EPİDEMİYOLOJİ PROGRAMI
Yüksek Lisans

D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Geri Dön

Epidemiyoloji Tezli Yüksek Lisans Programı, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde 1988 yılından beri mezun vermektedir. 

Programın amacı, öğrencilerini epidemiyoloji yöntem bilimi ve ilgili saha ve klinik uygulamaları konusunda bilgi ve beceri ile donatılmış şekilde mezun etmek ve toplumun sağlık düzeyini ve yaşam kalitesini geliştirmeye yönelik çalışmalarda yer almalarını sağlamaktır.

Adayların, yüksek lisans programından mezun olduktan sonra doktora programına başvurma olanakları mevcuttur. Yabancı uyruklu adaylar da yüksek lisans programına başvurabilmektedir.

Epidemiyoloji Tezli Yüksek Lisans Programı iki yıl (dört yarıyıl) sürmektedir. İlk iki yarıyıl programın zorunlu ve seçmeli derslerinin alınması ile geçmektedir. Programın ikinci yılında esas olarak  tez çalışmasını yapan öğrenci, tezi ile ilgili konularda özgün alanlarda ders almaya devam edebilir.  Öğrenim dili Türkçedir.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Yüksek Lisans Derecesi

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 2
AYÇ-YBÖ: 7

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

Tıp ve sağlık bilimleriyle ilgili diğer fakülteler ile fen, mühendislik veya sosyal bilimlerin sağlıkla ilgili alanlarından lisans düzeyinde mezun olmak.   

ALES (SAY/EA) puan türü ile Sağlık Bilimleri Enstitü Kurulu  tarafından belirlenen ve Hacettepe Üniversitesi Senatosu tarafından onaylanan ALES ve Yabancı Dil taban puanına sahip olmak (ALES-Yabancı Dil Puanları Tablosu).

Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile Sağlık Bilimleri Enstitüsü başvuru koşullarını sağlamak.

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Epidemiyoloji yüksek lisans derecesi almak için öğrenci, en az 120 AKTS/21 ulusal krediyi tamamlamak ve tez çalışmasını başarı ile sonuçlandırmak zorundadır.

Öğrenci ders döneminde en az 60 AKTS?yi ve 21 ulusal kredilik dersi (kredisiz olan seminer dersi de dâhil olmak üzere) başarıyla tamamlamalıdır. Programın zorunlu derslerini başarı ile tamamlamış olan ve akademik ortalaması en az 2,75 olan öğrenci ikinci yarıyılın bitiminden sonra tez önerisi sunabilir.

Tezin tamamlanmasından sonra aday jüri önünde tezini sunar; çalışmasıyla ilgili konularda bilgi, yorumlama ve sentez alanlarında ?başarılı? olduğu takdirde yüksek lisans programını başarı ile tamamlamış olur. En az iki yarıyılda hazırlanan tez çalışması ile 60 AKTS alınır.

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Öğrenci, Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliği?ne göre yatay geçiş ve kredi transferi yapabilir.

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Tıp ve sağlık bilimleriyle ilgili diğer fakülteler ile fen, mühendislik veya sosyal bilimlerin sağlıkla ilgili alanlarından lisans düzeyinde mezun olanların, kendi çalıştıkları konularda epidemiyolojik ilke ve yöntemleri etkili bir şekilde kullanabilmeleri için gerekli bilgileri ve ilgili alanlarda bilimsel çalışmalar planlamak ve uygulamak için gerekli beceriyi kazanmalarını sağlamaktır.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Epidemiyoloji Tezli Yüksek Lisans Programından mezun olan kişiler Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarının merkez ve taşra teşkilatlarının, diğer kamu kurumlarının, akademik kurumların, özel kuruluşların ve sivil toplum örgütleri ile uluslar arası kuruluşların epidemiyoloji alanı ile ilgili bölümlerinde görev yapabilirler. Halen programı alan öğrenciler farklı alanlarda çalışan klinik hekimler olup, mezun olduktan sonra kendi uzmanlık alanlarında akademik yaşamlarına devam etmekte, epidemiyoloji eğitimlerini kendi alanlarında yapılan araştırma ve tezlere danışmanlık sunarak kullanmaktadır.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

YÇ-AYA: 3
AYÇ-YBÖ: 8

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Öğrenciler ilk iki yarıyıl süresince zorunlu dersleri tamamlamak durumundadırlar. Zorunlu dersler ve seçmeli dersler ile en az 21 yerel kredi (60 AKTS) sağlanmalıdır. Danışmanın önerisi ve öğrencinin kabul etmesine bağlı olarak Epidemiyoloji Tezli Yüksek Lisans Programı ders listesinde yer almayan, diğer programlara ait dersleri de alabilirler. Seçmeli derslerin (varsa) ön koşulları ders açıklamaları içinde yer almaktadır. Zorunlu dersleri alan öğrenci danışmanının onayı ile ilgi alanına, ön çalışmalarını yapacağı tez konusuna yönelik seçmeli ders alabilmektedir.

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri, ilgili öğretim üyesi/üyeleri tarafından hazırlanan ve Bilgi Paketinde yer alan Ders Öğrenim Planında tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanır.

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Epidemiyoloji Tezli Yüksek Lisans Programından mezun olabilmek için Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde yer alan koşulların sağlanması gerekmektedir. http://www.saglikbilimleri.hacettepe.edu.tr/tr/menu/kanun_ve_yonetmelikler-219

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Anabilim Dalı Başkanı:  Prof. Dr. K. Hakan Altıntaş             

Program Sorumlusu:  Prof. Dr. Banu Çakır

Tel:  +90.312.305 1590/135

Faks: +90.312.311 0072

E-posta: bcakir@hacettepe.edu.tr, banucakir4@gmail.com