DİL ve KONUŞMA TERAPİSİ PROGRAMI
Yüksek Lisans

D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Geri Dön

Dil ve Konuşma Terapisi programının temelleri, 1968 yılında Hacettepe Üniversitesi Mezuniyet Sonrası Eğitim Fakültesi'ne bağlı olarak Odyoloji Yüksek Lisans programının başlatılması ile atılmıştır. Hacettepe Üniversitesi'nde 1989 yılına kadar Odyoloji olarak yürütülen yüksek lisans programı, sonrasında eğitim programları revize edilerek "Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları" yüksek lisans ve doktora eğitimi olarak sürdürülmüştür. Dil ve Konuşma Terapisi Anabilim Dalı 17 Nisan 2013 tarihinde açılmıştır. Dil ve Konuşma Terapisi Anabilim Dalı 22.12.2014 tarihinde YÖK'ün kararı ile Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü'ne dönüştürülmüştür. Dil ve Konuşma Terapisi Alanı, Doçentlik Bilim alanları içerisinde Sağlık Bilimleri Temel alanı altında, Çok Disiplinli Bilim Alanı 10105.02 kodu ile tanımlanan bir doçentlik alanıdır. Dil ve Konuşma Terapisi Yüksek Lisans Programı 8 Ocak 2017  tarihinde Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından lisansüstü program olarak açılmıştır. 

Bu programı tamamlayan mezunlar, edindiği klinik gözlem ve kuramsal bilgilerle farklı yaşlardaki çok çeşitli hasta gruplarına ayırıcı tanı koyma, değerlendirme ve terapi programı oluşturabilme yetilerine sahip olmanın yanı sıra akademik çalışma planlama ve yürütme becerilerine sahip olur. Ses bozuklukları, rezonans bozuklukları, özgül (spesifik) dil bozuklukları, artikülasyon ve konuşma sesi bozuklukları, yazılı dille ilgili yaşanan çeşitli (disleksi, disgrafi vb.) sorunlar, özel eğitim gereksinimi olan, işitme sorunları olan çocuklara yönelik dil ve konuşma terapisi, nörolojik konuşma bozuklukları  (afazi, dizartri, apraksi vb.) ve çeşitli yutma bozuklukları gibi çok çeşitli sorunları multi/inter/transdisipliner açıdan ele alabilir, hasta ve hasta yakınlarını yönlendirebilir ve tedavi sürecini takip edebilir. Bu çerçevede, dil ve konuşma terapistleri söz konusu bu bozuklukların objektif ve sübjektif değerlendirmelerini enstrümental ve algısal olarak yaparak gerekli planlama ve düzenlemeleri yapabilir.

Dil ve Konuşma Terapisi yüksek lisans mezunları bilim uzmanlığı unvanı alarak mezun olmaktadır. Bu çerçevede dil ve konuşma bozukluklarının değerlendirilmesi ve terapi tekniklerinin uygulanması konusunda donanımlı, akademik düzeyde çalışma planlayabilen ve yürütebilen bilim uzmanları yetiştirilmektedir. Dil ve Konuşma Terapisi yüksek lisans programı mezunları, dil ve konuşma bozuklukları ve terapi uygulamaları ile ilgili klinik ve akademik çalışmalarında uzman seviyesinde derinleştirdiği ve geliştirdiği yeterlilikleri kullanabilir ve ileri düzeyde mesleki uygulama ve araştırma yapabilir. 

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Yüksek Lisans Derecesi

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 2
AYÇ-YBÖ: 7

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

Üniversitelerin Dil ve Konuşma Terapisi Lisans programlarından mezun olmak.

ALES (SAY/EA) puan türü ile Sağlık Bilimleri Enstitü Kurulu  tarafından belirlenen ve Hacettepe Üniversitesi Senatosu tarafından onaylanan ALES ve Yabancı Dil taban puanına sahip olmak (ALES-Yabancı Dil Puanları Tablosu).

Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile Sağlık Bilimleri Enstitüsü başvuru koşullarını sağlamak.

