NÜFUSBİLİM PROGRAMI
Doktora/Sanatta Yeterlik

D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Geri Dön

Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü Nüfusbilim Doktora Programı 1968 yılından beri Ekonomik ve Sosyal Demografi ve Teknik Demografi programları ile Türkiye'de demografi/nüfusbilim alanında doktora eğitim veren iki programın güncel ihtiyaçlara ve Nüfus Etütleri Enstitüsü'nün hedeflerine göre birleştirilmiş halidir.

Programın eğitim dili İngilizcedir.

Demografi Anabilim Dalını içerecek olan doktora programında doğum, ölüm, göç gibi nüfusun temel bileşenleri ile araştırma teknikleri, sağlık gibi nüfusu ilgilendiren konularda eğitim verilmesi hedeflenmektedir.

Nüfus Etütleri Enstitüsü'nde demografi alanında özelleşmiş bir dokümantasyon merkezi ve öğrencilerinin eğitim çalışmaları için kullanabilecekleri bilgisayar donanımlı çalışma üniteleri vardır.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Doktora

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 3
AYÇ-YBÖ: 8

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Daha önce yurt içi veya yurt dışındaki başka bir yükseköğretim kurumunda öğrenim görmüş bir öğrencinin aldığı eğitimin ve değişim programları ile başka bir yükseköğretim kurumunda belli bir süre öğrenim görmüş bir öğrencinin önceki eğitiminin Nüfusbilim doktora programı tarafından tanınması, gerekli hallerde kredi transferi yapılması, yatay geçiş başvurularının değerlendirilmesi Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğine (Madde 16 ve Madde 21) uygun olarak yapılır.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Nüfus Etütleri Enstitüsü Müdürü ve Anabilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. A. Banu Ergöçmen

Tel : + 90 312 305 11 15

Faks : + 90 312 311 81 41

bergocme@hacettepe.edu.tr