KÖK HÜCRE PROGRAMI
Yüksek Lisans

D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Geri Dön

Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Kök Hücre Bilimleri Anabilim Dalı tarafından Kök Hücre Araştırma ve Uygulama Merkezi'nde yer alan derslikler ve araştırma laboratuvarlarında eğitim verilmektedir.

Eğitim öğretim dili Türkçe olup, yabancı uyruklu öğrenciler de programa kabul edilmektedir.

Kök Hücre Bilimleri doktora programında; adayların Kök hücre ile ilgili temel ve uygulama alanlarında teorik ve teknik eğitim donanımına sahip, `sıcak' araştırma ve etik sorun konularında eleştirel bakış açısı kazanmış, uluslararası seviyede bilim insanı niteliklerini taşıyan, özgün ve bağımsız bilimsel düşünce geliştirebilme yeterliğine sahip ve elde ettiği verileri bilimsel araştırmalar çerçevesinde kullanabilen, birbirleri ile yakın ilişkili olan kök hücre araştırmaları, rejeneratif tıp, doku mühendisliği, klonlama ve kök hücre teknolojileri alanlarında ortak bir dili konuşabilen, bu alanda ulusal ve uluslararası işbirlikleri ile projeler üretebilen bilim insanı yetiştirmek ve bu konuda deneyim kazanmaları amaçlanmıştır.

Program Sorumluları: Her ders için ders içeriğinde ders sorumluları belirtilmiştir. 

Program Kontenjanı: Her yarıyıl için kontenjan değişmektedir. 

Staj: Her yarıyıl için kontenjan değişmektedir. 

İletişim: Staj koordinatörü Öğr. Gör. Dr. Özge Burcu Şahan - burcusahan@gmail.com

Genel tanıtım ve tarihçe: https://stemcell.hacettepe.edu.tr/tr/menu/tarihce_ve_genel_tanitim-2

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Yüksek Lisans Derecesi

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 2
AYÇ-YBÖ: 7

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

Tıp, Sağlık Bilimleri, Fen, Mühendislik veya Doğa Bilimlerinden Lisans derecesine sahip olmak.        

ALES (SAY/EA) puan türü ile Sağlık Bilimleri Enstitü Kurulu  tarafından belirlenen ve Hacettepe Üniversitesi Senatosu tarafından onaylanan ALES ve Yabancı Dil taban puanına sahip olmak (ALES-Yabancı Dil Puanları Tablosu).

Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile  Sağlık Bilimleri Enstitüsü başvuru koşullarını sağlamak.                  


 

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Kök Hücre Yüksek Lisans Programı'nın AKTS kredisi 120'dir. Bu programda toplam 60 AKTS kredisi karşılığı alınması gereken tüm derslerini başarı ile tamamlayan öğrenciler, kalan sürede tez danışmanı ile birlikte belirleyecekleri bir konuda tez hazırlamak ve yüksek lisans tezini jüri önünde savunmak zorundadırlar. Tez dönemi iki yarıyıldan oluşmakta olup, bu dönemde öğrenciler 60 AKTS kredisi kazanırlar. Tez sınavında başarılı olan ve H.Ü.Sağlık Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitimi Mezuniyet Koşulları'nı yerine getiren yüksek lisans öğrencisine yüksek lisans diploması verilir.

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin yatay geçişle öğrenci kabulüne ilişkin maddelerine göre ve akademik kurul kararı ile yatay geçişle öğrenci kabul edilir.

Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin özel öğrenci kabulüne ilişkin maddelerine göre ve akademik kurul kararı ile özel öğrenci kabul edilir.

Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin yurt dışında ikamet eden adayların kabulüne ilişkin maddelerine göre ve akademik kurul kararı ile öğrenci kabul edilir.

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

AMAÇ: Kök Hücre Yüksek Lisans Programı; kök hücre bilim alanında uluslararası standartlarda öğrenci yetiştirilmesi, öğrencilerin araştırma-geliştirme ve uygulamalar hakkında bilgi sahibi olmalarının yanında akademisyen olarak üniversitelerde kariyerlerini (doktora) sürdürebilmek için kök hücre alanında temel bilgi düzeyine ulaşması hedeflemektedir. Mezunların alanlarında bilimsel hipotez geliştirip, sorgulayabilmesi, kök hücre alanındaki bilimsel yöntemleri kullanarak elde ettikleri sonuçları bilim dünyasına sunmaları ve amaçlanmıştır.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Kök Hücre Yüksek Lisans programı mezunları, akademisyen olarak üniversitelerde kariyerlerini (doktora) sürdürebilirler. Kök hücre laboratuvarlarında, kök hücrelerin izolasyonu, geliştirilip, moleküler düzeyde karakterize edilmesi, farklılaştırması ve fonksiyon analizi yapan merkezlerde (örn: AR-GE merkezleri, kök hücre işleme/ hücresel ürün geliştirme laboratuvarları) çalışabilirler. Bunun yanısıra; devlet, vakıf ve özel kuruluşlarda; uzman, araştırmacı, danışman veya yönetici olarak görev alabilirler

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

YÇ-AYA: 3
AYÇ-YBÖ: 8

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Program, 30 AKTS değerinde zorunlu dersler, 30 AKTS değerinde seçmeli dersler ve tez çalışmaları sırasında alacağı 60 AKTS değerinde özel konular dersleri ve bir yüksek lisans tezinden oluşur. Seçmeli dersler alan içinden alınabileceği gibi diğer doktora ve yüksek lisans programları arasından da seçilebilir.

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Kök Hücre Yüksek Lisans Programında yer alan her ders için ölçme ve değerlendirme yöntemi, ders bilgi paketinde belirtilmiştir. Sınavların değerlendirilmesi ve notlandırmada Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uygulanacaktır.

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Kök Hücre Yüksek Lisans derecesinin kazanılabilmesi için Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uygulanacaktır.

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Kök Hücre Bilimleri Anabilim Dalı Akademik Kurulu adına anabilim dalı başkanı Prof. Dr. Betül Çelebi Saltık'tır.

Adres: Hacettepe Üniversitesi, Kök Hücre Bilimleri Anabilim Dalı, Kök Hücre Araştırma ve Uygulama Merkezi Sıhhiye Kampüsü, 06100, Altındağ, Ankara

Tel: 0 312 305 28 21

betul.celebi@hacettepe.edu.tr