NÜFUSBİLİM PROGRAMI
Doktora/Sanatta Yeterlik

D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Geri Dön

Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü Nüfusbilim Doktora Programı 1968 yılından beri Ekonomik ve Sosyal Demografi ve Teknik Demografi programları ile Türkiye'de demografi/nüfusbilim alanında doktora eğitim veren iki programın güncel ihtiyaçlara ve Nüfus Etütleri Enstitüsü'nün hedeflerine göre birleştirilmiş halidir.

Programın eğitim dili İngilizcedir.

Demografi Anabilim Dalını içerecek olan doktora programında doğum, ölüm, göç gibi nüfusun temel bileşenleri ile araştırma teknikleri, sağlık gibi nüfusu ilgilendiren konularda eğitim verilmesi hedeflenmektedir.

Nüfus Etütleri Enstitüsü'nde demografi alanında özelleşmiş bir dokümantasyon merkezi ve öğrencilerinin eğitim çalışmaları için kullanabilecekleri bilgisayar donanımlı çalışma üniteleri vardır.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Doktora

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 3
AYÇ-YBÖ: 8

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

Nüfusbilim doktora programına yüksek lisans programlarını tamamlamış adaylar başvurabilir.

Başvuru için gerekli belgeler:

 • Yüksek lisans eğitimi diploması,
 • Lisans ve yüksek lisans eğitimine ait akademik transkript,
 • ALES Belgesi,
 • YDS, YÖKDİL ya da eşdeğerliliği Üniversitelerarası Kurulca belirlenen dil sınavı sonuç belgesi
 • (adayların YDS ve YÖKDİL için en az 75, TOEFL IBT için en az 90 almış olmaları gerekir)
 • İki adet vesikalık resim,
 • Nüfus cüzdanı sureti,
 • Başvuru gerekçesini anlatan niyet mektubu,
 • Adayın eğitimini ve kapasitesini bilen iki öğretim üyesinden referans mektubu

Uluslararası öğrencilerden ise, yukarıda belirtilen dokümanlara ek olarak:

 • öğrenim vizesi,
 • pasaport
 • oturma izni belgeleri istenmektedir.

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Nüfusbilim doktora derecesini almak için toplam 240 AKST?yi (21 ulusal kredilik ders ve tez döneminde alınan özel konular dersleri) tamamlamış olmak gerekmektedir. Program ilk üç yarıyılı ders, dördüncü yarıyıl takip eden dört yarıyılı tez dönemleri olmak üzere toplam 8 yarıyıldan oluşmaktadır. Tez çalışmasına başlamadan önce 120 AKST?lik (21 ulusal kredilik) derslerin tamamlanmış olması ve doktora yeterlilik sınavından başarılı olunması gerekmektedir.

Derslerden başarılı olmak (dersi tamamlamak için) gerekli minimum not B3 (4 üzerinden 2,75 ya da 100 üzerinden 70-74) olup mezun olabilmek için ağırlıklı not ortalamasının B2 (4 üzerinden 3,00 ya da 100 üzerinden 75-79) olması gerekmektedir (Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği Madde 26 ve Madde 27). 

Nüfusbilim Doktora Programı?ndan derece alabilmek için ders listesinde zorunlu derslerin yanı sıra minimum krediyi dolduracak kadar seçmeli derslerin alınması doktora yeterlilik sınavında başarılı olunması ve doktora tezinin tamamlanması gerekmektedir.

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Daha önce yurt içi veya yurt dışındaki başka bir yükseköğretim kurumunda öğrenim görmüş bir öğrencinin aldığı eğitimin ve değişim programları ile başka bir yükseköğretim kurumunda belli bir süre öğrenim görmüş bir öğrencinin önceki eğitiminin Nüfusbilim doktora programı tarafından tanınması, gerekli hallerde kredi transferi yapılması, yatay geçiş başvurularının değerlendirilmesi Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğine (Madde 16 ve Madde 21) uygun olarak yapılır.

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Doktora programı ile toplumsal, ekonomik, bilimsel gelişmeye katkıda bulunmak üzere eğitim vermek, demografik verinin ve bilginin üretilmesini, kullanılmasını ve yayılmasını sağlamak, nüfus konularında farkındalık ve duyarlılık yaratmak ve nüfus konularında politika geliştirilmesine ve uygulanmasına destek olmak amaçlanmaktadır.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Nüfus Etütleri Enstitüsü Müdürü ve Anabilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. İsmet Koç

Tel : +90 312 297 73 67-68-69

Faks : +90 312 297 73 70

iskoc@hacettepe.edu.tr