TEMEL CERRAHİ ARAŞTIRMALAR PROGRAMI
Doktora/Sanatta Yeterlik

D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Geri Dön

Bu programın sonunda mezunlar, cerrahinin vücutta/dokuda meydana getirdiği etkileri hücre biyolojisini açısından ele alabilecek; bu etkilerin immünolojik, metabolik, genetik ve fizyolojik etkilerini göz önünde bulundurabilecek multidisipliner bir yaklaşımla kavramış olacaklar, kanser gibi hastalığa özel cerrahi işlemlerin hastalık fizyopatolojisine olan etkileri, iyileşme sürecinin biyolojik basamakları ve bu sürecin sistemik etkileri hakkında bilgi sahibi olacaklar, orijinal soru sormayı öğrenecekler, bilimsel bir proje hazırlayabilecekler ve değerlendirebilecekler, hücre/doku kültürü, moleküler yöntemler, immünolojik yöntemleri ve hayvan deneylerini yapabiliyor, klinik ve temel bilim işbirliğini sağlayan çalışmalar planlayabiliyor olacaklar, bilimsel rapor, poster, sunum ve makale yazabiliyor olacaklardır.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Doktora

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 3
AYÇ-YBÖ: 8

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

Tıp, veterinerlik, dişhekimliği fakültelerinden mezun olmak; temel tıp veya biyoloji ile ilişkili bilimler konusunda yüksek lisansını tamamlamış olmak. 

ALES (SAY/EA) puan türü ile Sağlık Bilimleri Enstitü Kurulu  tarafından belirlenen ve Hacettepe Üniversitesi Senatosu tarafından onaylanan ALES ve Yabancı Dil taban puanına sahip olmak (ALES-Yabancı Dil Puanları Tablosu).

Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile Sağlık Bilimleri Enstitüsü başvuru koşullarını sağlamak.

Koşulları sağlayan adaylar doktora programına uygunluğunun değerlendirilmesi için mülakata alınır. Mülakatta temel cerrahi, temel biyoloji, fizyoloji kavramlarına hakimiyet ve bilimsel çalışmaya olan yatkınlık ve istek değerlendirilir. İngilizce kullanım yeteneği de sınanır. Mülakatta başarılı olan öğrenciler kayıt hakkı kazanır.

 

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Cerrahi araştırmalar doktora eğitimi için en az 8 yarı yıl, 240 AKTS'yi başarı ile tamamlamış olmak veya yurtdışında eşdeğer bir eğitim almış olmak.

Yeterlik sınavında başarı göstermek ve Anabilim Dalı Akademik Kurulu tarafından tez önerisinin uygun bulunması.

Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim Programı Tez İnceleme ve Değerlendirme koşullarını yerine getirerek tez savunmasında jüri çoğunluğunun sağlanması.

Doktora tezini tamamlamadan önce en az bir makale yayınlar ve uluslararası bir toplantıda sunum yapılması.

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Tıp, veterinerlik, dişhekimliği fakültelerinden mezun kişiler; temel tıp veya biyoloji ile ilişkili bilimler konusunda yüksek lisansını tamamlamış kişiler için önceki öğrenmeler uygun olarak tanınmaktadır.

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Cerrahinin vücut fizyolojisi, hücre biyolojisi, yara iyileşmesi, immünoloji, hastalık fizyopatolojisine olan etkilerini bilen ve klinik uygulamalara alternatif yöntem ve yaklaşımlar yerleştirilebilecek, yeni tedavi yöntemlerini geliştirecek, hastaların hayat kalitesini artıracak yenilikler önerebilecek bilim insanlarının yetiştirilmesi. Bilimsel gözlem yeteneğine sahip, bilimsel bir sorunun çözümü için gerekli basamakları planlayan, sağlık bilimleri ile ilgili farklı bilim alanlarının katkısını araştırma sürecine dahil edebilecek vizyona ve bilgiye sahip bilim insanlarının yetiştirilmesidir.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Bu programda cerrahi araştırmalar özelleşmiş klinik ve temel sağlık bilimleri alanlarında akademik çalışmalarını doktora düzeyinde yürütebilen ve geliştirebilen cerrah, temel bilimci ve bu iki alanda multidisipliner yaklaşım sergileyebilen akademisyen, araştırma-geliştirme birimlerinde görev alabilecek bilim insanları yetiştirilmektedir. Cerrahi Araştırmalar doktora programı mezunları, toplumu bilgilendirme, yönlendirme, ulusal ve uluslararası düzeyde üretilen politikalara katkı sağlama, akademik ve klinik bilgi ve becerilerini ulusal ve uluslararası bilimsel ortamlara aktarma, fonksiyonel düzeyi geliştirerek hem cerrahi bilimlere hem de temel bilimlere katkı sağlayan, üretilen bilgiyi insanlığın yararına kullanan ve özel değerlendirmeler ışığında yaşam kalitesini yükseltme konusunda gerekli yetkinliğe ulaşmış kişilerdir.

Bu programda cerrahi araştırmalar özelleşmiş klinik ve temel sağlık bilimleri alanlarında akademik çalışmalarını doktora düzeyinde yürütebilen ve geliştirebilen cerrah, temel bilimci ve bu iki alanda multidisipliner yaklaşım sergileyebilen akademisyen, araştırma-geliştirme birilmerinde görev alabilecek bilim insaları yetiştirilmektedir. Cerrahi Araştırmalar doktora programı mezunları, toplumu bilgilendirme, yönlendirme, ulusal ve uluslararası düzeyde üretilen politikalara katkı sağlama, akademik ve klinik bilgi ve becerilerini ulusal ve uluslararası bilimsel ortamlara aktarma, fonksiyonel düzeyi geliştirerek hem cerrahi bilimlere hem de temel bilimlere katkı sağlayan, üretilen bilgiyi insanlığın yararına kullanan ve özel değerlendirmeler ışığında yaşam kalitesini yükseltme konusunda gerekli yetkinliğe ulaşmış kişilerdir.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Cerrahi Araştırmalar doktora programı zorunlu ve seçmeli dersler dahil toplam 240 AKTS'lik dersten oluşur. Öğrenciler kendi programları dışında farklı programlardan da uygun ders alabilirler.

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü yönetmeliği uygulanacaktır. http://www.saglikbilimleri.hacettepe.edu.tr/tr/menu/kanun_ve_yonetmelikler-219???????

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Cerrahi Araştırmalar alanında doktora derecesi almak için program yeterliliklerini karşılayan en az 240 AKTSlik dersi başarı ile tamamlamış olmak ve tezini başarıyla savunmuş olmak gereklidir. Doktora tezini tamamlamadan önce en az bir makale yayınlar ve uluslararası bir toplantıda sunum yapar.

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Prof. Dr. Derya Karakoç