RADYASYON FİZİGİ PROGRAMI(TEZSİZ)
Yüksek Lisans

D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Geri Dön

Enstitü 1982 yılında, Nükleer Bilimler, Nükleer Teknoloji ve Nükleer Uygulamalar Anabilim Dallarını içerecek şekilde , bu alanlarda lisansüstü eğitim-öğretim yapılmasına olanak sağlamak amacı ile kurulmuştur. 2003 yılında Enstitünün bünyesinde, Radyasyon Fiziği ve Uygulamaları Anabilim Dalı kurulmasını takiben, 2004 yılında bu Anabilim Dalında Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Radyasyon Fiziği Tezsiz Yüksek Lisans Programı ile eğitime başlamıştır.

Radyasyon Fiziği ve Uygulamaları yüksek lisans programına yaklaşım ve misyon, Üniversitenin ulusal ve uluslararası lisansüstü öğrencilerine yüksek kalitede eğitim, araştırma ve hizmet sağlama güvencesi temeli üzerinedir.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Tezsiz Yüksek Lisans Derecesi

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 2
AYÇ-YBÖ: 7

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

Bu yüksek lisans programına başvuruda bulunacak olan adayların;

Dört yıllık (8 yarı-yıllık) lisans öğrenimi veren bir yüksek öğretim programının Fizik, Kimya, Biyoloji veya Mühendislik bölümlerinden birinde mezun olmak,

Ulusal ALES-SAY sınavında ya da uluslararası geçerliliği olan GRE sınavının sayısal (quantitative) bölümünden üniversite senatosunca başvuru yılı için belirlenen puanı almış olması,

Minimum taban puanı Hacettepe Üniversitesi Senatosu tarafından belirlenen ÜDS-KPDS dil testlerini veya TOEFL veya IELTS gibi ulusal ve uluslararası kabul görmüş diğer dil testlerini almalı,

Yapılacak mülakatta hazır bulunması,

En az iki adet referans mektubu sunması gerekmektedir.

Adayların genel başarısı Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliği uyarınca yazılı prosedürler tarafından belirlenir.

Değişim öğrencileri için başvurular Hacettepe Üniversitesi ve ortak üniversite arasında imzalanan ikili anlaşmaya göre değerlendirilir.

Misafir öğrenciler, ilgili akademik birimin onayıyla bu programda verilen derslere kayıt yaptırabilirler.

Başvurular doğrudan Hacettepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü'ne yapılmalıdır.

Hacettepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü'nün doğası gereği, enstitüde yüksek lisans ve doktora çalışmaları yapılır. Bununla beraber, bir derle ilgili olarak "Özel Öğrenci" kabul edilebilir. Özel öğrenci herhangi bir derece almaya yönelmemiş, çalışma yaşamına odaklı bir ileri eğitim biçimidir. Başvuranın akademik temeli katılmayı düşündüğü derse uygun olmalıdır.

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Bu tezsiz yüksek lisans programında öğrenim gören öğrenciler,

En az 90 AKTS'lik ders ve dönem projesi almakla,

Programlarında mezuniyet için aldıkları tüm derslerden ve dönem projesinden başarılı olmak ve Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde belirtilen asgari akademik ortalamaya sahip olmak gerekir.

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Hacettepe Üniversitesi'nde (HÜ) öğrenim gören öğrenciler, bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Başka bir kurumdan alınan dersin içeriğinin, eğitim programında verilen dersin içeriğine uygun olması ve enstitü kurulunca onaylanması durumunda, öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Programın genel hedefi, radyasyondan korunma ve güvenliğine özel vurguyla, radyasyon fiziği öğrenimi çalışması dahilindeki bilgi ve anlayış, kavramsal beceriler, kilit beceriler, pratik ve profesyonel becerileri geliştirmektir.

Programın ulaşmak istediği erek:

  • radyasyon fiziğinin başlıca alanları altında yatan bilimsel prensipleri anlama
  • radyasyon fiziğindeki riskler ve konunun sosyal bağlamında farkındalık
  • lisans üstü bilimsel çalışmada gereken beceriler.

