İKTİSAT PROGRAMI (İNG.)
Doktora/Sanatta Yeterlik

D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Geri Dön

İktisat anabilim dalında 1973-1974 ders yılından beri yüksek lisans ve 1976-1977 ders yılından beri de doktora programı uygulanmaktadır. Yüksek lisans programının amacı iktisat teorisinde ve teorinin uygulanmasında lisansüstü düzeyde genel iktisat bilgisini ve araştırma yöntemlerini öğrenciye vermektir. Doktora programının amacı ise mevcut ve yeni üniversitelere bilim adamı yetiştirmek ve üniversite dışında çalışma yapacak elemanlara iktisat biliminin belli dallarında uzmanlaşma olanağı vermektir.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Doktora

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 3
AYÇ-YBÖ: 8

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

1. Programa lisans ve yüksek lisans derecelerinin en az birisini İktisat/ Ekonomi bölümlerinden almış adaylar kabul edilmektedir.

2. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimine Giriş Sınavı'nın (ALES) eşit ağırlık puan türünden en az 70 standart puan ya da uluslararası düzeyde kabul gören GRE ve GMAT sınavlarından H.Ü. Senatosu tarafından belirlenen denklik çerçevesinde 70 puana eşdeğer puan almış olmaları,

3. Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'ndan (YDS) en az 75 puan almış olmak ya da ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen ulusal veya uluslararası geçerliliği olan ve eşdeğerliliği kabul edilen sınavlardan birinden 75 eşdeğeri puan almaları gereklidir.

4.Gerekli görüldüğü takdirde Aday 1 yıl Bilimsel Hazırlık Programına tabi tutulur.

5. Uluslararası öğrenci başvuruları, 26 Kasım 2016 tarih ve 29900 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim- Öğretim ve Sınav Yönetmeliği uyarınca kabul edilir.

Yukarıdaki başvuru koşullarını sağlayan adaylar programa giriş sınavına alınırlar. Yazılı ve/veya mülakat sınav değerlendirilmesinde anabilim dalının belirlediği minimum puanı alan adaylar başarılı kabul edilirler. Başarılı adayların kendi içinde sıralaması, sınav jürisi tarafından, genel başarı notuna göre yapılır.

Yukarıda yer almayan hükümler Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uyarınca uygulanacaktır.

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Doktora giriş sınavını kazanarak Enstitüye kesin kaydını yaptırmış olan öğrenciden, eğitimi eksik görüldüğü takdirde bir veya iki yarıyıl Yüksek Lisans düzeyinde ders alması istenebilir. Öğrencinin doktora derecesi alabilmesi için Güz ve Bahar dönemlerinde biri kredisiz Tez Araştırması dersi olan beş zorunlu dersi alması ve en az iki uzmanlık alanının bütün derslerini içerecek şekilde, seçimlik olarak sunulan derslerden beş tanesini seçip toplam 27 kredilik on dersi başarı ile tamamlaması; doktora yeterlik sınavında başarılı olması; tez aşamasında özel konular dersinde başarılı olması; danışmanı yönetiminde bir doktora tezi hazırlaması ve tez sınavında başarılı olması gerekir.

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Adayların en az yüksek lisans derecesine sahip olması gerekmektedir.

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Doktora programının amacı adaylara İktisat Bilimi konusunda uzmanlık kazandırmaktır. Bu amaçla zorunlu derslerin yanı sıra çok çeşitli seçmeli dersler bulunmaktadır. Adaylar kendilerine spesifik uzmanlık alanları belirleyip kendilerini bu yönde geliştirebilmektedir.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Hacettepe Üniversitesi İngilizce İktisat Doktora derecesine sahip mezunlar prestijli üniversiteler veya kurumlarda iş bulabilme imkanına sahip olmaktadır.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Örgün Öğretim

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Sınavlar değerlendirme ve notlandırma Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğine uygun olarak gerçekleştirilir.

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Doktora giriş sınavını kazanarak Enstitüye kesin kaydını yaptırmış olan öğrenciden, eğitimi eksik görüldüğü takdirde bir veya iki yarıyıl Yüksek Lisans düzeyinde ders alması istenebilir. Öğrencinin doktora derecesi alabilmesi için Güz ve Bahar dönemlerinde aşağıda belirtilen ve biri kredisiz Tez Araştırması dersi olan beş zorunlu dersi alması ve en az iki uzmanlık alanının bütün derslerini içerecek şekilde, seçimlik olarak sunulan derslerden beş tanesini seçip toplam 27 kredilik on dersi başarı ile tamamlaması; doktora yeterlik sınavında başarılı olması; tez aşamasında özel konular dersinde başarılı olması; danışmanı yönetiminde bir doktora tezi hazırlaması ve tez sınavında başarılı olması gerekir.

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Prof. Dr. Lütfi Erden