ERGOTERAPİ PROGRAMI
Yüksek Lisans

D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Geri Dön

İlk olarak 1996 yılında Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalına bağlı İş ve Uğraşı Tedavisi Yüksek Lisans ve Doktora Programları açılmıştır. İş ve Uğraşı Ünitesi ve mezuniyet sonrası program kapsamındaki faaliyetler içinde 150'nin üzerinde bilimsel çalışma ve birçok bilim tezleri üretilmiştir. Bu program, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından 2547 sayılı Kanun'un 2880 sayılı Kanun'la değişiklik 7/d-2 maddesi uyarınca 18.02.2009 tarihinde Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesine bağlı Ergoterapi Bölümü'nün açılması ile Ergoterapi Ana Bilim Dalı Programı olarak devam etmektedir.

Bu programda ergoterapi alanında kanıta dayalı bilimsel çalışma yapabilecek düzeyde bilgi ve beceriler kazanan, fonksiyonel performans, özürlü ve toplum dışına itilmiş bütün dezavantajlı kişiler için literatüre ulaşabilen, yeni araştırma geliştirebilen, değişik profesyoneller ile birlikte çalışabilen, etkili iletişim ve araştırma becerileri geliştirebilen, yaşam boyu öğrenme ilkelerini benimseyen, özürlüye uygun ergoterapi aktiviteleri geliştirebilen, ergoterapi servislerinin organizasyonu ve profesyonel gelişme ilkelerini benimseyen özürlü kişiler için ulaşılabilir ve adapte olabilir çevrenin kolaylaştırılması ile ilgili bilgileri sentezleyebilen ve mesleki muhakeme yapabilen, toplumsal katılım için ulaşılabilirlik, insan hareketlerinin fonksiyonel analizi, yardımcı teknoloji, her yaştaki kişinin fonksiyonel gelişimi ve yaşam kalitesinin artırılmasına yönelik bilimsel oryantasyon ve araştırma üretebilen uzmanlar yetiştirilir.

H.Ü. SBF Ergoterapi Bölümü'nde yer alan lisansüstü derslikler, klinik eğitim için eğitim araştırma ve uygulama üniteleri ile Ergoterapi'ye ait ölçme, değerlendirme ve müdahale araç gereçleri ve laboratuarları (Günlük Yaşam Aktiviteleri, Sanal Gerçeklik , Bilgisayarlı Fonksiyonel Hareket Analizi laboratuarları gibi) bulunmaktadır.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Yüksek Lisans Derecesi

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 2
AYÇ-YBÖ: 7

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

Ergoterapi Bölümü mezunu olmak.

Anabilim Dalı Akademik Kurulunca kabul edilecek yakın alanlardaki bir lisans programından mezun olmak.*

ALES (SAY/EA) puan türü ile Sağlık Bilimleri Enstitü Kurulu  tarafından belirlenen ve Hacettepe Üniversitesi Senatosu tarafından onaylanan ALES ve Yabancı Dil taban puanına sahip olmak (ALES-Yabancı Dil Puanları Tablosu).

Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile Sağlık Bilimleri Enstitüsü başvuru koşullarını sağlamak.

*Ergoterapi programından farklı bir programdan mezun olan öğrencilerin Bilimsel Hazırlık okuması gerekmektedir.

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

 Bu programda toplam 120 AKTS kredisi karşılığı alınması gereken tüm derslerini başarı ile tamamlayan ve genel not ortalaması en az 75 (4.00 üzerinden en az 2.50) olan başarılı öğrenciler, kalan sürede tez danışmanı ile birlikte belirleyecekleri bir konuda tez hazırlamak ve yüksek lisans tezini jüri önünde savunmak zorundadır. Tez sınavında başarılı olan ve H.Ü.Sağlık Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitimi Mezuniyet Koşullarını yerine  getiren yüksek lisans öğrencisine yüksek lisans diploması verilir. http://www.saglikbilimleri.hacettepe.edu.tr/tr/menu/kanun_ve_yonetmelikler-219

Programın tamamlanması ile öğrenci Uzman ünvanını alır. 


