PROTEZ-ORTEZ-BİOMEKANİK PROGRAMI
Yüksek Lisans

D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Geri Dön

Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde 1967-68 eğitim-öğretim yılında kurulan ve Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı'nda bilim uzmanlığı eğitimine başlayan program çerçevesinde protez, ortez uygulamaları ve biyomekanik alanına özel dersler verilmeye başlanmış, alandaki hızlı gelişmeler ve bu alana olan ilginin artması nedeniyle, Sağlık Bilimleri Enstitüsü 1996-1997 eğitim yılında Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı altında Protez-Ortez ve Biyomekanik Programını yeni bir program olarak kabul ederek eğitim ve öğretime başlanmıştır. Bu programı tamamlayan mezunlar, fizyoterapi ve rehabilitasyon hizmeti verilen hasta ve sağlıklı popülasyon içerisinde ortez ve protez gereksinimi olan bireylere yönelik olarak özelleşmiş değerlendirme ve uygulamaları kullanabilir, bu alan özgü klinik ve akademik çalışmalar yaparak uzmanlık düzeyinde derinleştirdikleri yeterliliklerini geliştirir ve ileri düzeyde mesleki uygulama ve araştırmalar yapabilir. Fizyoterapi ve rehabilitasyon anabilim dalı, protez-ortez ve biyomekanik programı yüksek lisans mezunları mezunları “yüksek lisans” derecesi alarak mezun olurlar.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Yüksek Lisans Derecesi

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 2
AYÇ-YBÖ: 7

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında lisans diplomasına sahip olmak.

ALES (SAY/EA) puan türü ile Sağlık Bilimleri Enstitü Kurulu  tarafından belirlenen ve Hacettepe Üniversitesi Senatosu tarafından onaylanan ALES ve Yabancı Dil taban puanına sahip olmak (ALES-Yabancı Dil Puanları Tablosu).

Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile Sağlık Bilimleri Enstitüsü başvuru koşullarını sağlamak.

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Protez-Ortez ve Biyomekanik Programı tezli yüksek lisans eğitimi programından mezun olmak içim en az 2 yıl, toplam 120 AKTS kredilik programını başarılı ile tamamlamış olmak veya yurtdışında eşdeğer bir eğitim almış olmak.

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında lisans eğitimi veya uluslararası eşdeğer eğitimler geçerlidir.

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

 Protez-Ortez ve Biyomekanik alanında bilimsel ve teknolojik gelişimleri izleyen, eğitim, araştırma ve uygulamalarında ileri ve derin bilgi, beceri ve tutum kazanmış, bilgilerini klinik ve bilimsel çalışmalarla bütünleştirebilen, sonuçlarını yorumlayabilen, yaşam boyu öğrenmeye devam edebilen, fizyoterapi ve rehabilitasyon ile ilgili eğitim programlarına katkı verebilen, ulusal ve uluslar arası düzeyde uzman fizyoterapistler yetiştirmektir.

 

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Bu programı tamamlayan mezunlar, fizyoterapi ve rehabilitasyon hizmeti verilen hasta ve sağlıklı popülasyon içerisinde ortez ve protez gereksinimi olan bireylere yönelik olarak özelleşmiş değerlendirme ve uygulamaları kullanabilme, bu alana özgü klinik ve akademik çalışmalar yaparak uzmanlık düzeyinde derinleştirdikleri yeterliliklerini geliştirme ve ileri düzeyde mesleki uygulama ve araştırma yapabilme özelliklerine sahiptir.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

YÇ-AYA: 3
AYÇ-YBÖ: 8

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

 Bölümümüzdeki lisans programı,ortak zorunlu,zorunlu ve seçmeli dersler dahil toplam 240 AKTSlik dersten oluşur.Seçmeli dersler programın en az %25'ini oluşturur.Seçmeli derslerin 1/3'ü ön koşulsuz diğer programlara da açıktır.Seçmeli derslerin 2/3'üne programımıza ait diğer ders(ler) ön koşuldur.Öğrenciler bölüm içi seçmeli ders yanında bölüm dışı seçmeli ders de alabilir.Alınan derslerin 240 AKTS içerisinde sayılıp sayılamayacağı bölüm kararı ile gerçekleştirilir.

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü sayfasında da yer alan yönetmelik  uygulanacaktır. http://www.saglikbilimleri.hacettepe.edu.tr/tr/menu/kanun_ve_yonetmelikler-219

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön


Protez-Ortez-Biyomekanik alanında yüksek lisans derecesi almak için program yeterliliklerini karşılayan en az 120 AKTSlik dersi başarı ile tamamlamış olmak ve tezini başarıyla savunmuş olmak gereklidir. http://www.saglikbilimleri.hacettepe.edu.tr/tr/menu/kanun_ve_yonetmelikler-219

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Prof. Dr. F. Gül Şener H.Ü. Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyotetapi ve Rehabilitasyon Bölümü e-posta: fztgulsenet@yahoo.com

Tel: 03123051577/140