İSTATİSTİK PROGRAMI
Doktora/Sanatta Yeterlik

D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Geri Dön

İstatistik Bölümü 1967 yılında Türkiye'nin ilk İstatistik Lisans Programı olarak kurulmuştır. Bölümde aynı yıldan itibaren Doktora programı da yürütülmeye başlamıştır. Doktora programın amacı mesleki alanda yüksek akademik ve bilimsel kaliteye sahip İstatistikçiler yetiştirmektir. Eğitim dili Türkçe'dir.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Doktora

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 3
AYÇ-YBÖ: 8

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'ne göre yapılır.

a) İlgili anabilim dalına ilişkin esaslarda belirlenen ve enstitü yönetim kurulunca onaylanan bir yüksek öğrenim kurumundan yüksek lisans diplomasına sahip olmak,

b) Başvurduğu programın puan türünden Senato tarafından belirlenecek ALES veya eşdeğeri bir sınav puanına sahip olmak,

c) Senato tarafından kabul edilerek başarı taban puanı belirlenen ÜDS ve benzeri ulusal ve uluslararası geçerliliği olan KPDS, TOEFL, IELTS ve benzeri dil sınavlarında asgari taban puanına sahip olmak.

http://www.fenbilimleri.hacettepe.edu.tr/file/yonetmelik/hulisansustuogrvesinavyonetmelik.pdf

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

İstatistik Anabilim Dalı Doktora programı tamamlamak için H.Ü Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği gereği toplam 240 AKTS'yi tamamlamak gereklidir. Bu kredilerin 90 AKTS'si ders, 30 AKTS'si doktora yeterlilik sınavına hazırlık ve 120 AKTS'si ise tezden oluşmaktadır.

Dersleri başarı ile tamamlayan ve dörtlük sisteme göre en az 3.00 genel akademik ortalamayı elde etmiş olan öğrenci doktora yeterlilik sınavına girebilir.

http://www.fenbilimleri.hacettepe.edu.tr/file/yonetmelik/hulisansustuogrvesinavyonetmelik.pdf

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Önceki öğrenmelerin tanınması H.Ü Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri gereğince yapılır.

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

İstatistik Anabilim dalı doktora programı, İstatistiksel problemlerin modellenmesinde ve probleme özgü çözümlerin üretilmesinde yeni yöntem ve stratejiler geliştirebilen, alanında belirli bir konu hakkında detaylı araştırma yapabilme yeteneğine sahip olan ve literatüre katkı yapabilecek düzeyde istatistik teorisine hakim olabilen bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Mezunlar, Üniversiteler, Bankalar, Bakanlıklar, Hazine Müsteşarlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı, Kamu İhale Kurumu, RTÜK, Araştırma şirketleri, AR-GE yapan şirketler, Yazılım şirketleri gibi geniş bir alanda çalışma imkanı bulabilirler.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

İstatistik Anabilim Dalı Doktora programı tamamlamak için H.Ü Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği gereği toplam 240 AKTS'yi tamamlamak gereklidir. Bu kredilerin 90 AKTS'si ders, 30 AKTS'si doktora yeterlilik sınavına hazırlık ve 120 AKTS'si ise tezden oluşmaktadır.

Dersleri başarı ile tamamlayan ve dörtlük sisteme göre en az 3.00 genel akademik ortalamayı elde etmiş olan öğrenci doktora yeterlilik sınavına girebilir.

Seçmeli derslerin oranı %95'dir ve öğrencilerin alandışı seçmeli ders alma zorunluluğu yoktur.

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak H.Ü Lisansüstü Eğitim Öğretim Sınav Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uygulanır. Her ile ilgili sınav değerlendirme yöntemi o derse ait bilgi paketinde yer almıştır.

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

“Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar” kısmında belirtildiği gibidir.

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Bölüm Başkanı: Prof. Dr.Meral Çetin

Adres: Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi İstatistik Bölümü 06800 Beytepe Ankara

Tel: 0 (312) 780 7792

e-mail:    meral@hacettepe.edu.tr