ROMATOLOJİK FİZYOTERAPİ ve REHABİLİTASYON
Yüksek Lisans

D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Geri Dön

Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Temel Fizyoterapi Rehabilitasyon Anabilim Dalı'nda 2022/2023 bahar döneminde öğrenci kabulüne başlayan bu programın dili Türkçe olup, programın kurucu başkanı Prof. Dr. Edibe Ünal'dır. 

Romatolojik Fizyoterapi ve Rehabilitasyon tezli yüksek lisans programı ile romatolojik fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında yetişmiş, klinik ortamda bilgi ve becerisini multidisipliner çatı altında sunabilecek, hastanelerde erişkin ve çocuk romatoloji ekibinde uluslararası kılavuzların önerdiği yaklaşımları uygulayabilecek ve ortak tedavi hedefine katkıda bulunabilecek, hastalık yönetiminde güncel bilgilerle donanımlı fizyoterapistler yetiştirilebilmek, akademik çalışmalara ortam yaratabilmek ve alanın gelişimine katkıda bulunmak amacıyla bu program oluşturulmuştur.

Programı tamamlayan mezunlar, romatolojik fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında uzmanlık düzeyinde kazandığı yeterlilikleri kullanabilir ve ileri düzeyde mesleki uygulama ve araştırma yapabilir. Fizyoterapi ve rehabilitasyon yüksek lisans mezunları bilim uzmanlığı ünvanı alarak mezun olurlar.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Yüksek Lisans Derecesi

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 2
AYÇ-YBÖ: 7

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

Romatolojik fizyoterapi ve rehabilitasyon tezli yüksek lisans programına kabul edilmek için Fizyoterapist olmak ve Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü lisansüstü program öğrenci başvuru koşullarını yerine getirmek gerekmektedir.

ALES (SAY/EA) puan türü ile Sağlık Bilimleri Enstitü Kurulu  tarafından belirlenen ve Hacettepe Üniversitesi Senatosu tarafından onaylanan ALES ve Yabancı Dil taban puanına sahip olmak (ALES-Yabancı Dil Puanları Tablosu).

 (http://www.saglikbilimleri.hacettepe.edu.tr/yonetmelik.html)

ALES: 60, GRE: 650, GMAT: 475, ÜDS-KPDS: B2, Avrupa Dil Portföyü: C1

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Romatolojik fizyoterapi ve rehabilitasyon tezli yüksek lisans programından mezun olmak için en az 2 yıl, toplam 120 AKTS kredilik programını başarılı ile tamamlamış olmak veya yurtdışında eşdeğer bir eğitim almış olması, öğrencilerin en az 60 AKTS kredi miktarını seçmeli ve zorunlu dersler ile; 60 AKTS kredi miktarını ise tez çalışmasından tamamlaması, derslerin Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine göre dersleri başarı ile tamamlanması ve en az 2,50 genel akademik ortalamanın sağlanması ve tez çalışmasını ve savunmasını başarı ile sonuçlandırması gereklidir. (http://www.saglikbilimleri.hacettepe.edu.tr/yonetmelik.html)

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında lisans eğitimi veya uluslararası eşdeğer eğitimler geçerlidir.

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Romatolojik Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında multidisipliner, araştırıcı, sorgulayıcı ve kanıta dayalı uygulama becerisi edinilmesine imkan sağlamak; bilimsel araştırma yapma, bilgiye erişme, bilgileri değerlendirme ve yorumlama yeteneği kazandırmak; alanında eğitim açısından evrensel düzeye ulaşmış, ulusal ve uluslararası ölçekte bilgili, aydın, yeterli ve yetkin bilim adamı yetiştirmektir.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Bu programda romatolojik fizyoterapi ve rehabilitasyona özelleşmiş alanlarda klinik ve akademik çalışmalarını uzmanlık düzeyinde yürütebilen ve geliştirebilen fizyoterapistler yetiştirilmektedir. Romatolojik fizyoterapi ve rehabilitasyon bilim uzmanlığı programı mezunları, erişkin ve çocuk romatoloji fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında uluslararası kılavuzları takip edebilecek nitelikte bilgi donanımı kazanır. Bu bilgilerini klinik ve akademik ortamlarda topluma ve bilimsel platformlara taşıyabilmekte, fiziksel aktivite/egzersiz, fonksiyonel kazanım ve sosyal katılımı desteklemede romatolojik fizyoterapi ve rehabilitasyona özel ölçümler zemininde romatizmalı bireylerin yaşam kalitesini arttırmayı hedeflerler.

Bu programdan mezun olan fizyoterapistler, ülkemizde ve yurt dışında romatolojik fizyoterapi ve rehabilitasyonile ilgili konularda koruyucu, tedavi ve rehabilite edici hizmet veren kamuya ve özel sektöre ait hastanelerin değişik klinik, departman ve anabilim dallarında, huzurevlerinde, çocuk ve yetişkinler için fizyoterapi rehabilitasyon ve egzersiz merkezlerinde çalışmakta ve üniversitelerin fizyoterapi ve rehabilitasyon fakülte ve bölümlerinde öğretim elemanı olarak görev yapabilmektedir.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

YÇ-AYA: 3
AYÇ-YBÖ: 8

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Bölümümüzdeki yüksek lisans programı, ortak zorunlu, zorunlu ve seçmeli dersler ve tez çalışması dahil toplam 120 AKTS'den (60 AKTS ders ve 60 AKTS tez çalışması) oluşur. Seçmeli dersler programın en az %25'ini oluşturur. Seçmeli derslerin 1/3'ü ön koşulsuz diğer programlara da açıktır. Seçmeli derslerin 2/3'üne programımıza ait diğer ders(ler) ön koşuldur. Öğrenciler bölüm içi seçmeli ders yanında bölüm dışı seçmeli ders de alabilir. Alınan derslerin 120 AKTS içerisinde sayılıp sayılamayacağı bölüm kararı ile gerçekleştirilir.

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü sayfasında da yer alan yönetmelik (http://www.saglikbilimleri.hacettepe.edu.tr/index.php?option=com_content&view=article&id=4&Itemid=5) uygulanacaktır.

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Romatolojik fizyoterapi ve rehabilitasyonalanında yüksek lisans derecesi almak için program yeterliliklerini karşılayan 60 AKTS ders ve 60 AKTS tez çalışması olmak üzere toplam en az 120 AKTS'yi başarı ile tamamlamış olmak ve tezini başarıyla savunmuş olmak gereklidir.

(Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav yönetmeliği: http://www.saglikbilimleri.hacettepe.edu.tr/yonetmelik.html)

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Prof. Dr. Edibe ÜNAL

E-mail: eyakut@hacettepe.edu.tr

edibeunal@gmail.com

Tel: 0 312 305 25 25 / 132-182

Adres: Hacettepe Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fakültesi, 06100 Samanpazarı Ankara