BİYOFARMASÖTİK ve FARMAKOKİNETİK PROGRAMI(TEZSİZ)
Yüksek Lisans

D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Geri Dön

Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Biyofarmasötik ve Farmakokinetik Bilim Dalı 2547 sayılı Yüksek Öğrenim Kanununun ilgili maddeleri gereğince, 1993 yılında Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalının altında kurulmuştur. Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Biyofarmasötik ve Farmakokinetik Bilim Dalında eğitim kurulduğu 1993 yılından itibaren lisans ve yüksek lisans düzeyinde sürdürülmektedir. Biyofarmasötik ve Farmakokinetik Bilim Dalının kuruluş amacı, ilaç konusunda uzman olan eczacıların bilgilerinin biyofarmasötik ve farmakokinetik dersleriyle desteklenerek, lisans ve yüksek lisans düzeyinde eğitim almalarını sağlamak, daha sonra bu kişilerin endüstride, kamuda veya eczanede hizmet vermesini sağlamaktır. Biyofarmasötik ve Farmakokinetik Tezsiz Yüksek Lisans programları; eczacılar ve tıp doktorlarını kapsamaktadır.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Tezsiz Yüksek Lisans Derecesi

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 2
AYÇ-YBÖ: 7

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

Eczacılık, Tıp lisans programlarından mezun olmak.

ALES (SAY) puan türü ile Sağlık Bilimleri Enstitü Kurulu  tarafından belirlenen ve Hacettepe Üniversitesi Senatosu tarafından onaylanan ALES ve Yabancı Dil taban puanına sahip olmak (ALES-Yabancı Dil Puanları Tablosu).

Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile Sağlık Bilimleri Enstitüsü başvuru koşullarını sağlamak. 

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Tezsiz yüksek lisans programı toplam otuz krediden ve 60 AKTS'den az olmamak kaydıyla en az on ders ile dönem projesi dersinden oluşur. H.Ü.Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin  Mezuniyet Koşullarını yerine  getiren tezsiz yüksek lisans öğrencisine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

http://www.saglikbilimleri.hacettepe.edu.tr/tr/menu/kanun_ve_yonetmelikler-219

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde geçerli olan koşullarla öğrenciler kabul edilir 

Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği http://www.saglikbilimleri.hacettepe.edu.tr/tr/menu/kanun_ve_yonetmelikler-219

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Biyoyararlanım parametrelerinden hareketle farmakokinetik bulguların saptanması ve değerlendirilmesi konularında yeterli bilgi ve beceri sağlamak; son yıllarda her geçen gün sayıları artan modern terapötik sistemler, kontrollü salım sağlayan ve özellikle hedeflendirilmiş sistemler ve biyoteknoloji ürünleri üzerinde in vitro ve in vivo değerlendirmeler hakkında bilgi aktarmak; ön formülasyon ve formülasyon tasarımının, farmasötik dozaj şeklinden yararlanımı nasıl etkilediği konusunda gerekli değerlendirmeleri yapabilir, laboratuvar şartlarinda pratik uygulamalrını gerçekleştirir uzman elemanlar yetiştirmek; ilacın etkililik değerlendirmesini yapabilecek istatistik ve matematik bilgisine sahip ve ilgili yazılımları etkin bir şekilde kullanabilen uzman elemenlar yetiştirmek amaçlanmaktadır. 

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Biyofarmasötik ve Farmakokinetik ile ilgili konularda sağlıkla ilgili kamu kurum kuruluşlarında ve endüstride görev alabilir.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

YÇ-AYA:
AYÇ-YBÖ:

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Tezsiz yüksek lisans programı toplam otuz krediden ve 60 AKTS'den az olmamak kaydıyla en az on ders ile dönem projesi dersinden oluşur. H.Ü.Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin  Mezuniyet Koşullarını yerine  getiren tezsiz yüksek lisans öğrencisine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Program, 15 AKTS zorunlu Seminer dersi, 15 AKTS zorunlu ders, 30 AKTS seçmeli ders ve 30 AKTS değerinde bir dönem projesinden oluşur. Seçmeli dersler Sağlık ve Fen Bilimleri Enstitülerine ait programlarda yer alan derslerden seçilebilir.Öğrencinin alacağı zorunlu ve seçmeli ders kredileri Öğretim Programı başlığı altında listelenmiştir. Ancak öğrenci için gerek duyulduğu takdirde, toplam kredi gereklerini sağlamak koşuluyla dersleri alacağı dönemlerde değişiklik yapılabilir.

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü sayfasında yer alan Lisansüstü yönetmelik uygulanacaktır.

Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği http://www.saglikbilimleri.hacettepe.edu.tr/tr/menu/kanun_ve_yonetmelikler-219


D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Tezsiz yüksek lisans programı toplam otuz krediden ve 60 AKTS'den az olmamak kaydıyla en az on ders ile dönem projesi dersinden oluşur. H.Ü.Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin  Mezuniyet Koşullarını yerine  getiren tezsiz yüksek lisans öğrencisine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

http://www.saglikbilimleri.hacettepe.edu.tr/tr/menu/kanun_ve_yonetmelikler-219


D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Prof. Dr. Selma Şahin (Biyofarmasötik ve Farmakokinetik Bilim Dalı Başkanı)

Telefon : 0 312 305 12 41- 0 312 310 15 24
Faks : 0 312 311 47 77
E-posta : selmas@hacettepe.edu.tr