AFETLERDE SAĞLIK YÖNETİMİ PROGRAMI
Yüksek Lisans

D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Geri Dön

Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü'nün programlarından biri olan ?Afetlerde Sağlık Yönetimi Yüksek Lisans Programı? (Tezli), Hacettepe Üniversitesi Senatosu'nun 14 Haziran 2003 tarih ve 2003?83 sayılı kararı ile kurulmuştur. Program, 2003 yılından Ekim 2014 tarihine kadar Sağlık Bilimleri Enstitüsü altında Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı tarafından yürütülmüştür.

Afetlerde Sağlık Yönetimi Yüksek Lisans Programı Ekim 2014 tarihinde Halk Sağlığı Enstitüsü bünyesine aktarılmıştır.

Program Haziran 2016 tarihinden itibaren yeniden Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesine geçmiştir. Halen Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı tarafından yürütülmektedir.

?Afetlerde Sağlık Yönetimi Yüksek Lisans Programı? (Tezli), sağlık bilimleri ile ilgili fakülte ve yüksekokul mezunlarının (4 yıllık) bu programın hedefleri doğrultusundaki kazanımları için halk sağlığı ve afetlerde sağlık yönetimi bilimleri alanında ders olanakları sunmaktadır.

Yabancı uyruklu adaylar da yüksek lisans programına başvurabilmektedir. Adayların bilim uzmanlığı programından mezun olduktan sonra doktora programına başvurma olanakları mevcuttur.

Yüksek lisans programı iki yıl (dört yarıyıl) sürmektedir. İlk iki yarıyıl programın zorunlu ve seçmeli derslerinin alınması ile geçmektedir. Programın ikinci yılında ise bir tez çalışması yapılmaktadır. İkinci yıl içinde de seçmeli ders almak mümkündür. Öğrenim dili Türkçe'dir. 

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Yüksek Lisans Derecesi

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 2
AYÇ-YBÖ: 7

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

Sağlık bilimleri ile ilgili bir fakülteden veya 4 yıllık yüksek okuldan mezun olmak.

ALES (SAY/EA) puan türü ile Sağlık Bilimleri Enstitü Kurulu  tarafından belirlenen ve Hacettepe Üniversitesi Senatosu tarafından onaylanan ALES ve Yabancı Dil taban puanına sahip olmak (ALES-Yabancı Dil Puanları Tablosu).

Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile Sağlık Bilimleri Enstitüsü başvuru koşullarını sağlamak

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

?Afetlerde Sağlık Yönetimi? alanında (tezli) yüksek lisans derecesi almak için öğrenci en az 120 AKTS / ulusal 21 krediyi tamamlamak ve tez çalışmasını başarı ile sonuçlandırmak zorundadır.

Öğrenci ders döneminde en az 60 AKTS'yi ve ulusal 21 kredilik (ulusal kredisi olmayan seminer dersi de dâhil olmak üzere) dersi başarıyla tamamlamalıdır. Programın zorunlu derslerini başarı ile tamamlamış olan ve akademik ortalaması en az 2,75 olan öğrenci, ikinci yarıyılın bitiminden sonra tez önerisi sunabilir.

Tezin tamamlanmasından sonra aday jüri önünde tezini sunar, çalışmasıyla ilgili konularda bilgi, yorumlama ve sentez alanlarında başarılı olduğu takdirde yüksek lisans programını başarı ile tamamlamış olur. İki yarıyılda hazırlanan tez çalışması ile 60 AKTS alınır.

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

 Öğrenci, Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'ne göre yatay geçiş ve kredi transferi yapabilir. 

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

 Evrensel bilim adamı niteliklerini taşıyan, ulusal ve uluslararası düzeyde bilgili, aydın ve yetkin, afetin her döneminde hizmet yapacak afet sağlık yöneticileri yetiştirmektir.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Program mezunları kamuda veya özel sektörde çeşitli işlerde çalışabilirler.

Ulusal düzeyde,

T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

T.C. Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

İl Afet ve Acil Durum Müdürlükleri

İl Sağlık Müdürlükleri

İlçe Sağlık Müdürlükleri

Hastaneler

Belediyeler (İtfaiye teşkilatı)

Üniversiteler (Örn: Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümleri, Halk Sağlığı Anabilim Dalları, Acil Tıp Anabilim Dalları)

Sivil Toplum Kuruluşları (Örn: Kızılay Derneği)

Özel Sektör (Örn: Acil sağlık hizmetleri ile ilgili kurulmuş olan kuruluşlar)

Mezunlar ayrıca uluslararası kuruluşlar ile bunların Türkiye temsilciliklerinde de çalışma imkânı bulabilirler.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

YÇ-AYA: 3
AYÇ-YBÖ: 8

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Bu yüksek lisans programı 4 yarıyıldan oluşmaktadır. Program sırasında en az 60 AKTS'lik ders, son iki yarıyılda toplam 60 AKTS'lik tez dönemi olmak üzere en az 120 AKTS krediden (21 ulusal kredi) oluşmaktadır. Program, Afetlerde Sağlık Yönetimi, Halk Sağlığı ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü altında yer alan diğer bazı programlardan %75,0?ı zorunlu, %25,0?ı seçmeli olan derslerden oluşmaktadır.

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyesi/üyeleri tarafından hazırlanan ve Bilgi paketinde yer alan “Ders Öğretim Planı”nda tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uygulanır.

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön


Afetlerde Sağlık Yönetimi Yüksek Lisans Programından (Tezli) mezun olmak için, öğrencilerin program kapsamındaki zorunlu ve seçmeli dersleri alarak en az 21 kredilik dersleri başarıyla tamamlamaları, program kapsamındaki konularla ilgili bir tez hazırlamaları ve bu tezi başarıyla savunarak en az 120 AKTS krediyi tamamlamaları gerekmektedir. Öğrenciler, Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'ne tabidirler.


D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Anabilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. Kerim Hakan Altıntaş

Program Sorumlusu: Prof. Dr. Kerim Hakan Altıntaş

Tel: +90.312.324 46 23

Faks: +90.312.311 00 72

e-posta: hakana@hacettepe.edu.tr