TÜRKÇE EĞİTİMİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
Yüksek Lisans

D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Geri Dön

Türkçe Eğitimi Yüksek Lisans Programı, Eğitim Bilimleri Enstitüsü altında yürütülmekte olan iki yıllık (4 yarıyıl) tezli bir programdır. Program ana dili olarak Türkçe öğretiminde mesleki bilgi ve beceriye sahip bilim uzmanları yetiştirmek amacıyla kurulmuştur. Program bünyesinde yetişecek bilim uzmanları alandaki nitelikli öğretmen ihtiyacını karşılamanın yanı sıra Türkçe öğretimi ile ilgili bilgi birikimine katkı sağlayacaktır. Türkçe Eğitimi Bölümü tarafından yürütülen programı tamamlayan bilim uzmanları alanda öncülük edebilecek donanıma sahip olacaklardır.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Yüksek Lisans Derecesi

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 2
AYÇ-YBÖ: 7

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

Başvuruda kabul edilen lisans programları: Türkçe Öğretmenliği Programı, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Programı, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

Minimum lisans akademik ortalaması: 2.50

ALES Minimum Puanı: 55 ( ) EA (x) SÖZ ( ) SAY

Yabancı Dil Puanı: 50

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Yüksek Lisans Programı öğrencileri toplam 120 AKTS kredilik dersi başarıyla tamamlamak zorundadırlar. Anabilim Dalı tarafından atanan bir danışmanın yönetiminde bir yüksek lisans tezi hazırlayıp tez sınavında başarılı olmaları gerekir.

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün ) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu ilgili yönetmelikler kapsamında gerçekleştirilmektedir. Yönetmelikte belirtilen şartlara uyulduğu takdirde sinirli sayıda ders kredileri bölümler arası transfer edilebilmekte veya bir öğrencinin öğrenimine farklı bir bolümde devam etmesi mümkün olmaktadır. Türkiye'de yüksek öğretimde formal olmayan tipte öğrenimin tanınması henüz çok erken bir safhada olduğundan bu formal öğrenim dışında kalan öğrenim tecrübelerinin YOK tarafından tanınması henüz mümkün olmamaktadır.

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Türkçe Eğitimi Yüksek Lisans Programı'nın temel amacı, Türkçenin ana dili olarak öğretimi alanındaki uzman ihtiyacını karşılamaktır. Bu yolla, Türkçe öğretimi alanındaki bilgi birikimini artırmak, alanda üniversitelere bilim insanı yetiştirilmek, resmi ve özel kurum ve kuruluşların nitelikli uzman öğretmen ihtiyacını karşılamak hedeflenmektedir.

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyeleri tarafından hazırlanan ve Bilgi paketinde yer alan “Değerlendirme Sistemi” tablolarında ayrıntılı olarak tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanır. Daha ayrıntılı bilgiye http://www.egitimbilimlerienstitusu.hacettepe.edu.tr/yonetmelikler.html linkinden ulaşılabilir.

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Alınması gereken minimum ders sayısı: TRO kodlu Yedi ders +Seminer dersi

Kazanılması gereken yerel kredi ve AKTS: 21 Kredi/60 AKTS

Minimum akademik not ortalaması: 2.50

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Program Başkanı: Doç. Dr. Özay KARADAĞ

Adres: Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi Bölümü

Beytepe / Ankara / Türkiye

Tel: +090 (312) 297 68 20

+090 (312) 297 68 20

E-posta: ozaykaradag@hacettepe.edu.tr