MATEMATİK EĞİTİMİ
Doktora/Sanatta Yeterlik

D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Geri Dön

Matematik Eğitimi Bilim Dalı Doktora Programı

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Doktora

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 3
AYÇ-YBÖ: 8

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

 Yüksek lisans veya lisans derecelerinden en az birisini Matematik Eğitim programından almış olmak.

Başvuruda Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğindeki (Madde 21) koşulları yerine getirmek.

Mezun olunan yüksek lisans programından en az 2.80/4 akademik ortalama ile mezun olmuş olmak.

Merkezi yabancı dil sınavından ya da ÖSYM tarafından eşdeğerliliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavından en az 60 ve üzerinde puan almış olmak. 

ALES sınavından en az  60 puan almak.

Yapılacak giriş sınavında başarılı olmak. 

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

?Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin hükümleri uygulanır. Ayrıntılı bilgi http://www.ebe.hacettepe.edu.tr/yonetmelikler.html ve http://www.ebe.hacettepe.edu.tr/dosyalar/Yonetmelikler/YOK_LU-Yonetmelik_20.04.2016-29690.pdf adreslerinde yer almaktadır. 

Doktora programı, 120 AKTS ders döneminde 120 AKTS tez döneminde kazanılmak üzere toplam 240 AKTS kredisinden oluşur. İlk dört dönem ders dönemi, ikinci dört dönem ise tez dönemidir. 

 Öğrenciler, ders döneminin ilk üç döneminde 90 AKTS'ye karşılık gelecek şekilde zorunlu Matematik Eğitimi Semineri dersiyle ilgili alanları doğrultusunda diğer seçmeli dersleri alacaklardır. Programda dördüncü dönem ise 30 AKTS değerinde "Doktora Yeterlik Sınavına Hazırlık" dersini yer almaktadır. Öğrenciler, kalan dört dönemde ise her dönem zorunlu ?Özel Konular? dersini alacaklardır. Öğrencilerin tez dönemine geçebilmeleri için bir yazılı bir de sözlü kısmı olan ?Doktora Yeterlik Sınavını? geçmeleri gerekmektedir. Doktora programında öğrencilerin derslerini başarı ile tamamlamaları ve alanlarında hazırladıkları tez çalışmasını belirlenmiş bir jüri karşısında başarıyla savunmaları beklenmektedir.

Programda yer alması önerilen zorunlu ve seçmeli derslerle ilgili detaylı bilgiler ders tanıtım paketinde eklerde sunulmuştur. ?

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Programa Yüksek lisans veya lisans derecelerinden en az birisini Matematik Eğitim programından almış olanlar kabul edilecektir.?

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

?Matematik eğitimi bilim dalı doktora programı?nın temel amacı öğrencilerin matematik eğitimi alanındaki temel yaklaşımlar ve araştırmalar hakkında derinlemesine bilgi sahibi olmalarını sağlayarak, kuramsal ve uygulamaya dönük bilgi ve becerilerini geliştirmektir. Doktora seviyesinde, öğrencilerin, matematik eğitimi alanına yenilik getiren bir bilimsel yöntem geliştirebilme ya da bilinen bir yöntemi farklı bir alana uygulayabilmeleri, çalışmaların analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilmeleri beklenmektedir.

Bu açıdan program, kuram ve uygulamada yetkin, araştırmacı, sorgulayıcı ve eğitim politikalarına yön verebilecek akademisyenleri ve matematik eğitimi alanında kamu veya özel sektörde çalışabilecek eğitim uzmanlarını yetiştirmeyi hedeflemektedir.?

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Bu programdan mezun olan öğrencilerin akademik çalışmalarına devam etmesi ve alandaki akademisyen ihtiyacını karşılayabilecek bireyler olarak yetişmesi hedeflenmektedir.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Doktora programı, 120 AKTS ders döneminde 120 AKTS tez döneminde kazanılmak üzere toplam 240 AKTS kredisinden oluşur. İlk dört dönem ders dönemi, ikinci dört dönem ise tez dönemidir. 

 Öğrenciler, ders döneminin ilk üç döneminde 90 AKTS'ye karşılık gelecek şekilde zorunlu Matematik Eğitimi Semineri dersiyle ilgili alanları doğrultusunda diğer seçmeli dersleri alacaklardır. Programda dördüncü dönem ise 30 AKTS değerinde "Doktora Yeterlik Sınavına Hazırlık" dersini yer almaktadır.  Öğrenciler, kalan dört dönemde ise her dönem zorunlu ?Özel Konular? dersini alacaklardır. Öğrencilerin tez dönemine geçebilmeleri için bir yazılı bir de sözlü kısmı olan ?Doktora Yeterlik Sınavını? geçmeleri gerekmektedir. Doktora programında öğrencilerin derslerini başarı ile tamamlamaları ve alanlarında hazırladıkları tez çalışmasını belirlenmiş bir jüri karşısında başarıyla savunmaları beklenmektedir.?

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Sınavlar, değerlendirme ve notlandırma Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nde belirtildiği gibidir.

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

?Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin hükümleri uygulanır. Ayrıntılı bilgi http://www.ebe.hacettepe.edu.tr/yonetmelikler.html ve http://www.ebe.hacettepe.edu.tr/dosyalar/Yonetmelikler/YOK_LU-Yonetmelik_20.04.2016-29690.pdf adreslerinde yer almaktadır. 

Doktora programı, 120 AKTS ders döneminde 120 AKTS tez döneminde kazanılmak üzere toplam 240 AKTS kredisinden oluşur. İlk dört dönem ders dönemi, ikinci dört dönem ise tez dönemidir. 

 Öğrenciler, ders döneminin ilk üç döneminde 90 AKTS'ye karşılık gelecek şekilde zorunlu Matematik Eğitimi Semineri dersiyle ilgili alanları doğrultusunda diğer seçmeli dersleri alacaklardır. Programda dördüncü dönem ise 30 AKTS değerinde "Doktora Yeterlik Sınavına Hazırlık" dersini yer almaktadır.  Öğrenciler, kalan dört dönemde ise her dönem zorunlu ?Özel Konular? dersini alacaklardır. Öğrencilerin tez dönemine geçebilmeleri için bir yazılı bir de sözlü kısmı olan ?Doktora Yeterlik Sınavını? geçmeleri gerekmektedir. Doktora programında öğrencilerin derslerini başarı ile tamamlamaları ve alanlarında hazırladıkları tez çalışmasını belirlenmiş bir jüri karşısında başarıyla savunmaları beklenmektedir.

Programda yer alması önerilen zorunlu ve seçmeli derslerle ilgili detaylı bilgiler ders tanıtım paketinde eklerde sunulmuştur. ?

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Prof. Dr. Şenol Dost

Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü

Matematik Eğitimi Anabilim Dalı

06800, Beytepe, Ankara, Türkiye

e-mail: dost@hacettepe.edu.tr

Telefon: 0 312 297 6104

Fax: 0 312 297 8600

http://www.ofmamat.hacettepe.edu.tr/