AKTÜERYA BİLİMLERİ PROGRAMI
Doktora/Sanatta Yeterlik

D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Geri Dön

Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi Aktüerya Bilimleri Bölümü ve bu bölüme bağlı olarak Aktüerya Bilimleri Anabilim Dalı 20 Haziran 2000 tarihinde kurulmuştur. Ülkemizde bir fakülte bünyesinde bu dalda kurulan ilk bölüm olan Aktüerya Bilimleri Bölümü?nün amacı aktüerya, istatistik, matematik, sigortacılık, bilgisayar, finans gibi temel bilgiler ile sosyoloji, psikoloji, felsefe gibi sosyal bilim bilgileriyle donatılmış ve bu bilgileri ilgili olduğu her alanda kullanabilecek çağdaş, yaratıcı ve sorunları bağımsız olarak çözebilecek aktüerya bilimcileri yetiştirmektir.

Aktüerya; insanların doğum, ölüm, evlilik, hastalık, kaza, sakatlık, emeklilik gibi yaşamını; yangın, fırtına, deprem, sel, hırsızlık, dolandırıcılık gibi mal varlığını etkileyen rasgeleliğe bağlı öngörülemeyen olaylarla ve bu olayların oluşumunun finansal etkileriyle ilgilenir. Aktüerya bilimcileri bu tür olayların oluşma riskini analiz etmek, olasılıklarını tahmin etmek ve bu olayların finansal etkilerini hafifletici güvenlik programları oluşturmak üzere eğitilirler.

Aktüerlik mesleği Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa?da ücret, prestij ve iş tatmini açısından ilk on meslek içinde yer almaktadır. H.Ü. Fen Fakültesi Aktüerya Bilimleri Bölümü?nü bitiren öğrenciler sigorta sektöründe, kamu ve özel sosyal güvenlik kurumlarında, bankalar ve yatırım firmalarında çalışabilirler. Aktüerya bilimcileri ulusal ya da uluslararası aktüerlik sınavlarına girerek Aktüerler Yönetmeliği?nin öngördüğü koşulları yerine getirdikleri takdirde imza yetkisine sahip aktüer ünvanını da alabilirler. Eğitim dili Türkçe'dir.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Doktora

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 3
AYÇ-YBÖ: 8

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

Kayıt kabul koşulları Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'ne göre belirlenir.

Güncel bilgiler için aşağıda bulunan bağlantıdan yönetmeliği inceleyiniz.

H.Ü Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Doktora: Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Aktüerya Bilimleri Ana Bilim Dalı'nda Bilim Doktorluğu Derecesi.

Aktüerya Bilimleri Doktora Programınden mezun olabilme koşulları: En az 24 kredi / 120 AKTS tamamlamak, doktora yeterlik sınavında başarılı olmak ve bir tez çalışması yapmak gerekir.

Güncel bilgiler için aşağıda bulunan bağlantıdan yönetmeliği inceleyiniz.

H.Ü Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Önceki öğrenmelerin tanınması H.Ü Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri gereğince yapılır.

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Aktüerya Anabilim dalının kuruluş amacı, ögrenciye Aktüerya Bilimlerinin ilgi alanlarında bilgiye erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama, bilimsel araştırma yapma yeteneği kazandırmak ve ileri düzeyde bilgi ve beceri birikimi sağlamaktır.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

H.Ü. Fen Fakültesi Aktüerya Bilimleri Programı mezunları sigorta sektöründe, kamu ve özel sosyal güvenlik kurumlarında, bankalar ve yatırım firmalarında çalışabilirler. Aktüerya bilimcileri ulusal ya da uluslararası aktüerlik sınavlarına girerek Aktüerler Yönetmeliği'nin öngördüğü koşulları yerine getirdikleri takdirde imza yetkisine sahip aktüer ünvanını da alabilirler.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Aktüerya Bilimleri Doktora programı 8 dönemden oluşmaktadır. Öğrencilerin yürütülen programdan mezun olabilmesi için en az 24 kredi / 240 AKTS tamamlaması, doktora yeterlilik sınavından başarılı olması ve bir tez çalışması yapması gerekir. Bu kredilerin 90 AKTS'si ders, 30 AKTS'si doktora yeterlilik sınavına hazırlık ve 120 AKTS'si ise tezden oluşmaktadır.

Dersleri başarı ile tamamlayan ve dörtlük sisteme göre en az 3.00 genel akademik ortalamayı elde etmiş olan öğrenci doktora yeterlilik sınavına girebilir.

Seçmeli derslerin oranı %93'dür ve öğrencilerin alandışı seçmeli ders alma zorunluluğu yoktur.

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Sınavlar, değerlendirme ve notlandırmalar Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'ne göre yapılır.

Güncel yönetmelik aşağıdaki bağlantıda bulunmaktadır.

H.Ü Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Aktüerya Bilimleri Doktora Programından mezun olabilmek için: En az 24 kredi / 120 AKTS tamamlamak, doktora yeterlik sınavında başarılı olmak ve bir tez çalışması yapmak gerekmektedir.

Güncel bilgiler için aşağıda bulunan bağlantıdan yönetmeliği inceleyiniz.

H.Ü Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Bölüm Başkanı: Doç. Dr. Uğur KARABEY

Adres: H. Ü. Aktüerya Bilimleri Bölümü , 06532 Beytepe, Ankara

Telefon/Faks:  0312 2976160 / 0312 2977998

e-posta: ukarabey@hacettepe.edu.tr???????