HİDROBİYOLOJİ PROGRAMI
Doktora/Sanatta Yeterlik

D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Geri Dön

Hidrobiyoloji yüksek lisans ve doktora programı; tüm sucul ekosistemlerin (akarsu, göl, estuari, sulak alanlar, sıcak su, yer altı suyu) biyoekolojisi; sucul ekosistemlerde yürütülen değişik çalışmalarda kullanılan aletler, teknikler ve yöntemler; sucul ekosistemlerin biyolojik çeşitliliği; kullanımları ve yönetimi; kalitesinin biyolojik ve kimyasal yöntemlerle belirlenmesi; hayvan morfolojisi, sistematiği ve biyocoğrafya alanlarında eğitim verir.

Hayvan morfolojisi, sistematiği ve biyolojik çeşitlilik alanında; faunistik, revizyon ve moleküler sistematik (filogenetik sistematik), davranış ve populasyon dinamiği konularında araştırmalar yürütülmektedir. Araştırma labaratuvarlarında yürütülen temel ve uygulama çalışmaları sonucunda elde edilen çok sayıda omurgalı ve omurgasız hayvan türlerinin bulunduğu koleksiyonları, bu konuda çalışan yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin çalışmalarına destek vermektedir.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Doktora

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 3
AYÇ-YBÖ: 8

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

Doktora programına başvuru ve kabul şartları ile ilgili bilgilere http://www.fenbilimleri.hacettepe.edu.tr/ adresinden ulaşabilrsiniz.

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Doktora programı özel konular ve bir tez çalışmasını içermek üzere toplam 240 AKTS'den oluşmaktadır. Öğrencinin bir doktora tez çalışmasını başarıyla tamamlaması gerekmektedir. (http://www.fenbilimleri.hacettepe.edu.tr/file/yonetmelik/hulisansustuogrvesinavyonetmelik.pdf)

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Bir öğrencinin özel öğrenci statüsünde aldığı lisansüstü dersler dahil olmak üzere, enstitüye kaydolmadan önceki son beş yıl içinde yurtiçi/yurtdışı yükseköğretim kurumlarından almış olduğu lisansüstü dersler danışmanın görüşü, anabilim dalı kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararıyla öğrencinin kayıtlı olduğu programa transfer edilebilir. Ancak bir öğrencinin kayıt yaptığı programdaki toplam kredi miktarının 2/3'ünden fazlası özel öğrenci statüsünde aldığı lisansüstü derslerinin kredilerinin transferi dikkate alınmaz. (http://www.fenbilimleri.hacettepe.edu.tr/file/yönetmelik/hulisansustuogrvesinavyonetmelik.pdf)

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Hidrobiyoloji Doktora Programının amacı; alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilen, konusu ile ilgili sorunları tespit edebilme ve çözme yetkinliği kazanmış, ülkemizin yerüstü ve yer altı su kaynaklarının korunması ve yönetimine ilişkin çalışmalarda liderlik yapabilecek bilimsel donanıma sahip, evrensel ve toplumsal değerlere duyarlı doktoralı elemanlar yetiştirmektir.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

a) İlgili bilim dallarında üniversitelerde ve Araştırma enstitülerinde öğretim üyesi ve/veya görevlisi

b) Kamu kuruluşlarında (Tarım, Gıda ve Hayvancılık Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Gıda Kontrol Labaratuvarları) uzman

c) Kamu kuruluşu ve özel sektörün araştırma-geliştirme (Ar-Ge), birimlerinde uzman

d) Özel çevre danışmanlık firmalarında hidrobiyolog olarak çalışabilme imkanına sahiptir.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Doktora programı 8 dönemden oluşmaktadır. Öğrencilerin mezun olabilmesi için en az 240 AKTS almaları ve bir doktora tezini başarıyla tamamlamaları gerekmektedir.

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Sınavlar, değerlendirme ve notlandırma sistemi Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nde belirtildiği gibidir. (http://www.fenbilimleri.hacettepe.edu.tr/file/yonetmelik/hulisansustuogrvesinavyonetmelik.pdf)

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Programın zorunlu derslerini (en az 90 AKTS) başarı ile tamamlanmış olan ve akademik ortalaması en az 2.75 olan öğrenci ikinci yarıyılın bitiminden sonra tez/sanat çalışması önerisi sunar. Tez savunmasını da başarıyla tamamlayan öğrenci doktora programından mezun olur.

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Bölüm Başkanı:Prof.Dr. Selim Sualp Çağlar

Adres: Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü 06800 Beytepe Ankara

Tel: 0 (312) 297 80 00

e-mail: sualp@hacettepe.edu.tr