BESLENME ve GIDA BİLİMLERİ PROGRAMI
Yüksek Lisans

D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Geri Dön

Beslenme ve Gıda Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı, Hacettepe Üniversitesi Halk Sağlığı Enstitüsü Halk Sağlığı Anabilim Dalı programlarından birisidir. Programda öğrenciler, toplumun beslenme düzeyini iyileştirebilme, epidemiyolojik araştırmaları ve diğer etkinlikleri/programları yürütebilme, sonuçları yorumlayabilme ve toplumda sık görülen beslenme sorunlarına ilişkin çözümler üretebilme konusunda eğitim almaktadırlar.

Adayların yüksek lisans programından mezun olduktan sonra konu ile ilgili doktora programlarına başvurma olanakları mevcuttur. Yabancı uyruklu adaylar da yüksek lisans programına başvurabilmektedirler.

Yüksek lisans programı iki yıl (dört yarıyıl) sürmektedir. İlk iki yarıyıl programın zorunlu ve seçmeli derslerinin alınması ile geçmektedir. Programın ikinci yılında ise bir tez çalışması yapılmaktadır. Öğrenim dili Türkçe?dir.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Yüksek Lisans Derecesi

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 2
AYÇ-YBÖ: 7

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

Tıp Fakültesi veya sağlıkla ilgili diğer fakülte ve yüksekokullardan lisans düzeyinde mezun olmak.

ALES (SAY/EA) puan türü ile Sağlık Bilimleri Enstitü Kurulu  tarafından belirlenen ve Hacettepe Üniversitesi Senatosu tarafından onaylanan ALES ve Yabancı Dil taban puanına sahip olmak (ALES-Yabancı Dil Puanları Tablosu).

Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile Sağlık Bilimleri Enstitüsü başvuru koşullarını sağlamak.

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Halk Sağlığı Beslenme ve Gıda Bilimleri Yüksek Lisans derecesini almak için öğrenci en az 120 AKTS/ ulusal 21 krediyi tamamlamak ve tez çalışmasını başarı ile sonuçlandırmak zorundadır.

Öğrenci program sırasında en az 60 AKTSyi ve ulusal 21 kredilik (ulusal kredisi olmayan seminer dersi de dahil olmak üzere) dersi başarıyla tamamlamalıdır. Programın zorunlu derslerini başarı ile tamamlamış olan ve akademik ortalaması en az 2,75 olan öğrenci ikinci yarıyılın bitiminden sonra tez önerisi sunabilir.

Tezin tamamlanmasından sonra aday jüri önünde tezini sunar, çalışmasıyla ilgili konularda bilgi, yorumlama ve sentez alanlarında ?başarılı? olduğu takdirde yüksek lisans programını başarı ile tamamlamış olur. İki yarıyılda hazırlanan tez çalışması ile 60 AKTS alınır.

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine göre yatay geçiş ve kredi transferi yapılabilir. Bununla ilgili detaylı bilgi aşağıda bağlantısı verilen adresten edinilebilir:

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Bu programın sonunda Tıp Fakültesi ve sağlık bilimlerinin diğer alanlarındaki lisans düzeyi mezunlarının kendi çalıştıkları alanlarda toplumun beslenme düzeyini iyileştirmek amacıyla epidemiyolojik araştırmaları ve diğer etkinlikleri/programları yürütebilmek, sonuçları yorumlayabilmek ve yerel ve uluslararası düzlemde toplum(lar)da sık görülen beslenme sorunlarına ilişkin çözümler üretebilmek için gerekli bilgi ve beceriyi kazanmaları amaçlanmaktadır.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Beslenme ve Gıda Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programından mezunlar Sağlık Bakanlığının, kamu kurumlarının, özel kuruluşların ve sivil toplum örgütlerinin ilgili bölümlerinde görev yapabilirler. 

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

YÇ-AYA: 3
AYÇ-YBÖ: 8

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Öğrenciler ilk iki yarıyıl süresince zorunlu dersleri tamamlamak durumundadırlar. Zorunlu dersler ve seçmeli dersler ile en az 21 ulusal kredi (60 AKTS) sağlanmalıdır. Danışmanın önerisi ve öğrencinin kabul etmesine bağlı olarak Beslenme ve Gıda Bilimleri yüksek lisans ders listesinde yer almayan diğer programlara ait dersleri de alabilirler. Seçmeli derslerin ön koşulları (varsa) ders açıklamaları içinde yer almaktadır. Zorunlu dersleri alan öğrenci danışmanının onayı doğrultusunda ilgi alanı, ön çalışmalarını yapacağı tez konusuna yönelik seçmeli ders alabilmektedir. Seçmeli dersler tabloda belirtilen dersler dışında Halk Sağlığı Enstitüsü ya da üniversitede yer alan diğer enstitülerin ders havuzundan seçilebilir. 

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ile ilgili öğretim üyesi/üyeleri tarafından hazırlanan ve Bilgi paketinde yer alan Ders Öğrenim Planında tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak H.Ü. Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uygulanır.

Yönetmelik için:

https://saglikbilimleri.hacettepe.edu.tr//tr/hacettepe_universitesi_lisansustu_egitimogretim_ve-511

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Beslenme ve Gıda Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programından mezun olabilmek için Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nde yer alan koşulların sağlanması gerekmektedir.

 https://saglikbilimleri.hacettepe.edu.tr//tr/hacettepe_universitesi_lisansustu_egitimogretim_ve-511

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

 

Anabilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. K. Hakan Altıntaş

Program Sorumlusu: Prof. Dr. Dilek Aslan

                                Tel: +90.312.305 1590

                                Faks: +90.312.3110072

                                e-posta: diaslan@hacettepe.edu.tr