EĞİTİMDE ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME PROGRAMI(TEZSİZ)
Yüksek Lisans

D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Geri Dön

Bilim Dalımız; eğitimde ve psikolojide kullanılan ölçme araçlarının geliştirilmesi, uygulanması, sonuçlarının yorumlanması ve değerlendirilmesi, ölçek uyarlama ve geliştirme çalışmalarının kuramsal ve uygulamalı olarak verildiği, ayrıca bu çalışmaların yapılabilmesine temel olacak veri toplama ve analiz yöntemlerinin yer aldığı yüksek lisans ve doktora programlarını yürütmektedir. Bu programların amacı ÖSYM ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın ilgili birimlerinde çalışacak bireylerin yetiştirilmesi olduğu gibi Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme alanına bilim insanı yetiştirmektir.

Son yıllarda bilim dalımızın lisans üstü programları öncelikle YÖK tarafından Öğretim Üyesi Yetiştirme programında yetiştirilmek üzere gönderilen öğrenciler olmak üzere çok sayıda öğrenci tarafından talep edilmektedir. Her yıl ilan edilen kontenjanların on katından fazla başvuru olmakta ve başvuranların bir kısmı da ölçme ve değerlendirme ile ilgili uygulama merkezlerinde çalışmaktadır. Mevcut lisans üstü programlarımız ağırlıklı olarak bilim insanı yetiştirmeye dönük olduğundan ÖYP aracılığı ile gelen öğrencilerin taleplerini karşılamakta, ancak kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda çalışan/çalışmak isteyen öğrencilerin talepleri için uygun olmamaktadır. Kamu ve özel kurumlarda çalışan ya da çalışacak olan öğrenciler için ölçme ve değerlendirmenin okullarda ve kurumlarda uygulamalı alanlarına ağırlık verilmesi gerekmektedir. Ayrıca mevcut programların kontenjanlarının kısıtlılığından dolayı, bu öğrenciler programa kabul edilememektedir. Bu öğrencilerin ve kurumların taleplerini karşılamak amacıyla mevcut yüksek lisans ve doktora programlarımıza ek olarak İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programının açılması düşünülmektedir. Bu programın, başvuracak öğrencilerin çalışma saatleri göz önünde bulundurularak, akşam saatlerinde yürütülmesi uygun olacaktır.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Tezsiz Yüksek Lisans Derecesi

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 2
AYÇ-YBÖ: 7

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

Başvuruda kabul edilen lisans programları: Tüm lisans mezunları başvurabilir.

Minimum lisans akademik ortalaması: Lisans düzeyi mezuniyet ortalaması yeterlidir.

ALES Minimum Puanı: Zorunlu değil. ( x) EA ( ) SÖZ ( ) SAY

Yabancı Dil Puanı: Zorunlu değil.

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

10 ders, 1 proje olmak üzere 90 AKTS?yi tamamlamak, üç yarıyıl sonunda en az 2,75 ağırlıklı not elde etmek ya da üniversitemizin senatosu tarafından belirlenebilecek not ortalamasını tutturmak, belirtilen sürelerde proje raporunu tamamlamak ve sunmak.

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Bu konuda H.Ü. Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğince belirlenen ölçütler esas alınacaktır.

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Programın amacı, eğitimde kullanılan ölçme araçlarının hazırlanması, geliştirilmesi, bu araçların kullanılmasından elde edilen puanların yorumlanması, sonuçların değerlendirilmesi ve bu yolla öğretim programları ile öğretim faaliyetlerinin yeniden değerlendirilmesi konularında uzman elemanlar yetiştirmektir.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

YÇ-AYA:
AYÇ-YBÖ:

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Toplam 14 dersten oluşan program 5 zorunlu, 9 seçmeli dersten oluşmaktadır. En az 90 AKTS (30 yerel kredilik en az 10 ders ve 1 proje ) tamamlanmak zorundadır.

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Bu konuda H.Ü. Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğince belirlenen ölçütler esas alınacaktır.

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Alınması gereken minimum ders sayısı: On ders + Dönem Projesi

Kazanılması gereken yerel kredi ve AKTS: 90 AKTS

Minimum akademik not ortalaması: 2.50

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 2. Öğretim