REHBERLİK ve PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK PROGRAMI
Doktora/Sanatta Yeterlik

D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Geri Dön

Psikolojik Danışma ve Rehberlik Doktora programı ileri düzeyde bilimsel araştırma bilgi ve anlayışına sahip; okul danışmanlığı, ruh sağlığında psikolojik danışma, aile terapisi ve öğrenci kişilik hizmetleri gibi psikolojik danışma alt-alanlarına ilişkin derin ve kapsamlı bilgi ve becerilere sahip; bilimsel ve mesleki etik değerlere sahip donanımlı uygulayıcı ve bilim insanları yetiştiren, köklü geçmişe sahip bir programdır.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Doktora

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 3
AYÇ-YBÖ: 8

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

Başvuruda kabul edilen yüksek lisans programları: Rehberlik ve Psikolojik Danışma ve Psikoloji alanlarında yüksek lisans diplomasına sahip olan adaylar başvurabilirler.

Doktora için minimum yüksek lisans akademik ortalaması: 2.50

Bütünleşik doktora için minimum lisans akademik ortalaması 3.00

Doktora için ALES Minimum Puanı: 60 ( x) EA ( ) SÖZ ( ) SAY

Bütünleşik Doktora için ALES Minimum Puanı: 80 ( x) EA ( ) SÖZ ( ) SAY

Yabancı Dil Puanı: 60

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

120 ders 120 tez olmak üzere 240 AKTS'yi tamamlamak, dört yarıyıl sonunda alınan tüm derslerden ve dersleri tamamladıktan sonra H. Ü. Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nde belirtilen doktora yeterlik sınavında başarılı olmak, belirtilen sürelerde tez raporunu tamamlamak ve sunmak.

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Bu konuda H.Ü. Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğince belirlenen ölçütler esas alınacaktır.

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Bu programın amacı, ileri düzeyde bilimsel araştırma bilgi ve anlayışına sahip; psikolojik danışma alanının gelişimine öncülük edebilecek liderlik becerileriyle donanmış; psikolojik danışma süpervizyonu ve danışman eğitimi konularında ileri düzeyde bilgi ve becerilere sahip; okul danışmanlığı, ruh sağlığında psikolojik danışma, aile terapisi ve öğrenci kişilik hizmetleri gibi psikolojik danışma alt-alanlarına ilişkin derin ve kapsamlı bilgi ve becerilere sahip; eğitim başta olmak üzere, psikolojik danışma ve rehberlik mezunlarının çalıştığı çeşitli alan ve sektörlerin işleyişine ilişkin derin farkındalığı olan ve bu işleyişe ilişkin kapsamlı kuramsal bir anlayış geliştirmiş olan ve buralarda lider uygulayıcı/araştırmacı/idareci rolleri alabilecek yetkinlikte; toplumun çeşitli kesimleriyle çalışabilecek esneklik ve anlayışa sahip; etkili ekip çalışması anlayış ve becerilerine sahip; bilgi toplumunun aktif üyesi olabilen; değişen toplumsal koşullara uyum sağlayabilen ve demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere sahip usta uygulayıcı ve bilim insanı olan psikolojik danışma ve rehberlik uzmanları yetiştirmektir.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Program mezunlarının çoğu üniversitelerin Psikolojik Danışma ve Rehberlik prpgramlarında öğretim elemanı olarak çalışmaktadır. Ayrıca özel psikolojik danışma merkezleri, askeri ve emniyet kurumlarının psikolojik danışma birimleri, aile ve çocuk mahkemeleri, diğer sağlık ve endüstri kurum/kuruluşlarında çalışan mezunlar da bulunmaktadır.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

 

Programda 25 ders bulunmaktadır. Derslerin 5?i (% 20) zorunlu, 20'si (% 80) seçmeli statüdedir. 

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Bu konuda H.Ü. Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğince belirlenen ölçütler esas alınacaktır.

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Doktora için alınması gereken minimum ders sayısı: Dokuz ders

Doktora için kazanılması gereken yerel kredi ve AKTS: 27 kredi/90 AKTS

Bütünleşik Doktora için kazanılması gereken yerel kredi ve AKTS: 42 kredi/150 AKTS

Minimum akademik not ortalaması: 3.00

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön


Anablim Dalı Başkanı: Prof. Dr. Nuri DOĞAN

Adres: Hacettepe Üniversitesi, Beytepe Yerleşkesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Psikolojik Danışma ve Rehberlik Anabilim Dalı 06800, Beytepe, Ankara

Telefon: (0312) 2978550/51

Faks: (0312) 2992027

Bilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. Türkan DOĞAN

Bilim Dalı Başkanı E-mail: dogant@hacettepe.edu.tr

Bilim Dalı Web Adresi: www.pdr.hacettepe.edu.tr