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Dil ve Konuşma Terapisi Tezli Yüksek Lisans programından mezun olmak için en az 2 yıl, toplam 120 AKTS kredilik programı başarı ile tamamlamış olmak veya yurtdışında eşdeğer bir eğitim almış olmak gerekmektedir.

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Dil ve Konuşma Terapisi alanında lisans eğitimi veya uluslararası eşdeğer eğitimler geçerlidir.

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Dil ve Konuşma Terapisi Yüksek Lisans programının temel amacı, sağlık ve rehabilitasyon alanındaki hizmetleri ile planlanan hedeflerin gerçekleşmesinde rolü olan uzman dil ve konuşma terapistleri yetiştirmektir. Bu açıdan toplumun ihtiyaçlarının karşılanabilmesi yönünde çok önemli bir adım atılmasının yanı sıra, eğitim standardının sağlanması ve eğitim kalitesinin arttırılması hedeflenmiştir.

Dil ve Konuşma Terapisi Yüksek Lisans programı, öğrencilere ve halka en yüksek standartlarda bilgi, klinik hizmet ve araştırma koşullarını sağlayarak, dil ve konuşma bozuklukları ile ilgili problemlerin en doğru şekilde ele alınmasını, öğrencilere dil ve konuşma biliminin prensiplerini aşılayarak mesleki muhakeme ve problem çözme yeteneklerini geliştirmeyi hedeflemekte ve hem sağlık hizmeti hem de akademik altyapı bakımından en üst seviyede uzman dil ve konuşma terapisti yetiştirmeyi amaçlamaktadır.  

Dil ve Konuşma Terapisi, bölüm olarak halkın bilgi edinmesi ve bilinçlendirilmesi ilkesi temelini benimseyen, kanıta dayalı klinik eğitimde ulusal ve uluslararası liderlik vasfına sahip, bilgiyi kullanan, bilime katkısı olan, bilimsel girişimci ruhu ve disiplinler arası yaklaşımla işbirliği içerisinde çağdaş ve bağımsız çalışma yetisine sahip olmayı hedeflemektedir.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Dil ve konuşma terapisi uzmanları üniversite/fakülte/yüksekokullarda öğretim elemanı olarak, devlet hastanesi ve üniversite hastanelerinde uzman dil ve konuşma terapisti olarak, yeni doğan ünitelerinde, özel hastane kliniklerinde, özel konuşma bozuklukları merkezlerinde, endüstriyel kurumlarda ve özel eğitim merkezleri olmak üzere geliş çalışma alanlarına sahip bulunmaktadırlar.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

YÇ-AYA: 3
AYÇ-YBÖ: 8

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Program dili türkçedir. Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup, program en çok altı yarıyılda tamamlanır.

Dil ve Konuşma Terapisi Yüksek Lisans Programı zorunlu ve seçmeli dersler içermektedir. Seçmeli ders yükünün bir kısmı ya da tamamı isteğe bağlı olarak alan içi ve/veya alan dışı olarak alınabilir. Derslerin pratik uygulamaları kapsamında öğrenciler Hacettepe Üniversitesi Dil ve Konuşma Terapisi Ünitesinde uygulamalarını yürütmektedir. 

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ile ilgili öğretim üyesi/leri tarafından hazırlanan ?Ders Bilgi Paketi? Değerlendirme Sisteminde tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili H.Ü. Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanmaktadır.

https://saglikbilimleri.hacettepe.edu.tr//tr/hacettepe_universitesi_lisansustu_egitimogretim_ve-511

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Adayın Dil ve Konuşma Terapistliği Yüksek Lisans Programından mezun olabilmesi için en az 60 AKTS ders, 60 AKTS Tez olmak üzere toplamda en az 120 AKTS ders yükünü tamamlamış olması gerekmektedir.

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Doç. Dr. Fatma ESEN AYDINLI

Sağlık Bilimleri Fakültesi Dil ve Konuşma Terapisi Bölüm Başkanı

Sıhhiye, 06500, Ankara

Tel: 0312 305 1093

http://www.dilkonusmaterapisi.hacettepe.edu.tr/