REHBERLİK ve PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK PROGRAMI
Yüksek Lisans

D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Geri Dön

Psikolojik Danışma ve Rehberlik yüksek lisans programı uzun yıllardır lisansüstü eğitim vermekte olan, ulusal düzeyde birçok Psikolojik Danışma ve Rehberlik programının açılmasına katkı sağlamış olan, pek çok kurumun ve üniversitenin Psikolojik Danışma ve Rehberlik birimlerine ve programlarına uzman ve akademisyen yetiştiren köklü bir programdır.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Yüksek Lisans Derecesi

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 2
AYÇ-YBÖ: 7

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

Başvuruda kabul edilen lisans programları: Rehberlik ve Psikolojik Danışma ve Psikoloji alanlarında en az 4 yıllık lisans diplomasına sahip olan adaylar başvurabilirler.

Minimum lisans akademik ortalaması: 2.50

ALES Minimum Puanı: 55 ( x) EA ( ) SÖZ ( ) SAY

Yabancı Dil Puanı: 60

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

60 ders 60 tez olmak üzere 120 AKTS'yi tamamlamak, belirtilen sürelerde tez raporunu tamamlamak ve sunmak.

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Bu konuda H.Ü. Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğince belirlenen ölçütler esas alınacaktır.

http://www.egitimbilimlerienstitusu.hacettepe.edu.tr/dosyalar/Yonetmelikler/HU_LisansUstu_Yonetmelik_2013.html

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Bu programın amacı, eğitim, ruh sağlığı, aile terapisi ve öğrenci kişilik hizmetleri gibi psikolojik danışma alt-alanlarına ilişkin derin ve kapsamlı bilgi ve becerilere sahip; bireysel ve toplumsal farklılıklara karşı saygı, merak ve anlayışı olan; mesleki gelişimi ile bireysel gelişimini bütünleştirebilen; toplumun çeşitli kesimleriyle çalışabilecek esneklik ve anlayışa sahip; etkili ekip çalışması anlayış ve becerilerini taşıyan; psikolojik danışma ve rehberlik alanının gelişimi yönünde sorumluluk alan; bilgi toplumunun aktif üyesi olabilen; değişen toplumsal koşullara uyum sağlayabilen; demokrasi ve insan haklarının gerektirdiği toplumsal ve ayrıca bilimsel ve mesleki etik değerlere sahip psikolojik danışma ve rehberlik uzmanları yetiştirmektir.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Program mezunlarının çoğu Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Rehberlik Araştırma Merkezleri ile ilk ve ortaöğretim kurumlarında “psikolojik danışman” olarak çalışmaktadır. Ayrıca üniversitelerde akademisyen olarak, üniversitelerin psikolojik danışma birimlerinde, özel psikolojik danışma merkezleri, Türk Silahlı Kuvvetleri ve emniyet kurumlarının psikolojik danışma birimleri, aile ve çocuk mahkemeleri, diğer sağlık ve endüstri kurum/kuruluşlarında da istihdam olanağı bulunmaktadır.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

YÇ-AYA: 3
AYÇ-YBÖ: 8

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

 

Yüksek lisans programında 20 ders bulunmaktadır. Derslerin 4?Ü(% 20) zorunlu, 16?I (% 80) seçmeli statüdedir.

 

 

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Bu konuda H.Ü. Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğince belirlenen ölçütler esas alınacaktır.

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Alınması gereken minimum ders sayısı: Dokuz ders + Seminer

Kazanılması gereken yerel kredi ve AKTS: 27 kredi/60 AKTS

Minimum akademik not ortalaması: 2.50

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Anabilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. Nuri DOĞAN

Adres: Hacettepe Üniversitesi, Beytepe Yerleşkesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Psikolojik Danışma ve Rehberlik Anabilim Dalı 06800, Beytepe, Ankara

Telefon: (0312) 2978550/51

Faks: (0312) 2992027

Bilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. Türkan DOĞAN

Bilim Dalı Başkanı E-mail: dogant@hacettepe.edu.tr

Anabilim Dalı Web Adresi: www.pdr.hacetepe.edu.tr