İSTATİSTİK PROGRAMI
Yüksek Lisans

D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Geri Dön

İstatistik Bölümü 1967 yılında Türkiye'nin ilk İstatistik Lisans Programı olarak kurulmuştır. Bölümde aynı yıldan itibaren Yüksek Lisans programı da yürütülmeye başlamıştır. Yüksek Lisans programın amacı mesleki alanda yüksek akademik ve bilimsel kaliteye sahip İstatistikçiler yetiştirmektir. Eğitim dili Türkçe'dir.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Yüksek Lisans Derecesi

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 2
AYÇ-YBÖ: 7

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'ne göre yapılır.

http://www.fenbilimleri.hacettepe.edu.tr/file/yonetmelik/hulisansustuogrvesinavyonetmelik.pdf

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

İstatistik Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans programı tamamlamak için H.Ü Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği gereği toplam 120 AKTS'yi tamamlamak gereklidir. Bu kredilerin 60 AKTS'si ders, 60 AKTS'si ise tezden oluşmaktadır.

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

H.Ü Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri gereğince yapılır.

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

İstatistik Anabilim dalı Yüksek Lisans programı, İstatistiksel problemlerin modellenmesinde ve probleme özgü çözümlerin üretilmesinde yeni yöntem ve stratejiler geliştirebilen, alanında belirli bir konu hakkında detaylı araştırma yapabilme yeteneğine sahip olan ve literatüre katkı yapabilecek düzeyde istatistik teorisine hakim olabilen bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Mezunlar hem kamu hem de özel sektör olmak üzere geniş bir alanda iş bulma olanağına sahiptirler. Örneğin, Bankalar, Bakanlıklar, Hazine Müsteşarlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı, Kamu İhale Kurumu, RTÜK, Araştırma şirketleri, AR-GE yapan şirketler, Yazılım şirketleri.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

YÇ-AYA: 3
AYÇ-YBÖ: 8

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

İstatistik anabilim dalı yüksek lisans programı 4 yarıyıldan oluşmaktadır. Program toplam 24 krediden (60 AKTS) az olmamak koşuluyla ders ve tezden (60 AKTS) oluşmaktadır. Toplam 120 AKTS'dir.

Programda seçmeli derlerin tamamı alan için seçmeli derslerdir, bölüm dışı ders alma zorunluluğu yoktur.

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak H.Ü Lisansüstü Eğitim Öğretim Sınav Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uygulanır.

http://www.fenbilimleri.hacettepe.edu.tr/

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

H.Ü Lisansüstü Eğitim Öğretim Sınav Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uygulanır.

http://www.fenbilimleri.hacettepe.edu.tr/file/yonetmelik/hulisansustuogrvesinavyonetmelik.pdf

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

             Bölüm Başkanı: Prof. Dr.Meral Çetin

Adres: Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi İstatistik Bölümü 06800 Beytepe Ankara

Tel: 0 (312) 780 7792

e-mail:    meral@hacettepe.edu.tr