İLKÖĞRETİM FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ PROGRAMI
Yüksek Lisans

D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Geri Dön

lköğretim Fen Bilimleri Eğitimi Yüksek Lisans Programının amacı; öğrencilerin fen eğitimi alanında kuramsal bilgi, beceri ve kavrayışlarını üst düzeye çıkarmalarına ek olarak, bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneklerini artırarak özellikle mesleki gelişimlerine katkıda bulunmaktır. Bunun yanı sıra yüksek lisans programı ile öğrenciler çevre dostu davranışlara, ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin ergenlik dönemindeki değişimleri ile ilgili bilgilere sahibi olurlar. Bu amaç çerçevesinde önerilen program aracılığı ile öğrencileri ilkokul ve ortaokul fen eğitimi alanındaki yeni yaklaşımlar ve araştırmalar hakkında bilgilendirerek, kuramsal ve özellikle uygulamaya dönük bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi ve onları alanın bir uzmanı haline getirilmesi hedeflenmektedir.

Hacettepe Üniversitesi İlköğretim Bölümü Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı güçlü bir kadroyla eğitime hizmet vermektedir. Anabilim dalında Türkiye, Amerika, Almanya, İngiltere ve Fransa'da doktora derecesini almış olan toplam 14 kişilik öğretim üyesi ve görevlisi kadrosu mevcuttur. Bu kadro küresel perspektifte Fen Eğitimi alanında yüksek lisans eğitimi verebilecek niteliğe sahiptir. Ülkemizde bulunan sayılı yüksek lisans programları değerlendirildiğinde, bilim dalımız farklı eğitim perspektiflerine sahip öğretim elemanlarından oluşan bir bilim dalıdır.

İlköğretim Fen Bilimleri Eğitimi Yüksek Lisans Programı 2014-2015 öğretim yılı güz döneminden itibaren öğretime başlamıştır. İlköğretim Fen Bilimleri Eğitimi Yüksek Lisans Programı tezli bir programdır. Eğitim-öğretim dili Türkçe olmakla birlikte, bu programlara katılmak isteyen öğrencilerin ilgili uluslararası literatürü rahatlıkla izleyebilecek, kavrayabilecek düzeyde yabancı dil becerilerine sahip olmaları beklenmektedir.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Yüksek Lisans Derecesi

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 2
AYÇ-YBÖ: 7

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

Bu programa bir bilim dalında dört yıllık bir lisans programını başarı ile tamamlamış olanlar başvurabilirler. Adaylarda, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsünün yüksek lisans programlarına başvuru koşulları aranır. Ayrıntılı bilgi için http://www.egitimbilimlerienstitusu.hacettepe.edu.tr/ adresine bakınız. Giriş sınavları Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nde belirtilen koşullara göre Anabilim Dalı tarafından yapılır. Öğretmenlik deneyimine sahip olma ve ilköğretim fen bilgisi öğretmenliği bölümü mezunu olma tercih nedenidir. Programa kabul edilen öğrencilere gerekli görüldüğü taktirde bilimsel hazırlık amacıyla en az 12 kredilik ders aldırılabilir.

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin hükümleri uygulanır. Ayrıntılı bilgi için http://www.egitimbilimlerienstitusu.hacettepe.edu.tr/yonetmelikler.html adresine bakınız. Programa kabul edilen öğrenciler en az 24 ulusal kredilik ders ve kredisiz tez semineri dersini almak ve başarıyla tamamlamak zorundadırlar. Öğrencilerin, Anabilim Dalı tarafından atanan bir danışmanın yönetiminde bir yüksek lisans tezi hazırlamaları ve tez sınavında başarılı olmaları gerekir.

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün ) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu ilgili yönetmelikler kapsamında gerçekleştirilmektedir. Yönetmelikte belirtilen şartlara uyulduğu takdirde sinirli sayıda ders kredileri bölümler arası transfer edilebilmekte veya bir öğrencinin öğrenimine farklı bir bolümde devam etmesi mümkün olmaktadır. Türkiye'de yüksek öğretimde formal olmayan tipte öğrenimin tanınması henüz çok erken bir safhada olduğundan bu formal öğrenim dışında kalan öğrenim tecrübelerinin YOK tarafından tanınması henüz mümkün olmamaktadır.

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

köğretim Fen Bilimleri Eğitimi Yüksek Lisans Programının amacı; öğrencilerin fen eğitimi alanında kuramsal bilgi, beceri ve kavrayışlarını üst düzeye çıkarmalarına ek olarak, bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneklerini artırarak özellikle mesleki gelişimlerine katkıda bulunmaktır. Bunun yanı sıra yüksek lisans programı ile öğrenciler çevre dostu davranışlara, ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin ergenlik dönemindeki değişimleri ile ilgili bilgilere sahibi olurlar. Bu amaç çerçevesinde önerilen program aracılığı ile öğrencileri ilkokul ve ortaokul fen eğitimi alanındaki yeni yaklaşımlar ve araştırmalar hakkında bilgilendirerek, kuramsal ve özellikle uygulamaya dönük bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi ve onları alanın bir uzmanı haline getirilmesi hedeflenmektedir.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

İlköğretim Fen Bilgisi Eğitimi Yüksek Lisans Programı mezunları üniversitelerin öğretim ve araştırma kadrolarında; özel okullarda, devlet okullarında ve Millî Eğitim Bakanlığının çeşitli birimlerinde araştırma, program, denetim ve yönetim görevlerinde bilim uzmanı ünvanı ile yer alabilmektedirler.

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

İlköğretim Fen Bilgisi Eğitimi Yüksek Lisans Programı 2 yıllık bir programdır. Yüksek Lisans Programında 24 adet ders bulunmaktadır. Ayrıca İhtiyaç duyulan durumlarda kullanılmak üzere 9 dersten oluşan bir Bilimsel Hazırlık Programı yer almaktadır. Öğrenciler programda yer alan seçmeli derslerin yanı sıra farklı enstitü ve bilim dallarının derslerinden de ilgi ve yeteneklerine uygun olarak ders alabilirler.

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyeleri tarafından hazırlanan ve Bilgi paketinde yer alan “Değerlendirme Sistemi” tablolarında ayrıntılı olarak tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanır. Daha ayrıntılı bilgiye http://www.egitimbilimlerienstitusu.hacettepe.edu.tr/yonetmelikler.html linkinden ulaşılabilir.

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin hükümleri uygulanır. Ayrıntılı bilgi için http://www.egitimbilimlerienstitusu.hacettepe.edu.tr/yonetmelikler.html adresine bakınız. Programa kabul edilen öğrenciler seminer dersi de dahil olmak üzere en az 24 ulusal kredilik ders almak ve başarıyla tamamlamak zorundadırlar. Öğrencilerin, Özel Konular dersi kapsamında Anabilim Dalı tarafından atanan bir danışmanın yönetiminde bir yüksek lisans tezi hazırlayıp tez sınavında başarılı olmaları gerekir.

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Program Başkanı: Prof. Dr. Mübeccel GÖNEN

Adres: Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Beytepe/ANKARA

Tel: 0 312 297 86 26/146

E-posta: mgonen@hacettepe.edu.tr