Yeterlilik kazanımı sonrası yapabilecekleriniz:

  • iletişim, bilgi arama ve toparlamadaki bilgisayar tabanlı vasıtaların kullanımı
  • radyasyon fiziğindeki yayınları titizlikle değerlendirme
  • radyasyon fiziğinde güncel olan kuramsal, yöntemsel veya pratik sorunları ciddiyetle ele alan geniş bir yazı, poster ve sunum hazırlamak.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Program radyasyon güvenliği ile ilgili tüm konularda Uluslararası Atom Enerjisi Ajansının (IAEA) önemle vurguladığı IAEA Güvenlik Raporu 20 "Radyasyon Güvenliği Uzmanlığı" eğitimine yöneliktir. Programının amacı tıp, endüstri, araştırma, eğitim ve teknoloji gibi değişik alanlarda kullanılan nükleer ve radyolojik faaliyetlerde radyasyon güvenliğinin sağlanması için kontrol ve denetimleri ilgili mevzuat doğrultusunda yürütebilen uzman yetiştirmektir.

Bu alan mezunları radyasyonla analiz, radyasyon güvenliği konularında radyasyonun endüstriyel uygulamaları olan iş yerlerinde çalışabilirler.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

YÇ-AYA:
AYÇ-YBÖ:

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Hacettepe Üniversitesi dönem sisteminde ders verir. Güz dönemi genelde Ekim ayında, bahar dönemi Şubat ayında başlar. Her bir dönem 14 haftalık bir süreyi kapsar ve ilave iki hafta sınav haftasıdır. Üniversitemizde yaz okulu da açılmaktadır ve açıldığında lisans öğrencileri yaz boyunca aldıkları derslerden kredi kazanabilirler.

Radyasyon Fiziği ve Uygulamaları yüksek lisans programı alanındaki çekirdek dersler özellike ilk kayıt olunan yılın güz ve bahar dönemlerinde önerilir. Radyasyon Fiziği ve Uygulamaları programının yüksek lisans öğrencileri bütünsel eğitimleri ile ilgili diğer akademik alanların belirlediği özel seçmeli derslerden ancak Nükleer Bilimler Enstitüsü Kurulunun olumlu kararı ile ders kredisi kazanabilirler.

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Genelde bir dersin başarı notu ödevler, ara sınavlar, derse devam ve genel sınav üzerinden belirlenir. Seminer, özel konular ve dönem projesi başarısında ödevler, sözlü sunum, rapor değerlendirilir. Genel sınav dönem sonunda 15 veya 16. hafta içerisinde yapılır. (Bakınız: http://www.fenbilimleri.hacettepe.edu.tr/file/yonetmelik/hulisansustuogrvesinavyonetmelik.pdf)

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Tam gün katılan yüksek lisans öğrencileri birbirini izleyen üç dönemde (bir buçuk sene) yüksek lisansı tamamlar. Bu öğrencinin dereceyi kazanmaya yönelik girişimine oldukça bağlı bir durumdur. Tasarlanmış hali ile, yeterli bir lisans eğitimi almış öğrenci gereken tüm dersler bir buçuk sene içerisinde tamamlayabilir.

Bunula birlikte, derece kazanımının bir buçuk yıl olarak beklenen süreden çok daha uzun sürede tamamlandığı bir kaç örnek te vardır.Nükleer Bilimler Enstitüsü altındaki Radyasyon Fiziği ve Uygulamaları yüksek lisans ders programı kesin olarak en az 90 AKTS kredisini tamamlamayı gerektirdiğinden, akademik altyapısı uygun öğrenciler bile ders yüklerini üç dönemin ötesine uzatacak biçimde seçebilmektedirler.

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Nükleer Bilimler Enstitüsü altındaki Radyasyon Fiziği ve Uygulamaları Anabilim dalı başkanı, program yönetcisidir.

Prof. Dr. Haluk Utku

utku@hacettepe.edu.tr