D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön


H.Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü?nün Resmi Gazete?de yayınlanan 26338 no?lu Yönetmeliğine ve H.Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim Yönetmeliğinde geçerli olan koşullarla öğrenciler kabul edilir http://www.saglikbilimleri.hacettepe.edu.tr/tr/menu/kanun_ve_yonetmelikler-219


D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Bu programda ergoterapi alanında kanıta dayalı bilimsel çalışma yapabilecek düzeyde bilgi ve beceriler kazanan, fonksiyonel performans, özürlü ve toplum dışına itilmiş bütün dezavantajlı kişiler için literatüre ulaşabilen, yeni araştırma geliştirebilen, değişik profesyoneller ile birlikte çalışabilen, etkili iletişim ve araştırma becerileri geliştirebilen, yaşam boyu öğrenme ilkelerini benimseyen, özürlüye uygun ergoterapi aktiviteleri geliştirebilen, ergoterapi servislerinin organizasyonu ve profesyonel gelişme ilkelerini benimseyen özürlü kişiler için ulaşılabilir ve adapte olabilir çevrenin kolaylaştırılması ile ilgili bilgileri sentezleyebilen ve mesleki muhakeme yapabilen, toplumsal katılım için ulaşılabilirlik, insan hareketlerinin fonksiyonel analizi, yardımcı teknoloji, her yaştaki kişinin fonksiyonel gelişimi ve yaşam kalitesinin artırılmasına yönelik bilimsel oryantasyon ve araştırma üretebilen uzmanlar yetiştirilir.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Mezunlar hastaneler, rehabilitasyon merkezleri, özel okullar, endüstriyel alanlar, özel kurumlar, huzur evleri, mesleki rehabilitasyon merkezleri ve korumalı işyerlerinde çalışma hakkına sahiptir. Ayrıca doktora derecesini alabilmek için uygun doktora programına başvurabilirler. Mezunların akademisyen olarak üniversitelerde kariyerlerini sürdürme olanakları da bulunmaktadır.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

YÇ-AYA: 3
AYÇ-YBÖ: 8

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön


Program 2 yarı yıl ders dönemi, 2 yarı yıl da tez çalışma dönemiyle birlikte en az 4 yarıyıl sürmektedir. Öğrencinin bir dönemde 30 AKTS alması gerekmektedir.

Program toplam 25 AKTS zorunlu, 35 AKTS seçmeli ders ve 60 AKTS tez çalışmasından oluşur. Seçmeli dersler alan içindeki diğer yüksek lisans programlarından seçilebilir.


D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

 Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü sayfasında yer alan Lisansüstü yönetmelik  uygulanacaktır. http://www.saglikbilimleri.hacettepe.edu.tr/tr/menu/kanun_ve_yonetmelikler-219

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön


Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü sayfasında yer alan Lisansüstü yönetmelik  uygulanacaktır. Öğrencinin aldığı derslerden 2.50 ve üzerinde not almak, tez sınavında başarılı olmaları gerekmektedir. http://www.saglikbilimleri.hacettepe.edu.tr/tr/menu/kanun_ve_yonetmelikler-219

Öğrencilerin, 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı Güz yarıyılından itibaren tez savunma sınavına girebilmeleri için tezinden bir makale üretmiş olması, bu makaleyi bilimsel bir derginin yazım kurallarına göre yazmış olması ve ilgili dergiye göndermiş olması koşulunu sağlaması gerekmektedir.

 Ergoterapi Anabilim Dalı Akademik Kurul Kararı ile, Anabilim Dalımız Yüksek lisans öğrencilerinin tez savunma sınavına girebilmeleri için uluslararası katılımlı bir kongrede poster/sözel sunum yapmaları ve bu sunumun kongre kitapçığı veya dergide yayınlanmış oluğunu belgelemeleri veya öğrencinin yaptığı ve kabul mektubu aldığı/yayınlattığı bir makalesini belgelemesi gerekmektedir. Bu kural 2020-2021 Bahar döneminden itibaren yüksek lisans tez savunma sınavına girecek tüm öğrenciler için geçerlidir.

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

 

Ergoterapi AnaBilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. Mine UYANIK

telefon: 0 312 305 25 60 

Adres: H.Ü. SBF Ergoterapi Bölümü