BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI (İNG.)
Yüksek Lisans

D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Geri Dön

Hacettepe Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, 1971 yılında Hacettepe Enformatik Enstitüsü'ne bağlı bir bölüm olarak kurulmuştur. Bölümümüz, 1977 yılında Bilgisayar Mühendisliği dalında lisans eğitimi vermeye başlayan ilk iki bölümden birisidir. Şu anda Mühendislik Fakültesi'ne bağlı olan bölümümüz, 4 yıllık örgün eğitim vermektedir. Bölümümüzde, Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar Donanımı, Bilgisayar Yazılımı olmak üzere 3 Anabilim Dalı bulunmaktadır. Bu duruma paralel olarak yüksek lisans eğitimi müfredatımız, bu 3 ana bilim dalı ekseninde kurgulanmıştır.

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nde lisansüstü düzeyde Yüksek Lisans, Doktora ve Bütünleşik Doktora programları vardır. Yüksek Lisans programına kabul için Lisans derecesine sahip olmak yeterlidir. Doktora ya da Bütünleşik Doktora programlarına kabul lisans ya da yüksek lisans derecesi ile olabilmektedir. Lisansüstü programlara başvuru için, Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünün belirlediği başvuru koşulları sağlanmalı ve enstitüye gerekli başvuru yapılmalıdır.

Yüksek lisans programımızda bulunan derslerin eğitim dili İngilizcedir. Bilgisayar Mühendisliği yüksek lisans programı, ders dönemi ve tez dönemi olmak üzere iki ana bölümden oluşur. Yüksek lisans ders döneminde öğrenciler 2 adet zorunlu ders ve 7 adet teknik seçmeli ders almalıdır. Kredi ağırlığının büyük bir bölümü seçmeli olarak sunulur. Böylece öğrencinin istediği bilim dalında uzmanlaşma imkanı verilmektedir.

Bölümümüz, öğrencilerimize gelişmiş laboratuvar imkanları sunmaktadır. Bölümde bulunan laboratuvar ve sistemler şunlardır: 25 kişilik genel amaçlı Lab., 30 ve 24 kişilik iki PC Lab., 20 kişilik Yazılım Mühendisliği Lab., 25 kişilik Mikroişleyiciler ve Sayısal Sistemler Lab., Cisco cihazlarla donatılmış Ağ Lab., yüksek yapılandırmalı Unix tabalı Dell bölüm hizmet sunucuları.

Bölümümüz mezunları “Bilgisayar Yüksek Mühendisi” ünvanı alarak mezun olmaktadırlar. Hacettepe Üniversitesi Bilgisayar Yüksek Mühendisleri iş hayatına atıldıklarında birçok seçeneğe sahiptirler. Türkiye ve dünyada büyük kuruluşlarda mühendislikten yöneticiliğe kadar birçok alanda görev almaktadırlar. Bilgisayar yüksek mühendisleri kamu ve özel kuruluşlarda geniş bir yelpazede; var olan bütün sektörlerde uygun iş bulabildikleri gibi sistem analisti, sistem mühendisi, sistem programcısı, veri tabanı yöneticisi, yazılım mühendisi, satış-destek mühendisi, geliştirme mühendisi, tasarım mühendisi, iletişim-ağ mühendisi, bilgi güvenliği uzmanı, arge araştırmacısı, yönetici gibi iş olanaklarına sahiptir.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Yüksek Lisans Derecesi

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 2
AYÇ-YBÖ: 7

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

Yüksek lisans programlarına başvuru koşulları, 26 Kasım 2016 CUMARTESİ tarih ve 29900 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Madde 21 ( Yüksek lisans programlarına başvuru koşulları) belirtilmiştir:

http://www.fenbilimleri.hacettepe.edu.tr/26112016yonetmelik.pdf

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans programından mezun olabilmek için, iki zorunlu ders, en az yedi seçmeli ders olmak üzere en az 23 ulusal kredi tamamlamış olması gerekmektedir. Ayrıca, 9 AKTS zorunlu ders kredisi, toplam 63 AKTS seçmeli ders kredisi ve 60 AKTS tez kredisi olmak üzere toplam 132 AKTS'yi başarıyla tamamlamış olması gerekmektedir. Bir dersten başarılı sayılmak için yüksek lisans öğrencilerinin en az C1 notu almış olmaları gerekir. Bir dersten C1'in altında not alan yüksek lisans öğrencisi o dersi başarmamış sayılır ve dersi açıldığı ilk yarıyılda almak zorundadır.

