LİDERLİK ve İŞ ETİĞİ PROGRAMI
Yüksek Lisans

D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Geri Dön

İş etiği disiplini işletmelerin sosyal sorumluluklarının artması ile birlikte gittikçe önem kazanmış ve hem işletme ders kitaplarının hem de işletme lisans ve yüksek lisans programlarının önemli bir parçası olmuştur. Buna bağlı olarak gelişmiş ülkelerdeki üniversitelerde multidisipliner iş etiği programları ortaya çıkmıştır. Büyük firmalarda etik kurulların oluşturulmuş olması, bu firmalarda yine ayrı bir etik departmanı ve etik uzmanlarının çalışıyor olması iş etiği konusunda yüksek lisans talebini artırmıştır.

Hacettepe Üniversitesi İşletmecilik Meslek Etiği Uygulama ve Araştırma Merkezi Akademik koordinatörlüğünde Sosyal Bilimler Enstitüsü “Barış Çalışmaları Anabilim Dalı” altında faaliyet göstermesi uygun görülmüştür. Derslerin niteliği itibariyle felsefe ve işletme yönetimi disiplinlerinin kapsamı içinde olması nedeniyle bu multidisipliner program İİBF İşletme Bölümü ve Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü tarafından desteklenmektedir.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Yüksek Lisans Derecesi

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 2
AYÇ-YBÖ: 7

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

2017- 2018 Akademik yılı Güz döneminden itibaren öğrenci alımı yapılmayacaktır.

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Program bir ihtisas programı olduğu ve çeşitli disiplinlerden adayların başvrusuna açık olduğundan tez yazma dersi olan BEL 600 Özel Konular dersinin dışında derslerin 6'sı zorunlu olup, programda 9 adet seçimlik ders bulunmaktadır. Programa kayıtlı olan öğrenciler programdaki seçmeli derslerin yanı sıra Felsefe Bölümünün programa verdiği destek çerçevesinde Felsefe Tezli Yüksek Lisans Programından, FEL 661 Değer Felsefesi, FEL 671 Etik Problemler, FEL 652 Kant derslerini ve İnsan Hakları Tezsiz Yüksek Lisans Programından İHA 611 Etik ve İnsan Hakları derslerini seçebileceklerdir. Tezli programa kaydolan öğrencilerin 30 kredilik dersleri ve tezlerini başarıyla tamamlaması gerekmektedir. Öğrenciler açılan derslerden her dönem en az 3 en çok 5 ders alabilirler. Zorunlu dersleri öncelikle almak durumundadırlar. Öğrenciler tez döneminin ilk yarıyılı olan 3. Yarıyılda önceki yıldan kalmış oldukları bir dersi alıp aynı zamanda da tez yazmaya başlayabilirler. Ancak 3.yarıyılda birden fazla ders almaları gerekirse tezlerine en az 27 krediyi tamamladıkları dönemde başlayabilirler. Öğrenci zorunlu derslerden başarısız olması durumunda bu dersi açıldığı dönemde almak zorundadır. Ancak seçmeli bir dersten başarısız olmuşsa bu dersin yerine daha önce almadığı başka bir seçmeli ders alabilir. Tez yazma süresi 2 yarıyıl olup bu süre en çok 4 yarıyıla kadar uzatılabilir. Öğrencinin bütün programı en çok 6 yarıyılda tamamlaması gerekir. Eğitim dili Türkçe'dir ancak uluslararası öğrenciler Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile tezlerini İngilizce yazabilirler.

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Hacettepe Üniversitesi'nin veya başka bir yüksek öğretim kurumunun lisansüstü programlarında en az bir yarıyıl eğitim almış olan başarılı öğrenciler, programa yatay geçiş yapmak için başvurabilirler. Başvuruların kabul edilebilmesi için; programın yüksek lisans yatay geçiş kontenjanı ilan etmesi, adayın programın öğrenci kabul koşullarını karşılaması ve en az bir yarıyıl almış olduğu derslerden, yönetmelikte belirtilen puan sınıflamasına göre başarılı sayılabilecek notu almış olması gerekmektedir. Anabilim dalı kurulu tarafından yatay geçişi uygun görülen öğrencilerin kabulü ve intibakları enstitü yönetim kurulu kararıyla kesinleşir.

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Programın kapsamı Liderlik ve İş Etiğinin fonksiyonlarının ve ilgili etik konuların uygulanmasına yönelik derslerin öğretilmesinden oluşacaktır. Dersler iş etiği, liderlik, yönetim organizasyon, örgütsel davranış ve felsefe alanlarını kapsayacaktır.

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Programın ders aşaması öğrenciye alan ile ilgili ileri düzeyde bilgi verir sunmakta, tez aşamasında ise özel alanlara ilişkin bilgi, beceri ve yetkinlikleri kazandırılması hedeflenmektedir.

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyesi/leri tarafından hazırlanan ve bilgi paketinde yer alan “Ders Öğretim Planı”nda tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak H.Ü. lisansüstü eğitim öğretim ve sınav yönetmeliği ilgili maddeleri uygulanır.

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Program bir ihtisas programı olduğu ve çeşitli disiplinlerden adayların başvrusuna açık olduğundan tez yazma dersi olan BEL 600 Özel Konular dersinin dışında derslerin 6'sı zorunlu olup, programda 9 adet seçimlik ders bulunmaktadır. Programa kayıtlı olan öğrenciler programdaki seçmeli derslerin yanı sıra Felsefe Bölümünün programa verdiği destek çerçevesinde Felsefe Tezli Yüksek Lisans Programından, FEL 661 Değer Felsefesi, FEL 671 Etik Problemler, FEL 652 Kant derslerini ve İnsan Hakları Tezsiz Yüksek Lisans Programından İHA 611 Etik ve İnsan Hakları derslerini seçebileceklerdir. Tezli programa kaydolan öğrencilerin 30 kredilik dersleri ve tezlerini başarıyla tamamlaması gerekmektedir. Öğrenciler açılan derslerden her dönem en az 3 en çok 5 ders alabilirler. Zorunlu dersleri öncelikle almak durumundadırlar. Öğrenciler tez döneminin ilk yarıyılı olan 3. Yarıyılda önceki yıldan kalmış oldukları bir dersi alıp aynı zamanda da tez yazmaya başlayabilirler. Ancak 3.yarıyılda birden fazla ders almaları gerekirse tezlerine en az 27 krediyi tamamladıkları dönemde başlayabilirler. Öğrenci zorunlu derslerden başarısız olması durumunda bu dersi açıldığı dönemde almak zorundadır. Ancak seçmeli bir dersten başarısız olmuşsa bu dersin yerine daha önce almadığı başka bir seçmeli ders alabilir. Tez yazma süresi 2 yarıyıl olup bu süre en çok 4 yarıyıla kadar uzatılabilir. Öğrencinin bütün programı en çok 6 yarıyılda tamamlaması gerekir. Eğitim dili Türkçe'dir ancak uluslararası öğrenciler Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile tezlerini İngilizce yazabilirler.

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Program Sorumlusu:

Prof.Dr.Mahmut ARSLAN

marslan@hacettepe.edu.tr