Beden Eğitimi ve Spor
Ders Listesi

1. Yarıyıl

KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
BSP601. BEDEN EĞİTİMİ ve SPORUN TEMELLERİZ3 0 3 8
SBE601 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ, ARAŞTIRMA ve YAYIN ETİĞİ...Z3 0 3 7
Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 6 0 6 15
Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 15
1. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS 30

2. Yarıyıl

KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
BSP602 SEMİNERZ0 2 0 8
Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 0 2 0 8
Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 22
2. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS 30

3. Yarıyıl

KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
BSP600-1 ÖZEL KONULARZ4 0 0 30
Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 4 0 0 30
Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 0
3. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS 30

4. Yarıyıl

KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
BSP600-1 ÖZEL KONULARZ4 0 0 30
Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 4 0 0 30
Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 0
4. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS 30

Herhangi Yarıyıl/Yıl

KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
BSP603 SPOR YARALANMALARINDAN KORUNMAS3 0 3 8
BSP604 SPOR YARALANMALARIS3 0 3 8
BSP605 BEDEN EĞİTİMİ ve SPORDA PROGRAM GELİŞTİRMES3 0 3 8
BSP606 BEDEN EĞİTİMİ ve SPORDA ÖĞRETİM YAKLAŞIMLARIS3 0 3 8
BSP607 BEDEN EĞİTİMİ ve SPORDA ÇOKLU ORTAM TASARIMI S3 0 3 8
BSP608 SPOR ve TOPLUMSAL CİNSİYETS3 0 3 8
BSP609 SPOR SOSYOLOJİSİS3 0 3 8
BSP610 SERBEST ZAMAN ve FİZİKSEL AKTİVİTES3 0 3 8
BSP611 FİZİKSEL AKTİVİTE ve ZİHİNSEL SAĞLIKS3 0 3 8
BSP612 OKUL ÇAĞI ÇOCUKLARINDA BEDEN EĞİTİMİ ve SPORA KATILIM PSİKOLOJİSİS3 0 3 8
BSP613 SPOR BİLİMLERİNDE NİTEL ARAŞTIRMANIN TEMELLERİS3 0 3 8
BSP614 FİZİKSEL AKTİVİTE DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİS3 0 3 8
BSP615 FİZİKSEL AKTİVİTE ve SAĞLIKS3 0 3 8
BSP616 HAREKET ve SPOR BİLİMLERİNDE ELEŞTİREL DÜŞÜNMES3 0 3 8
PROGRAM AKTS ÖZETİ
Tüm yarıyıllar için Zorunlu derslerden alınması gereken toplam AKTS kredisi83
Tüm yarıyıllar için Seçmeli derslerden alınması gereken toplam AKTS kredisi37
Programdan mezuniyet için gerekli AKTS kredilerinin toplamı120