Bilgisayar Mühendisliği Lisansüstü programın bütün gereklerini başarıyla tamamlayan bir öğrencinin mezun olabilmesi için gereklilikler ve kurallar, 26 Kasım 2016 CUMARTESİ tarih ve 29900 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Madde 29 (Mezuniyet ve Diploma) belirtilmiştir.

http://www.fenbilimleri.hacettepe.edu.tr/26112016yonetmelik.pdf

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Üniversitede veya diğer yükseköğretim kurumlarının lisansüstü programlarında en az bir yarıyıl öğrenim görmüş başarılı öğrenciler, Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans programına yatay geçiş yapmak için başvurabilirler.

Yatay geçiş için gereklilik ve kurallar, 26 Kasım 2016 CUMARTESİ tarih ve 29900 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Madde 49 (Yatay geçiş ile öğrenci kabulü) belirtilmiştir:

http://www.fenbilimleri.hacettepe.edu.tr/26112016yonetmelik.pdf

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Hacettepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü lisansüstü programlarının amacı, lisans üstü öğrencilerini gerekli bilgi birikimi ile donatarak onlara bilgisayar mühendisliği ve bilgisayar bilimi alanlarında bağımsız araştırma çalışmalarını yürütme yeteneğini kazandırmaktır. Yüksek lisans programlarımız endüstride ve akademik çevrede ihtiyaç duyulan uzmanlaşmış bilgisayar mühendisleri ve bilim adamlarının yetişmesine katkıda bulunmaktadır.

Program içeriği ders dönemi ve tez dönemi olmak üzere iki bölümden oluşur. Anabilim dalımızda mevcut yüksek lisans eğitim programında ilk kayıt yaptıran tüm öğrencilerimizin, birinci dönem sonuna dek ders/tez danışmanları belli olmak durumundadır. Her öğrenci ilk ders döneminde seminer dersini alır. Seminer dersinin sorumlu öğretim üyesi ile birlikte düzenli ders oturumları yapılır ve devam koşulu aranır. Seminer dersinde sunum yapacak olan öğrencinin tez/ders danışmanı da ilgili oturuma katılır.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Program mezunları devlette veya özel sektörde yazılım mühendisi, sistem mühendisi, veritabanı yöneticisi, veritabanı mimarı, ağ ve internet güvenlik uzmanı, bilişim güvenliği uzmanı/yöneticisi, ağ yöneticisi, ağ mühendisi, donanım teknisyeni, kontrol mühendisi, gömülü sistemler uzmanı, web tasarım uzmanı, sistem tasarımcısı gibi çok farklı iş alanlarında çalışmaktadırlar. Bilişim teknolojileri artık eğitimden sağlığa, hizmet sektöründen savunma sanayisine neredeyse akla gelebilecek her alana girmiş ve yoğun olarak kullanılmaya başlanmıştır. Bu sebeple de, bilişim dünyasının olmazsa olmaz aktörü bilgisayar mühendisleri tüm bu alanlarda iş yapan firma kurumlarda mesleklerini icra ederler.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

YÇ-AYA: 3
AYÇ-YBÖ: 8

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Tezli yüksek lisans programının amacı; öğrencinin bir bilim veya sanat alanında, belirli bir bilgi ve beceri birikimi edinmesine ek olarak, bilimsel araştırma ya da sanatsal bir çalışma yapmasını, bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneği kazanmasını sağlamaktır. Bir bilim veya sanat alanında yüksek lisans öğrenimi yapan öğrenci, ders, seminer ve uygulama çalışmalarına ek olarak bir tez ya da tez yerine geçebilecek sanat çalışması hazırlar.

Tezli yüksek lisans programı, toplam 72 AKTS ders kredisi ve 60 krediden az olmamak koşuluyla tez/sanat çalışmasını içeren özel konular derslerinden oluşur. Programda 40'a yakın seçmeli ders tanımı mevcuttur. Görüntü İşleme, Makine Öğrenmesi, Örüntü, Ses Tanıma, Veri Madenciliği, Doğal Dil İşleme, Yapay Anlayış, Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar Ağları, Şifreleme, Koşut İşlem, Adanmış Sistemler, Anlamsal Web, Algoritma Çözümleme, Derleyici Gerçekleştirimi, Bilgisayar Grafiği, Oyun Teknolojileri, Robotik, Veri Tabanı Yönetim Sistemleri, Mekansal Bilgi Sistemleri gibi çok çeşitli bilgisayar mühendisliği alanlarında farklı düzeylerde lisans üstü dersleri yer alır. Seçmeli derslere ek olarak CMP601 – Seminer dersinden oluşan 1 adet kredisiz zorunlu dersi ve FBE601 Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği dersini almak zorundadırlar.

