GIDA MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI(TEZSİZ)
Yüksek Lisans

D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Geri Dön

2004 yılından beri Fen Bilimleri Enstitüsü Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı'nda tezsiz yüksek lisans eğitimi yürütülmektedir. Anabilim dalında yürütülen tezsiz yüksek lisans programında temel gıda mühendisliği derslerinin yanı sıra, mühendislik ve teknoloji dersleri de verilmektedir. Öğretim dili Türkçedir. Bölümde öğretim ve araştırma faaliyetleri, 6 derslik ile yeterli donanıma sahip 4 genel ve 12 araştırmaya yönelik laboratuvarda, 37 akademik ve 9 idari personel ile yürütülmektedir. Anabilim dalımız mezunları “Gıda Mühendisliğinde yüksek lisans derecesi almaktadırlar.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Tezsiz Yüksek Lisans Derecesi

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 2
AYÇ-YBÖ: 7

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

Gıda Mühendisliği anabilim Dalında tezsiz yüksek lisans öğretim programına Gıda Mühendisliği Lisans diplomasına sahip olan adaylar ile Gıda Mühendisliği Akademik Kurulu'nun uygun gördüğü Gıda Mühendisliği Lisans diploması dışındaki bir lisans diplomasına sahip adaylar da kabul edilirler. Diğer koşullar H. Ü. Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin (http://www.fenbilimleri.hacettepe.edu.tr/file/yonetmelik/hulisansustuogrvesinavyonetmelik.pdf) ilgili maddelerinde açıklandığı şekilde yürütülür.

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Gıda Mühendisliği tezsiz yüksek lisans eğitim programında öğrenci toplam 30 krediden az olmamak koşuluyla en az 10 ders ve dönem projesi ile kredisiz seminer dersini yüklenir. Gıda Mühendisliği tezsiz yüksek lisans eğitimini tamamlamak için 180 AKTS'lik ders yüklenmek ve bunları başarmak gerekmektedir. Diğer kurallar H. Ü. Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili maddelerinde açıklandığı şekilde yürütülür.

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Gıda Mühendisliği tezsiz yüksek lisans programına giriş için Türkiye veya yurtdışında eşdeğer bir lisans eğitimi almış olmak gerekmektedir. Yatay geçiş H. Ü. Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili maddelerinde açıklandığı şekilde yürütülür.

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Gıda Mühendisliği tezsiz yüksek lisans programının amacı; öğrenciye mesleki konularda teorik, kapsamlı bilgi ve bunlara ilişkin uygulama beceri ve deneyimini kazandırmaktır.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı tezsiz yüksek lisans mezunları; gıda endüstrisinin tüm dallarında ve çeşitli kamu kuruluşlarında, gıda maddelerinin üretim planlaması ve proses tasarımında, üretimi, işlenmesi, korunması, kalite kontrolü ve pazarlanması alanlarında görev almaktadırlar.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

YÇ-AYA:
AYÇ-YBÖ:

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı tezsiz yüksek lisans programında derslerin %20'si zorunlu %80'i seçmeli olarak (en az 10 dersin 3'ü zorunlu) dağılım göstermektedir. Öğrenci, Anabilim Dalının uygun gördüğü başka Anabilim Dallarından seçmeli ders yüklenebilir. Alan dışı seçmeli derslerin oranı toplam kredinin 1/3'ünü geçemez.

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Hacettepe Üniversitesi H. Ü. Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili maddelerinde belirtilen koşullara uygun olarak yürütülür.

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Mezuniyet için öğrencinin Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı programının öngördüğü bütün dersleri ve dönem projesini başarmış ve H. Ü. Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili maddelerinde belirtilen tüm hususları yerine getirmiş olması gerekmektedir.

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Prof. Dr. Halil Vural

ghalil@hacettepe.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. F. Ceyda Dudak-Şeker

ceyda@hacettepe.edu.tr

Tel: 0312 297 71 00

Fax: 0312 2992123