İKTİSAT PROGRAMI (TEZSİZ/İ.Ö.)
Yüksek Lisans

D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Geri Dön

İktisatTezsiz Yüksek Lisans Programı, master seviyesinde iktisat eğitimi görmek isteyenlere Türkiye'de yüksek standartta bir olanak sağlamaktadır.Tezsiz Yüksek Lisans Programı, günümüzün dinamik yerel ve/veya uluslararası rekabet ortamında iş hayatındaki ekonomik sorunların çözümünde teorik bir altyapıya ve analitik yöntemlere gereksinim duyan yeni mezun ve/veya çalışanlara yönelik tasarlanmıştır. Program dili Türkçe'dir.

Programın içeriği ve söz konusu içeriği aktaracak alanlarında uzman ve deneyimli eğitim kadrosu, mezunlarının gerek akademik gerekse kamu ve özel sektörde kariyerlerine yüksek seviyede bir birikimle başlamalarını sağlayacak şekilde yapılandırılmıştır.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Tezsiz Yüksek Lisans Derecesi

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 2
AYÇ-YBÖ: 7

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

1.Herhangi bir alandan lisans diplomasına sahip herkes programa başvurabilir.

2. Başvuru için asgari bir akademik başarı ortalaması zorunluluğu bulunmamaktadır.

3. Başvuruda ALES ve Yabancı Dil koşulu aranmaz. Ancak ALES ve Yabancı Dil puanı olan adaylar bu puanlarını belgelendirdikleri takdirde yapılacak olan Giriş Sınavı değerlendirmesinde aşağıdaki ağırlıklar kullanılır ve ALES ve Yabancı Dil puanını belgelendirmeyenlerin değerlendirme puanı sıfır olarak kabul edilir.

Değerlendirme Ağırlığı:

ALES Puanı: -

Yabancı Dil Puanı: -

Akademik Ortalama: %40

Yazılı bilimsel değerlendirme/mülakat: %60

4. Uluslararası öğrenci başvuruları, 26 Kasım 2016 tarih ve 29900 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim- Öğretim ve Sınav Yönetmeliği uyarınca kabul edilir.

5. Yukarıda yer almayan hükümler Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uyarınca uygulanacaktır.

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Tezsiz Yüksek lisans programına kabul edilen öğrenci toplam33 yerelkredi değerindeki 11 ders yükünü (3 zorunlu(Dönem Projesi dahil) + 8 seçmeli)başarıyla geçmek zorundadır.Programdan mezun olabilmek için öğrenciler 4.00 üzerinden en az 2.75 genel not ortalamasına sahip olmalıdır.

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Önceki öğrenmenin kabulüne dair kurallar Hacettepe Üniversitesi Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin 16. Madde'sinde tanımlanmaktadır.

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

İktisat Tezsiz Yüksek Lisans programının amacı iktisat alanında sağlam temele sahip olan ekonomi uzmanları yetiştirmektir. Mezunlar, küresel gelişmeleri takip etme ve karşılaşılacak sorunlara bölgesel ve yerel düzeyde çözüm geliştirme yetisine sahip olarak üst düzey yöneticiliğe aday olabileceklerdir.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Mezunlar, kamu ya da özel sektörde üst-düzey pozisyonlarda kolayca iş bulabilir.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

YÇ-AYA:
AYÇ-YBÖ:

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

İktisat Tezsiz Yüksek Lisans Programı aşağıda belirtilen program yapısına göre düzenlenmiştir:

Tezsiz Yüksek Lisans Programları

En az 90 AKTS

10 ders (2 zorunlu, 8 seçmeli)

Bir Dönem Projesi

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Derslerde uygulanan ölçme değerlendirme yöntemleri bilgi paketinde yer alan “Ders Öğretim Planında” tanımlanmıştır. Sınavlar ve başarı notları H.Ü Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği Madde 24 ile tanımlanmıştır.

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Bu programdan mezun olabilmek için öğrenciler,

- Minimum 90AKTS tamamlamakla,

- 4.00 üzerinden en az 2.75 Genel Not Ortalamasına sahip olmakla,

- Dönem Projesi dersini başarmakla,

yükümlüdürler.

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 2. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

İktisat Anabilim Dalı/ Bölüm Başkanı