Programın zorunlu derslerini başarı ile tamamlamış olan ve akademik ortalaması en az 2.50 olan öğrenci ikinci yarıyılın bitiminden sonra tez/sanat çalışması önerisi sunabilir.

Fen Bilimleri Enstitüsü yönetmeliklerine göre, yüksek lisans öğrencilerinin derslerini dört dönem içinde tamamlaması gerekir. Yüksek lisans öğrencileri en fazla iki adet kredili dersi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü dışındaki bölümlerden alabilirler. Yüksek lisans öğrencisinin alacağı derslerin en çok ikisi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, lisans derslerinden seçilebilir.

Hacettepe Bilgisayar Mühendisliği Lisansüstü bölüm yönergesine göre, her yüksek lisans öğrencisi en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar tez önerisini Fen Bilimleri Enstitüsüne vermelidir. Öğrenci üçüncü yarıyıldan itibaren her yarıyıl kredisiz tez dersine (CMP600) kayıt yaptırmalıdır.
Öğrencinin, yüksek lisans Tez savunmasına girebilmesi için, bir konferansta makale yayınlaması gerekir.
Yüksek lisans gerekliliklerini başarı ile tamamlayan öğrenci, tez önerisini Tez Savunma Sınavı Jürisi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci tez savunmasına girmeden önce yüksek lisans çalışmasını ve tez yazımını tamamlamak zorundadır. Öğrenci, yüksek lisans tez metnini sözlü savunmadan en az on beş gün önce Jüri üyelerine dağıtır.

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyesi/leri tarafından hazırlanan ve Bilgi paketinde yer alan “Ders Öğretim Planı”nda tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak, 26 Kasım 2016 CUMARTESİ tarih ve 29900 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanır.

http://www.fenbilimleri.hacettepe.edu.tr/26112016yonetmelik.pdf

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Bu gereklilik ve kurallar, 26 Kasım 2016 CUMARTESİ tarih ve 29900 sayılı Resmi Gazete?de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Madde 29 (Mezuniyet ve Diploma) belirtilmiştir:

http://www.fenbilimleri.hacettepe.edu.tr/26112016yonetmelik.pdf

Yüksek lisans öğrencilerinin karşılaması gereken gereksinimler şu şekilde özetlenebilir:

  • Dersler:
    Yüksek lisans programı öğrencileri toplam 21 krediden az olmamak koşuluyla en az 7 seçmeli dersi almak zorundadırlar. Seçmeli derslere ek olarak tüm yüksek lisans öğrencileri CMP601? Seminer kredisiz zorunlu dersini ve FBE601 Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği dersini almak zorundadırlar. Fen Bilimleri Enstitüsü yönetmeliklerine göre, yüksek lisans öğrencilerinin derslerini dört dönem içinde tamamlaması gerekir. Yüksek lisans öğrencileri en fazla 2 adet kredili dersi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü dışındaki bölümlerden alabilirler.
  • Yüksek Lisans Tez Önerisi: Her yüksek lisans öğrencisi en geç dördüncü yarıyılın sonuna kadar tez önerisini Fen Bilimleri Enstitüsüne vermek zorundadır. Öğrenci tez önerisi onaylandıktan sonra her yarıyıl kredisiz tez dersine (CMP600) kayıt yaptırmak zorundadır.
  • Yayın Koşulları: Yüksek lisans Tez savunmasına girebilmek için, öğrencinin bir uluslararası konferansta makale yayınlaması ya da SCI/SCI-expanded kategorisindeki dergiye çalışmasını göndermiş olup editör aşamasını geçmesi gerekmektedir.
  • Yüksek Lisans Tez Savunması:

Yüksek lisans gerekliliklerini başarı ile tamamlayan öğrenci, tez önerisini Tez Savunma Sınavı Jürisi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci tez savunmasına girmeden önce yüksek lisans çalışmasını ve tez yazımını tamamlamak zorundadır. Öğrenci, yüksek lisans tez metnini sözlü savunmadan en az on beş gün önce Jüri üyelerine dağıtır.

Program gereksinimlerini karşılayan öğrencilerin, 26 Kasım 2016 CUMARTESİ tarih ve 29900 sayılı Resmi Gazete?de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Madde 29 (Mezuniyet ve Diploma) `de belirtilen gereklilikleri karşılamalıdır.

http://www.fenbilimleri.hacettepe.edu.tr/26112016yonetmelik.pdfD.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Prof. Dr. İlyas Çiçekli
e-posta: ilyas@c.hacettepe.edu.tr