GENEL BİYOLOJİ PROGRAMI
Doktora/Sanatta Yeterlik

D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Geri Dön

Genel Biyoloji Programı 1976 yılında "Genel Biyoloji Bölümü" olarak kurulmuş ve daha sonra 1981 yılında Biyoloji Bölümü içersinde bir program olarak yer almıştır.

Genel Biyoloji programının ilk başkanı Prof. Dr. Ahmet Noyan olmuştur. Daha sonra bu görevi sırasıyla, Prof. Dr. Nazif Kolankaya Prof. Dr. Ali Nihat Bozcuk, Prof. Dr. Emir Cansunar ve Prof. Dr. Memhmet Ali Onur üstlenmişlerdir. Görevi halen Prof. Dr. Hacer Ünlü yürütmektedir.

Program içerisinde temel olarak dört bilim dalı bulunmaktadır: Hücre ve Hayvan Fizyolojisi, Sitoloji, Genetik ve Mikroiyoloji.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Doktora

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 3
AYÇ-YBÖ: 8

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

Yüksek lisans programına başvuru ve kabul şartları ile ilgili bilgilere http://www.fenbilimleri.hacettepe.edu.tr/ adresinden ulaşabilrsiniz.

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Doktora programı özel konular ve bir tez çalışmasını içermek üzere toplam 240 AKTS'den oluşmaktadır. Öğrencinin bir doktora tez çalışmasını başarıyla tamamlaması gerekmektedir. (http://www.fenbilimleri.hacettepe.edu.tr/file/yonetmelik/hulisansustuogrvesinavyonetmelik.pdf)

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Bir öğrencinin özel öğrenci statüsünde aldığı lisansüstü dersler dahil olmak üzere, enstitüye kaydolmadan önceki son beş yıl içinde yurtiçi/yurtdışı yükseköğretim kurumlarından almış olduğu lisansüstü dersler danışmanın görüşü, anabilim dalı kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararıyla öğrencinin kayıtlı olduğu programa transfer edilebilir. Ancak bir öğrencinin kayıt yaptığı programdaki toplam kredi miktarının 2/3'ünden fazlası özel öğrenci statüsünde aldığı lisansüstü derslerinin kredilerinin transferi dikkate alınmaz. (http://www.fenbilimleri.hacettepe.edu.tr/file/yönetmelik/hulisansustuogrvesinavyonetmelik.pdf)

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Genel Biyoloji Doktora Programının amacı öğrencinin alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilen, derinleştirebilen ve konu ile ilgili sorunlara çözüm getirebilen ve bilimsel donanıma sahip bilim doktoru yetiştirmektir.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Genel Biyoloji Doktora Programından mezun olanlar, ilgili bilim dallarında üniversitelerde, hastanelerde, araştırma enstitülerinde, ilgili özel ve kamu kurum ve kuruluşlarda çalışma imkanına sahiptir.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Doktora programı 8 dönemden oluşmaktadır. Öğrencilerin mezun olabilmesi için en az 240 AKTS almaları ve bir doktora tezini başarıyla tamamlamaları gerekmektedir.

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Sınavlar, değerlendirme ve notlandırma sistemi Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nde belirtildiği gibidir. (http://www.fenbilimleri.hacettepe.edu.tr/file/yonetmelik/hulisansustuogrvesinavyonetmelik.pdf)

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Programın zorunlu derslerini (en az 90 AKTS) başarı ile tamamlanmış olan ve akademik ortalaması en az 2.75 olan öğrenci ikinci yarıyılın bitiminden sonra tez/sanat çalışması önerisi sunar. Tez savunmasını da başarıyla tamamlayan öğrenci yüksek lisans programından mezun olur.

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Bölüm Başkanı: Prof.Dr. Ergi Deniz ÖZSOY

Adres: Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü 06800 Beytepe Ankara

Tel: 0 (312) 297 80 00

e-mail: edo@hacettepe.edu.tr