PEDİATRİK FİZYOTERAPİ ve REHABİLİTASYON
Yüksek Lisans

D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Geri Dön

Pediatrik Fizyoterapi ve Rehabilitasyon tezli yüksek lisans programı pediatri alanında çalışan fizyoterapistlerin eğitim ihtiyaçlarına cevap verebilmek, alana özel bilgi, beceri ve yeterliklerle donanmış mezunlar yetiştirebilmek, akademik çalışmalara ortam yaratabilmek ve alanın gelişimine katkıda bulunmak amacıyla oluşturulmuştur.

Programı tamamlayan mezunlar, pediatrik fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında klinik ve akademik çalışmalarında uzmanlık düzeyinde derinleştirdiği ve geliştirdiği yeterlilikleri kullanabilir ve ileri düzeyde mesleki uygulama ve araştırma yapabilir.  Pediatrik Fizyoterapi ve Rehabilitasyon yüksek lisans mezunları bilim uzmanlığı unvanı alarak mezun olurlar.

Eğitim süresi dört yarı yıldır. Program dili Türkçe'dir. Eğitim süresi dört yarı yıldır. Program dili Türkçe'dir. Program içeriğinde ilk iki dönem Pediatrik Fizyoterapi ve Rehabilitasyon kapsamında zorunlu ve seçmeli dersler alınır. Diğer iki dönem Pediatrik Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında tez yapar. 

Adayların yüksek lisans programından mezun olduktan sonra doktora programına başvurma olanağı mevcuttur. 

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Yüksek Lisans Derecesi

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 2
AYÇ-YBÖ: 7

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

Pediatrik Fizyoterapi ve Rehabilitasyon yüksek lisans programına kabul edilmek için Fizyoterapist olmak ve Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü lisansüstü program öğrenci başvuru koşullarını yerine getirmek gerekmektedir. (https://husagbilens.hacettepe.edu.tr/) 

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Pediatrik Fizyoterapi ve Rehablitasyon tezli yüksek lisans eğitimi programından mezun olmak için en az 2 yıl, toplam 120 AKTS lik programı başarı ile tamamlamış olmak veya yurtdışında eşdeğer bir eğitim almış olmak gereklidir. Öğrencilerin en az 60 AKTS kredi miktarını seçmeli ve zorunlu dersler ile; 60 AKTS kredi miktarını ise tez çalışmasından tamamlaması, Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine göre dersleri başarı ile tamamlaması ve en az 2,50 genel akademik ortalamanın sağlanması ve tez çalışmasını ve savunmasını başarı ile sonuçlandırması gereklidir. 

(https://saglikbilimleri.hacettepe.edu.tr/tr/menu/kanun_ve_yonetmelikler-262) 

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında lisans eğitimi veya uluslararası denkliğe sahip eğitimler geçerlidir.

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Pediatrik Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında multidisipliner, araştırıcı, sorgulayıcı ve kanıta dayalı uygulama becerisi edinilmesine imkân sağlamak; bilimsel araştırma yapma, bilgiye erişme, bilgileri değerlendirme ve yorumlama yeteneği kazandırmak; alanında eğitim açısından evrensel düzeye ulaşmış, ulusal ve uluslararası ölçekte bilgili, aydın, yeterli ve yetkin bilim adamı yetiştirmektir.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Bu programda Pediatrik Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında klinik ve akademik çalışmalarını uzmanlık düzeyinde yürütebilen ve geliştirebilen fizyoterapistler yetiştirilmektedir. Pediatrik Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bilim uzmanlığı programı mezunları, toplumu destekleyip, yönlendirebilmekte, fiziksel aktiviteye katılımı desteklemede, fonksiyonları iyileştirerek Pediatrik Fizyoterapi ve Rehabilitasyona özel ölçümler ışığında yaşam kalitesini yükseltmede hünerlidir.


Bu programdan mezun olan fizyoterapistler, ülkemizde ve yurt dışında koruyucu, tedavi ve rehabilite edici hizmet veren kamuya ve özel sektöre ait hastanelerin değişik klinik, departman ve anabilim dallarında, özel eğitim kurumlarında, çocuklar için fizyoterapi rehabilitasyon ve egzersiz merkezlerinde çalışmakta ve üniversitelerin Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümlerinde öğretim elemanı ve yönetici olarak görev yapabilecektir.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

YÇ-AYA: 3
AYÇ-YBÖ: 8

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Pediatrik Fizyoterapi ve Rehabilitasyon yüksek lisans programı zorunlu ve seçmeli dersler dahil toplam 120 AKTS'lik (60 AKTS ders ve 60 AKTS tez çalışması) dersten oluşur. Öğrenciler kendi programları dışında farklı programlardan Pediatrik Fizyoterapi ve Rehabilitasyon programına uygun ders alabilirler.

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü sayfasında da yer alan yönetmelik (https://saglikbilimleri.hacettepe.edu.tr/tr/menu/kanun_ve_yonetmelikler-262) uygulanacaktır.

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Pediatrik Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında yüksek lisans derecesi almak için program yeterliliklerini karşılayan en az 120 AKTS'lik dersi başarı ile tamamlamış olmak ve tezini başarıyla savunmuş olmak gereklidir. 

Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav yönetmeliği (https://saglikbilimleri.hacettepe.edu.tr/tr/menu/kanun_ve_yonetmelikler-262)

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Prof. Dr. Mintaze Kerem Günel 

(mintaze@yahoo.com, mintaze@hacettepe.edu.tr)