılı olmak zorundadırlar. Yeterlik sınavında başarılı olan öğrencilerin, Anabilim Dalı tarafından atanan bir danışmanın yönetiminde Özel Konular dersi kapsamında (120 AKTS) bir doktora tezi hazırlayıp tez sınavında başarılı olmaları gerekir.

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün ) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu ilgili yönetmelikler kapsamında gerçekleştirilmektedir. Yönetmelikte belirtilen şartlara uyulduğu takdirde sinirli sayıda ders kredileri bölümler arası transfer edilebilmekte veya bir öğrencinin öğrenimine farklı bir bolümde devam etmesi mümkün olmaktadır. Türkiye'de yüksek öğretimde formal olmayan tipte öğrenimin tanınması henüz çok erken bir safhada olduğundan bu formal öğrenim dışında kalan öğrenim tecrübelerinin YOK tarafından tanınması henüz mümkün olmamaktadır.

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

İlköğretim Doktora Programı'nın amacı öğrencileri üniversitelerin öğretim ve araştırma kadrolarına; özel okullarda, devlet okullarında ve Millî Eğitim Bakanlığının çeşitli birimlerinde araştırma, program, denetim ve yönetim görevlerine hazırlamak ve bilimsel süreci bilen ve etik ve demokratik değerlere sahip, yaratıcı, eleştirel ve analitik düşünen, yaşam boyu öğrenme becerilerini geliştirmiş ve çevre dostu ve toplumsal sorunlara duyarlı araştırmacılar yetiştirmektir.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

İlköğretim Doktora Programı mezunları üniversitelerin öğretim ve araştırma kadrolarında; özel okullarda, devlet okullarında ve Millî Eğitim Bakanlığının çeşitli birimlerinde araştırma, program, denetim ve yönetim görevlerinde doktor unvanı yer alabilmektedirler.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

İlköğretim Doktora Programı 4 yıllık bir programdır. Doktora Programında 16 adet ders bulunmaktadır. Ayrıca İhtiyaç duyulan durumlarda kullanılmak üzere 9 dersten oluşan bir Bilimsel Hazırlık Programı yer almaktadır. Programda yer alan derslerin %58'i zorunlu, %42'si seçmeli statüsündedir. Öğrenciler programda yer alan seçmeli derslerin yanı sıra farklı enstitü ve bilim dallarının derslerinden de ilgi ve yeteneklerine uygun olarak ders alabilirler.

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyeleri tarafından hazırlanan ve Bilgi paketinde yer alan “Değerlendirme Sistemi” tablolarında ayrıntılı olarak tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanır. Daha ayrıntılı bilgiye http://www.egitimbilimlerienstitusu.hacettepe.edu.tr/yonetmelikler.html linkinden ulaşılabilir.

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Doktora için alınması gereken minimum ders sayısı: En az yedi ders +Seminer dersi

Doktora için kazanılması gereken yerel kredi ve AKTS: 24 Kredi/90 AKTS

Bütünleşik Doktora için kazanılması gereken yerel kredi ve AKTS: 42 kredi/150 AKTS

Minimum akademik not ortalaması: 3.00

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Program Başkanı: Prof. Dr. Mübeccel GÖNEN

Adres: Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Beytepe/ANKARA

Tel: 0 312 297 86 26/146

E-posta: mgonen@hacettepe.edu.tr

AKTS/DS Koordinatörü: Doç. Dr. Tülin GÜLER

Adres: Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Beytepe/ANKARA

Tel: 0 312 297 86 26/117

E-posta: tguler@hacettepe.edu.tr