VERİ BİLİMİ PROGRAMI
Yüksek Lisans

D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Geri Dön

Veri Bilimi kavramı, son yıllarda dijitalleşmede yaşanan gelişmeler nedeni ile çok sayıda veri toplanan bir ortam oluşması ve bu verinin ister mikro ister makro düzeyde analiz edilerek yararlı bilgi haline getirilmesi çabası ile önem kazanmıştır. Bu nedenle, veri bilimciye duyulan ihtiyaç gün geçtikçe artmaktadır ve üniversitelerde veri bilimi ve analitiği alanında yeni yüksek lisans programları açılmaktadır. Veri bilimi yüksek lisans programı, veri analizinin, modellemelerin, tahmin araçlarının, öğrenme süreçlerini uygulayan yöntemleri kullanan her iş alanında uygulama gücü yüksek istatistikçi, veri bilimci ve veri analitikçisi gibi unvanlara sahip bireyler yetiştirmek için oluşturulan uygulamalı bir programdır. Büyük verinin analizinde uygun yöntemleri kullanan donanımlı mezunlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır. İstatistiksel analiz, bilgisayar bilimleri, uygulamalı matematik, yapay zekâ algoritmaları, makine öğrenme gibi disiplinlerin birleşiminden oluşan veri bilimi günümüzün en önemli kavramlarından biridir. Veri bilimi tezsiz yüksek lisans programı sözü geçen alanlarda becerilerini geliştirmiş ve güncel iş dünyası problemlerine çözümler üretebilecek veri bilimcileri yetiştirmeyi hedefler. Programda ağırlıklı olarak uygulamalı istatistik, yapay zeka ve bilgisayar programlama dersleri yer almaktadır. 

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Tezsiz Yüksek Lisans Derecesi

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 2
AYÇ-YBÖ: 7

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

YÇ-AYA:
AYÇ-YBÖ:

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 2. Öğretim