İŞ SAĞLIĞI PROGRAMI
Yüksek Lisans

D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Geri Dön

Sağlık Bilimleri Enstitüsü Halk Sağlığı Anabilim Dalı'nda sürdürülen İş Sağlığı Tezli Yüksek Lisans Programı, öğrencileri, iş sağlığı ve güvenliği konularında temel kavramlar ve uygulamalar bakımından bilgi ve beceri ile donatılmış şekilde mezun etmeyi ve mezunlarının, çalışanların sağlık düzeyini ve yaşam kalitesini geliştirmeye yönelik çalışmalarda yer almasını hedeflemektedir.

Adayların yüksek lisans programından mezun olduktan sonra doktora programına başvurma olanakları mevcuttur. Yabancı uyruklu adaylar da yüksek lisans programına başvurabilmektedirler.

Yüksek lisans programı iki yıl (dört yarıyıl) sürmektedir. İlk iki yarıyıl programın zorunlu ve seçmeli derslerinin alınması ile geçmektedir. Programın ikinci yılında ise bir tez çalışması yapılmaktadır. Öğrenim dili Türkçe'dir.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Yüksek Lisans Derecesi

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 2
AYÇ-YBÖ: 7

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

Tıp, sağlık bilimleri, fen ve sosyal bilimler ile ilgili bir fakülteden lisans mezunu olmak.

ALES (SAY/EA) puan türü ile Sağlık Bilimleri Enstitü Kurulu  tarafından belirlenen ve Hacettepe Üniversitesi Senatosu tarafından onaylanan ALES ve Yabancı Dil taban puanına sahip olmak (ALES-Yabancı Dil Puanları Tablosu).

Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile Sağlık Bilimleri Enstitüsü başvuru koşullarını sağlamak.

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

İş sağlığı (tezli) yüksek lisans derecesi almak için öğrenci en az 120 AKTS/ ulusal 21 krediyi tamamlamak ve tez çalışmasını başarı ile sonuçlandırmak zorundadır.

Öğrenci ders döneminde en az 60 AKTS?yi ve ulusal 21 kredilik (ulusal kredisi olmayan seminer dersi de dahil olmak üzere) dersi başarıyla tamamlamalıdır. Programın zorunlu derslerini başarı ile tamamlamış olan ve akademik ortalaması en az 2,75 olan öğrenci ikinci yarıyılın bitiminden sonra tez önerisi sunabilir.

Tezin tamamlanmasından sonra aday jüri önünde tezini sunar, çalışmasıyla ilgili konularda bilgi, yorumlama ve sentez alanlarında ?başarılı? olduğu takdirde yüksek lisans programını başarı ile tamamlamış olur. İki yarıyılda hazırlanan tez çalışması ile 60 AKTS alınır.

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Öğrenci, Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği?ne göre yatay geçiş ve kredi transferi yapabilir.

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Tıp, sağlık bilimleri, fen ve sosyal bilimler alanındaki fakültelerle lisans diploması veren yüksekokul mezunlarının çalıştıkları alanlarda iş sağlığı ve güvenliği programlarını etkili bir şekilde yürütebilmesi için gerekli bilgi ve beceriyi kazanmalarını ve bu alanda araştırma yapabilir hale gelmelerini sağlamaktır.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

İş Sağlığı Tezli Yüksek Lisans Programı mezunları, başta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlar olmak üzere, akademik kurumlar, kamu ve özel iş yerleri ve sivil toplum örgütlerinin iş sağlığı ve güvenliği alanı ile ilgili bölümlerinde hizmet ve eğitim görevleri yapabilir.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

YÇ-AYA: 3
AYÇ-YBÖ: 8

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Öğrenciler ilk yıldaki iki yarıyıl süresince zorunlu dersleri tamamlamak durumundadırlar. Zorunlu dersler ve seçmeli dersler ile en az 21 yerel kredi (60 AKTS) sağlanmalıdır. Danışmanın önerisi ve öğrencinin kabul etmesine bağlı olarak iş sağlığı ve güvenliği yüksek lisans ders listesinde yer almayan diğer programlara ait dersleri de alabilirler. Seçmeli derslerin ön koşulları (varsa) ders açıklamaları içinde yer almaktadır. Zorunlu dersleri alan öğrenci danışmanının onayı doğrultusunda ilgi alanı, ön çalışmalarını yapacağı tez konusuna yönelik seçmeli ders alabilmektedir. Seçmeli dersler tabloda belirtilen dersler dışında Halk Sağlığı Enstitüsü ya da üniversitede yer alan diğer enstitülerin ders havuzundan seçilebilir. 

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ile ilgili öğretim üyesi/üyeleri  tarafından hazırlanan ve Bilgi paketinde yer alan ?Ders Öğrenim Planı?nda tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak H.Ü. Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uygulanır.

http://www.saglikbilimleri.hacettepe.edu.tr/tr/menu/kanun_ve_yonetmelikler-219

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

İş Sağlığı Yüksek Lisans Programından mezun olabilmek için Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nde yer alan koşulların sağlanması gerekmektedir. 

 http://www.saglikbilimleri.hacettepe.edu.tr/tr/menu/kanun_ve_yonetmelikler-219

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Anabilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. Hakan ALTINTAŞ

Program Sorumlusu: Prof. Dr. Ali Naci YILDIZ

Tel: +90.312.305 1590

Faks: +90.312.311 0072

e-posta: anyildiz@hacettepe.edu.tr